1. עמוד הבית
  2. בריאות ומדע
  3. חדשות בריאות
  4. בטיחות ובריאות בעבודה

ונשמרת בחגך: סולמות - כך תבנו את הסוכה בלי להסתכן

טרם בניית הסוכה ביקשנו מהמוסד לבטיחות ולגיהות את כללי הבטיחות הנדרשים לשימוש עם סולמות • לקרוא ולשנן
בשיתוף המוסד לבטיחות וגהות , ט' תשרי תשע"ז 11/10/2016 10:25

אורנית רז צילום: אורנית רז

עם שבירת צום יום כיפור, נוהגים "מחיל אל חיל" ומתחילים בבניית הסוכות. הלמות הפטישים וזמזום המברגות החשמליות נשמעים מכל עבר, כאשר אחד החפצים המאפיינים ביותר את בניית הסוכות הוא הסולם. הסולם משמש אמנם אמצעי, אך עלול להשבית את השמחה ולגרום לאסונות. מומחי המוס"ל מעניקים את כללי הבטיחות הנדרשים כדי שתוכלו להיכנס לחג בשמחה מבלי להיפגע.

הסולמות, לסוגיהם השונים, משמשים למטרות רבות בכל מקומות העבודה: בתעשייה, בבנין בחקלאות, במחסנים, חנויות, בתי מסחר ומשרדים. למעשה כמעט בכל מקום שבו נדרשת מדי פעם גישה למקומות גבוהים או למקומות נמוכים.

הסולמות משמשים אותנו גם בחיי היומיום וגם בבתי מגורים. מאידך, סולמות מהווים גורם משמעותי לתאונות ונפילות. נפילות מסולמות מיטלטלים מהוות גורם עיקרי לפגיעות ופציעות רציניות; לכן אנו חייבים להיות מודעים וערים לסיכונים, ועלינו לנקוט באמצעי זהירות ומנע על מנת למנוע נפילות.

המוס"ל כגוף מקצועי נותן לעובדים ולמשתמשים בסולמות מטלטלים מידע וידע בסיסי, המתייחס להוראות שימוש ותפעול בטיחותי ונכון של סולמות מיטלטלים.

יש לציין שנושא הסולמות מופיע אף בחוקים שונים (תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח – 1988, תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז - 2007") ובתקנים (תקן ישראלי מס' 1847 חלק 1, סולמות: מונחים, טיפוסים, מידות פונקציונליות. תקן ישראלי מס' 1847 חלק 2, סולמות: דרישות, בדיקות וסימון.)
צילום: אורנית רז

סולמות מיטלטלים - הוראות למשתמש
א. לפני השימוש
1. בדוק האם אתה מסוגל להשתמש בסולם בבטחה?
באם אתה נמצא תחת השפעת תרופות, או כל דבר אחר המשפיע על העירנות, אזי השימוש בסולם עשוי להיות בלתי בטוח.
2. בעת העברת/הובלת הסולם: וודא שקיים מרווח מתאים כדי למנוע נזק לסביבה . בסולם כבד או ארוך העזר באנשים נוספים.
3. בדוק את הסולם לשלמות פיזית ותפעולית לפני השימוש הראשוני.
4. בדוק את הסולם ויזואלית לנזקים או פגיעות בתחילת כל יום העבודה, בו אמורים להשתמש בסולם (ראה למשל איורים מס' 5).
5. בדיקות תקופתיות נדרשות כאשר הסולם מיועד לשימוש מקצועי.
6. וודא התאמת הסולם לסוג העבודה.
7. אל תשתמש בסולם פגום.
8. הסר/נקה כל שפך על הסולם וחלקיו כגון: שמן, בוץ, צבע רטוב/לח.
9. לפני השימוש בסולם וודא שהוא עומד בדרישות תקנות הבטיחות בעבודה.
צילום: אורנית רז

ב. העמדת/הצבת הסולם
1. העמד את הסולם (סולם נשען/נסמך) בצורה יציבה ונכונה, ובזווית המתאימה (לדוגמה: העמדת הסולם בשיפוע של 1:4), ובסולם עם שלבים / מדרכים מתקפלים יש לוודא שהם במצב פתוח לגמרי (מצב של דריכה), סולם עצמאי/ניצב יהיה פתוח עד הסוף (ראה איור מס' 7).
2. באם הסולם מצויד באמצעי/אביזרי נעילה ו/או אבטחה לסולם יש לאבטח בהם את הסולם לפני השימוש.
3. הסולם יוצב על משטח ישר ויציב (מקובע).
4. סולם יושען כנגד משטח ישר ולא שביר, ויובטח מפני תזוזה לפני השימוש, על ידי קשירה או אמצעי ריתום אחר (ראה איורים מס' 8,9).
באדיבות המוסד לבטיחות ולגהות

5. שינוי מיקום סולם יעשה מחלקו התחתון.
6. בעת מיקום סולם בדוק באם אינו מהווה הפרעה. האם עשויים להיתקל בו? לדוגמה: הולכי רגל, כלי רכב, פתיחת דלת. נעל דלתות וחלונות מפני פתיחה (חוץ מדלתות הימלטות מאש), במידת האפשר, באזור העבודה. הצב מחסומים, בסביבת העבודה, מפני הולכי רגל או כלי רכב.
7. זהה סיכוני חשמל באזור העבודה, כגון: קווי מתח מעל שטח העבודה, או חשיפה לציוד חשמלי אחר.
8. הסולם חייב לעמוד ולהישען על רגליו/זקפיו ולא על השלבים או מדרכי העלייה.
9. אין להעמיד סולם על משטח חלקלק (כגון: משטח שהוברק (פוליש),שטח עם בוץ, שטח עם קרח, שטח מזוהם עם שפך בצורה משמעותית). יש לנקוט באמצעים נאותים כדי למנוע החלקת הסולם (כולל ניקוי השטח)
צילום: אורנית רז

ג. שימוש בסולם
1. אין להעמיס את הסולם מעל העומס המכסימלי המותר.
2. אין להתכופף מעבר לסולם; שמור שמרכז הכובד של גופך יהיה בין קורות/זקיפי הסולם, כאשר שתי הרגליים יהיו על אותו השלב/מדרך בעת ביצוע העבודה (ראה איורים מס' 10,11,12,13,14).
3. אין לעבור מסולם נשען למשטח גבוה יותר ללא הבטחה נוספת כנגד נפילה, כגון: קישור נוסף לרתמות, או משטח - מעבר יציב נוסף (ראה איור מס' 15).
4. אין להשתמש בסולם ניצב/עצמאי למעבר למשטח אחר (ראה איור מס' 16).
באדיבות המוסד לבטיחות ולגהות

5. בסולם נשען אין לעמוד/להשתמש בשלושת השלבים העליונים. ככל שהאדם עולה גבוה יותר גוברת האפשרות להחלקת בסיס הסולם.
6. בסולם ניצב/עצמאי אין לעמוד על שני או שלושת השלבים/מדרכים עליונים אלא על משטח עם מעקה אחיזה ליד או לברך ( ראה איורים מס' 17,18,19).
7. אין לעמוד על 4 השלבים העליונים של הארכת סולם ניצב/עצמאי.
8. הסולם ישמש רק לעבודה קלה, או לפרק זמן קצר.
9. יש להשתמש בסולם מבודד חשמלית (סולם לחשמלאים) עבור עבודה על קווי חשמל, אשר קיימת אי ידיעה באם קיים בהם זרם חשמל, או לעבודות חשמל.
10. אל תשתמש בסולם בתנאי מזג אויר גרועים בחוץ, כגון: רוחות חזקות.
11. יש לנקוט אמצעי זהירות למניעת משחקי ילדים על הסולם.
12. יש לנעול דלתות (לא יציאות חירום מאש) וחלונות באיזור העבודה מפני פתיחה.
13. עליה וירידה מהסולם יבוצעו עם הפנים כלפי הסולם (ראה איור מס' 20).
14. בעת עליה וירידה מהסולם יש לאחוז בשלבים, ובחוזקה (ראה איור מס' 20).
15. אין להשתמש בסולם כגשר מעבר (ראה איור מס' 21).
באדיבות המוסד לבטיחות ולגהות

16. יש להשתמש בנעליים מתאימות ונקיות בעליה על הסולם.
17. יש להימנע מעומס/עבודת צד כבדה כדוגמת קידוח בבטון או בבלוקים.
18. אין לשהות פרקי זמן ארוכים על הסולם ללא הפסקות תקופתיות (עייפות מהווה סיכון).
19. סולמות נשענים המשמשים כמעבר למשטח גבוה יותר, חייבים להיות גבוהים לפחות ב-1 מטר מעל המשטח (ראה איור מס' 22).
20. ציוד הנישא בעת השימוש בסולם צריך להיות בעל משקל מועט וקל/נוח לנשיאה.
21. בסולם ניצב/עצמאי, יש להימנע מעבודה ועומס המחייבים התכופפות/הישענות הצידה, כגון: קידוח בקירות (ראה איור מס' 11).
באדיבות המוסד לבטיחות ולגהות

22. יש להשתמש במאחז יד בעת עבודה מהסולם, או לחילופין יש להשתמש באמצעי עזר בטיחותיים אחרים.תיקונים, תחזוקה, איחסון תיקונים ותחזוקה יבוצעו על ידי עובד מיומן ובהתאם להוראות היצרן. אחסנת הסולמות תהיה בהתאם להנחיות היצרן.

בשיתוף המוסד לבטיחות ולגיהות (המוס"ל) שהינו גוף ציבורי לאומי, מטרתו היא להטמיע תרבות של בטיחות בעבודה ובריאות תעסוקתית, בסביבת העבודה. המוס"ל מעניק סל שירותים, ללא תשלום, לטובת העובד והמעסיק (שירותים משלימים מוצעים בעלות ללא רווח). כמו כן, במוס"ל עוסקים בפעולות מניעה, הסברה, הדרכה ומחקר.

לכל שאלה בנושא בטיחות ובריאות בעבודה ניתן לפנות למרכז המידע בטלפון 9214*, באמצעות אתר האינטרנט, בפייסבוק או באפליקציה בנייד.הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
  1. מי שחייב כסף ויש ביכולתו לשלם ולא משלם  

    יפה יוסף

;