1. עמוד הבית
 2. בחצרות
 3. אנ"ש

הרב שכנזי על אנשי הרב ברלנד: "הם מסוגלים לשפיכות דמים" • האזינו

מלחמות "שובו בנים": לאחר שחתם על מכתב בעד הרב אליעזר ברלנד, הרב יעקב שכנזי, רב שכונת בית ישראל בי-ם, טוען כי זייפו את חתימתו וכי מסוכן להכחיש את הדבר מאחר ואנשי הרב ברלנד חשודים על שפיכות דמים • האזינו להקלטה הדרמטית
איציק מן, י"ב אלול תשע"ו 15/09/2016 17:28

יונתן זינדל, פלאש 90 הרב אליעזר ברלנד (יונתן זינדל, פלאש 90)

המאבק ב"שובו בנים" הולך ומסתעף: לפני 3 וחצי שנים, בניסן תשע"ג, התפרסם מכתב רבנים בשבחו של הרב אליעזר ברלנד ובגנות המדברים נגדו. במכתב טענו הרבנים החתומים בין היתר כי כל השמועות על הרב ברלנד הינם עלילות כזב ומי שמדבר על הרב ברלנד אין לו חלק לעולם הבא.

אחד החתומים על המכתב היה הרב יעקב שכנזי, רבה הספרדי של שכונת בית ישראל בירושלים ומהדיינים החשובים בבית הדין ובית ההוראה של העדה החרדית הספרדית בירושלים. אלא שבשיחה עם מי שנחשב לחושף פרשיית הרב ברלנד - נחמן שלום, הרב שכנזי טוען כי הוא מעולם לא חתם על המכתב וכי המכתב המקורי דיבר רק באופן מופשט על האיסור לדבר נגד גדולי ישראל ועל העמדת הרב ברלנד על חזקת אדם כשר ותו לא.

בין היתר מתברר מההקלטה כי מתנגדי הרב ברלנד מתחננים להקמת בית דין ואילו הדיינים פוחדים מאלימות שתופנה אליהם מאנשי שובו בנים.

בהקלטת השיחה בין הרב שכנזי לנחמן שלום, שהגיעה לידי "בחדרי חרדים", נשמע הרב אומר בין היתר כי מקורבי הרב חשודים בשפיכות דמים וכי הם אנשים מסוכנים.

תמליל השיחה המלא:
נחמן שלום: שלום, אני מנסה לתפוס כמה ימים את הרב שכנזי, אמרו לי שהוא צריך להיות היום.

הרב שכנזי: תפסת אותו...

נחמן שלום: שלום הרב.

הרב שכנזי: שלום וברכה.

נחמן שלום: מדבר נחמן שלום, אשתי אחת מהנפגעות מברלנד... מפרסמים את המכתב שלכם כל הזמן ש"מי שמדבר על ברלנד אין לו חלק לעולם הבא" ודברים מאד מאד קשים. עכשיו, אני דיברתי פעם אחת, כמה פעמים, עם הרב ירחי (מגדולי הרבנים הספרדים בירושלים), הוא אמר לי שאתם, כאילו אתם כתבתם את זה בעבר, על סמך שמועות ששמעתם אז, אבל עדיין הדיבורים האלה עומדים לרועץ לנו, אנשים מתנכלים לנו בגלל כל הדיבורים האלה. אני רציתי לשאול את הרב אם הרב יכול להוציא איזה הבהרה, שצריך בית דין או ש...

הרב שכנזי: האמת שאני לא זוכר שחתמתי, לא זוכר, ממש לא. לא, לא ראיתי, לא ראיתי את הנוסח "אין לו חלק לעולם הבא" ו... טוב, מה אכפת לך? מה האמת?

נחמן שלום: כן, אבל הרב, זה קשה ללכת ברחוב כשאתה יודע את האמת וכל אלה...

הרב שכנזי: ומה ייצא לך אם רב אחד יכתוב כך וכך? מה ייצא לך? אז במקום להתנפל עליך – יתנפלו עליי. זה מה שיקרה.

נחמן שלום: לא, אני לא מצפה שהרב יגיד משהו בגנותו, משהו כזה שזה יסבך את הרב, אני מצפה שהרב יגיד שאנחנו לא יודעים שום דבר והדברים צריכים להתברר בבית דין. בצורה כזאת. כי מה שהרב דיבר שם... הרב לא ראה את הנוסח, הנוסח מאד מאד קשה: "אוי למי ש...".

הרב שכנזי: אתה יכול להביא לי את הנוסח?

נחמן שלום: כן, הנה, אני מקריא לרב את הנוסח (נוסח המכתב כפי שהתפרסם בשעתו ע"י אנשי שובו בנים): "כל המבזה את החכמים אין לו חלק לעולם הבא, והוא בכלל 'כי דבר ה' בזה, היכרת תיכרת הנפש ההיא'. נדהמים וכואבים בפלצות לב על השמועות הנוראות המהלכות בתוכנו אודות דברים שאינם בכלל אפשר, שלא יעלו על הדעת, הזויים ומנותקים מכל בסיס של מציאות, אשר אינשי דלא מעלי מעיזים בחוצפתם ובגסות לבם לפעור פיהם מלא שחץ על כבוד קדושת הרב אליעזר ברלנד שליט"א, תלמיד חכם אמיתי מגדולי הדור אשר אין לו בעולמו אלא תורה, תפילה, קדושה, פרישות, זיכוי הרבים ומסירות נפש לכל יהודי באשר הוא, ואבוי למתירין דמו של צדיק זה בפרהסיה, מורה דרכם של אלפי תלמידיו ושומעי לקחו שכולם יראים ושלמים...

"אוי לנו שכך עלתה בימינו שתרבות רעה וארורה קמה עלתה וגם ניצבה כקורח ועדתו לפצות פה באיש אלקים קדוש, מלאך ה' צבקות אשר רבים השיב מעוון ואין חטא בא לידו כלל. ודברים הניכרים הם שמדובר בכזבים ועלילות שווא של בעלי מחלוקת, זדים, ארורים, המנסים להטיל דופי ברב שליט"א, ועליהם נאמר: כל המבזה תלמיד חכם אין לו רפואה למכתו, ואין להם חלק לעולם הבא כדין אפיקורס ומגלה פנים וצריכים נידוי כדין המבזה את החכם, ויידע הציבור: שהדברים הינם...".

הרב שכנזי: זה ברור שזייפו! זה ברור זיוף, זיוף חתימה!

נחמן שלום: רואים פה את החתימה של הרב...

הרב שכנזי: ממש זיוף חתימה. לא זוכר את זה בכלל! בכלל לא זוכר שחתמתי על דבר כזה. היה איזה פתק קטן, ממש פתק קטן, אמר: תכתוב פה וזהו, אבל כל הנוסח הזה? זה לא, זה לא, אני לא חתמתי על דבר כזה!

נחמן שלום: הרב יש שם דברים מצמררים, אנשים שם מסבירים...

הרב שכנזי: לא יודע, לא יעזור, לא יעזור, מי שמזייף – ימשיך לזייף!

נחמן שלום: נכון, גם חתימה של הרב שכטר זייפו.

הרב שכנזי: כן. ראיתי. כן. זייפו את החתימה של הרב שכטר, אותו דבר עשו גם לי. זהו, אם אנחנו נדבר, יהיה עוד יותר בלגן. שמע בקולי, שמע בקולי, אתה אברך שסבלת את כל החרפות, כל הגידופים, בטוח ששכרך גדול מאד, תדע לך! ואתה עוד תראה איזה מתנה הקב"ה ייתן לך! לכן, למה לך? למה לך? אני יכתוב – ייצאו נגד. אני יודע מה זה, היה לנו כבר פעם סיפור על אחד כזה, זה משה יזדי, היה לנו פעם סיפור אחד כזה, וחתמנו, איזה בלגן עשו, איזה... ה' ירחם. מה שאני מציע, תתרחק מהרדיוס של האנשים האלה, או לצפון או לדרום...

נחמן שלום: הרב, 4 שנים רודפים אותנו בלי הפסקה, בלי הפסקה, בגלל שאנחנו... אשתי אחת מהמלוננות עליו, אז כל הזמן אנחנו נרדפים, אני קיבלתי מהם מכות, פתחו לי את הראש, 4 שנים של רדיפה...

הרב שכנזי: אין בעיה, אם כל הרבנים יסכימו, נחזור בנו, נגיד שיילכו לבית דין, נצא מהסיפור, אין לי בעיה. אני לא רוצה להיות היחידי, אחר כך ירדפו אותי!

נחמן שלום: הרב, מחילה שאני מתערב לרב, אם הרב יגיד: "שמעתי שמועות לפה, שמועות לשם, אני לא יודע, תעשו בית דין", אז זה יוציא את הרב לא בסדר? "אתם (אנשי שובו בנים) אומרים שלא היה כלום, אני לא יודע, אני מסיר את מה שאמרתי, שכל אחד יילך לבית דין", הרב לא מתבטא פה כנגדו בצורה מפורשת.

הרב שכנזי: בצורה עקיפה.

נחמן שלום: כן, בצורה עקיפה.

הרב שכנזי: זה יתפרש בצורה עקיפה, ואחר כך יבואו יבלבלו את המוח, יעמדו לי על הראש: למה כתבת ככה ולמה זה... ומדברים סתם... ועוד פעם... נתחיל עוד פעם עם כל הסיפור... צריך בית דין. כמו שאתה בעצמך אומר: צריך בית דין.

נחמן שלום: נכון, אני מתחנן לבית דין.

הרב שכנזי: אז גמרנו, אז אם לא (אם אין אפשרות להקמת בית דין מחשש לאלימות) אז מוציאים דף כביכול שאדם מחזיקים אותו על חזקתו, מעמידים אותו על חזקתו, מי שמדבר עליו – כך... לא אמרנו: אתה, או: הוא, מי שמדבר נגד גדולי ישראל... אם הוא באמת גדול בישראל והוא אמיתי, אז מי שדיבר – אוי ואבוי, ואם לא – אז מה הבעיה? מה אתה מפחד מהמכתב? מה אתה מפחד מהמכתב? המכתב אומר שמי שמדבר נגד רבנים, נגד גדולי ישראל – הוא כך וכך, אם לפי דעתך הוא בכלל לא... אז כלום, אז לא דיברו, אז לא דיברת נגד גדולי ישראל!

נחמן שלום: אבל כל העולם רודף אותי בגלל המכתב הזה, כי...

הרב שכנזי: אז מה נעשה, נכתוב הפוך – אז ירדפו מישהו אחר! אבל לא אכפת לי, אני לא מפחד מהדבר הזה, אם הרב זה... (יחתום), כולם (יחתמו), למה לא? אני גם יחתום! אני מוכן, אני מוכן לחתום, אין לי בעיה. אני צריך גב, אתה מבין? צריך גב, אני לא יכול להיות יחידי, תנפנף עם המכתב שלי: הוא כותב ככה, יבואו אליי, אתה יודע מה הם מסוגלים לעשות, אלה, אלה, מי שבאמת כזה... יכול חס ושלום... חשוד על שפיכות דמים, ה' ישמור!

לשיטתך, לשיטתך, הוא עכשיו מרצה את עונשו, לשיטתך, הוא מרצה את עונשו. הוא עכשיו, הוא, הכי מסכן שבעולם! הוא לא יכול לעשות כלום. סתם, יש לו חסידים, מה? מה עוזר החסידים האלה? כל מה שהוא בנה – הכל נהרס, הכל הלך לאיבוד! קמו עליו, מאנשי ביתו קמו עליו, אנשים מתוכו, אז מה? מה נשאר לו? בן אדם בגיל 80, מי יודע כמה ישרוד בכלא הזה, אתה מבין? אתה רואה שהקב"ה אתך! סוף גנב לתלייה! בסוף, תראה מה יהיה בסוף, אני חושב שזה הולך בכיוון של הנוסחה שלכם, מהצד שלכם, הקב"ה אתכם! האלוקים יבקש את הנרדף, הקב"ה עכשיו אתך!

נחמן שלום: כמה שהרבנים מנסים להסביר לי שיהיה בסדר, יהיה בסדר, אבל אני לא רואה שמתקדם משהו, אני כבר לפני 3 שנים הרב ירחי אמר לי שהרב יעקב יוסף ביקש ממנו להקים עליו בית דין, אמר לו: תדע לך שיכול להיות שיהרגו אותנו אבל אנחנו צריכים למסור נפש עליו, הוא אמר שהוא הסכים. וגם הרב יעקב יוסף הוא אמר לי ללכת למשטרה, אני אמרתי לו, סיפרתי לו מה שהוא (ברלנד) עשה לאשתי, הוא אמר לי: תלך למשטרה, אמרתי לו: זה לא חילול ה'? הוא אמר לי: מצווה לגלות את החנפים! זה חילול ה', להסתיר את הדברים! אז אני עשיתי כמו שהרב יעקב יוסף אמר...

הרב שכנזי: הרב ירחי, באמת הוא צעק עליי למה אני עשיתי ככה, למה חתמת? למה זה... קיבלתי, קיבלתי על הראש...

נחמן שלום: הוא נמצא בכלא, אני כל הזמן מתקשרים אליי אנשים, אומרים לי: חכה, נתפוס אותך, נחתוך לך את הראש, נוריד לך את הראש, נחש אתה, כל הזמן הם... ולמה כל האנשים... ככה אני מבין, כי כל האנשים אומרים: רגע, איך הוא דיבר על הרב ברלנד אם הרב קוק אומר שהוא רואה אותו בשמים? אם רבי דוד אבוחצירא אומר שהוא צדיק נסתר? אם הרב...

הרב שכנזי: אולי בעבר היה ככה, היה לו תקופה, אחר כך כשהתחיל עם השטויות... יכול להיות, מה...

נחמן שלום: כן, אבל הם אומרים את כל הדברים האלה אחרי שיצא כל הדברים האלה...

הרב שכנזי: אחרי. כן. הבנתי. הבנתי את הנקודה. טוב, אני עומד בהבטחתי, אם אתה בעזרת ה' תארגן – למה לא? בסדר? בסדר, ידידי?

נחמן שלום: תודה רבה הרב, ה' יברך אותך.

הרב שכנזי: כל טוב, ברכה והצלחה.

תגובת "שובו בנים" טרם התקבלה.

"שובו בנים": "אולי הרב חשש דווקא מנחמן שלום"
מ"שובו בנים" נמסר בתגובה ל"בחדרי חרדים": "החתימה של הרב שכנזי אמיתית בוודאות מוחלטת והוא אף דיבר על העניין הזה בעל פה מספר פעמים ברוח הדברים שחתם. או שהוא באמת לא זוכר או שהוא חשש דווקא מאותו נחמן שלום.

"מה שברור זה שאותו נחמן שלום לא בוחל בשום שיטה על מנת לרצות את שולחיו. בתמורה לכך שידאג להפליל את הרב ברלנד, הנ"ל ניסה לעשות זאת ע"י שהמציא שראה את הרב עם נשים.

"כשראה שאנשים לא קונים את ההזיות שלו ואף הוכח שאין אפשרות טכנית לראות מה שאמר מאיפה שהעיד. שינה מספר גירסאות ואח"כ החליט להקריב לא פחות ולא יותר את אשתו על מזבח עלילות הדם.

"היום עבר לשיטה חדשה ללכת מרב לרב ולהציג עצמו כקורבן מסכן שנמצא בסכנת חיים ובמצג שווא של פיקוח נפש מקליט אותם ללא ידיעתם מעוות וחותך את ההקלטות ומפרסמם נגד רצונם. אנו בטוחים וסמוכים שגם אם האמת מתמהמהת סופה לנצח וכולם יגלו באיזה עלילות שפלות מדובר כאן ושהרב ברלנד קודש קודשים.

"בקשר לטענה על בית הדין דווקא אנחנו אלה שביקשנו מתחילת הסיפור לדון בעניין באופן מסודר ומתנגדי הרב הם אלה שסירבו פעם אחר פעם באמתלאות שונות ומשונות כמו שעשו עם הרב נוסבאוים שרצה לדון בעניין ואף הוציא להם צו מניעה והם דאגו דרך הנהלת בית דינו לסרב לדון בעניין".


עוד בנושא:

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
 1. נחמן שלום יירה עם אקדח על דלת של משפחה במאה שערים. הוא נעצר והפך לעד מדינה נגד הרב ברלנד  

  הרב שכנזי פוחד מנחמן שלום שלא יירה לו בדלת

  • ממש שומעים בהקלטה איך הרב שכנזי רועד ממנו  

   אמיתי

 2. העיקר בפייסבוק שלהם הם רושמים פוסטים עם אהבת ישראל  

  שלום צבי הכהן

  • הרב נסים קרליץ שליט"א אמר מזמן שאסור לגלוש בפייסבוק (ל”ת)

   כוונתיך ומעשיך אינם רצויים

 3. נחמן שלום ממשיך לרדוף?! הישנו לזה בעולם?!  (ל”ת)


 4. כל היום הקלטות!!! די!!!! אלול!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  (ל”ת)


 5. תעזבו אותנו לנפשנו,די די די!!!הרב פוקס קבל רק מכות קטנות  

  חליוא

 6. מדברי הרבי  

  מכירים

  • אדמו"ר = אדם מדומיין ולא רציני... 


 7. אין ספק  

  מכירים

 8. שקרנים במכתב שנכתב בשם בית דין אהבת שלום כתוב במפורש  

  מפוקח

 9. כל המגן על רשעים אין לו חלק בשום עולם. כל המאיים ...  


 10. כל תלמיד שבמקום להוכיח את רבו טוען בפרהסיה שמותר לו...  


 11. הם לא רק חשודים, הם נאשמים בפועל  

  אברך ביתרי

  • חולה נפש מסכן  


 12. סוף סוף הרבנים מתחילים להגיב טוב מאוחר מלא כלום  

  סוף סוף

 13. נחמן שלום לא הבנתי הוא ראה את הרב עם אשת איש ואח"כ שלח את אשתו להפגע?  


 14. נחמן שלום מפעיל מכבשי לחץ עליו. והוא גם לא מצדיק שום צד.  

  חחח

 15. העם עם נחמן שלום הצדיק  (ל”ת)

  יעקב בניסן

  • ואוו! כאילו עכשיו אנחנו בטוחים שיעקב בניסן כתב את התגובה ולא נחמן שלום. אידיוט. (ל”ת)

   לך תתאשפז

;