1. עמוד הבית
 2. בחצרות
 3. בחצרות חסידים

פרסום ראשון: למרות לחצים כבדים, האדמו"ר מסקולען סירב לחתום על קול קורא

מכתב האדמו"ר מסקולען בעניין עצרת הגיוס הוא מלאכת מחשבת, זאת אחר מסע לחצים דו צדדי וחובק עולם על מקורבי האדמו"ר • האדמו"ר מגיב במכתב מכובד לרבני 'העדה' אך לא הסכים לקרוא להשתתף בעצרת, ולא תתקיים אסיפה בביתו
קובי עוזיאלי, י"ד סיון תשע"ז 08/06/2017 09:20

הרבי מסקולעןפרסום ראשון: שלושה ימים לעצרת נגד "גזירת הגיוס" בארה"ב, משגר האדמו"ר מסקולען, מחשובי ומזקני האדמו"רים בארה"ב, מכתב מיוחד לחברי בד"ץ 'העדה החרדית', בו הוא מבהיר להם כי לא יערוך בביתו כינוס בנושא העצרת, מפאת חולשתו, זאת לאחר שכבר סירב בימים האחרונים לחתום על קול קורא לבוא ולהשתתף בעצרת.

המכתב, הוא למעשה, מכתב תגובה, למכתב ששלחו חברי 'העדה החרדית' לרבי מסקולען, לאחר שהתבקשו ממארגני העצרת המשתייכים לסאטמר מהרז"ל, ללחוץ על האדמו"ר שיערוך כינוס בנושא הגיוס בביתו, האדמו"ר השיב להם, כי לאור חולשתו הוא לא יכול לעת עתה לערוך כינוס כזה בביתו.

לפניכם הנוסח המלא בפרסום ראשון ב'בחדרי חרדים':

יום ג' לסדר בהעלותך את הנרות וכו' וכה תעשה להם לטהרם וגו', י"ב סיון תשע"ז, ברוקלין יצ"ו

בימי שבעה לתשלומים ברכת שלומים, עם ברכת אריכות ימים ושנים טובים, דשנים ורעננים מרובים, לבעלי תריסין, אבירי הרועים, להם עוז וגדולה, התפארת והתהלה, ה"ה כ"ק הגאון האדיר הרב ר' משה שטערנבוך שליט"א ראב"ד העדה החרדית בירושלים עיה"ק ת"ו, ואתו עמו כבוד הרבנים הגאונים הצדיקים חברי הביד"צ שליט"א, ועל צבאם כ"ק ידיד נפשי עוז, הגאון הצדיק הרב ר' יצחק טובי' ווייס שליט"א גאב"ד ירושלים עיה"ק תובב"א.

חיים ברכה ושלו'

אחרי דרוש שלו' כבוד תורתם שליט"א, כראוי ליראי ה' ולחושבי שמו, הנה מכתב קדשם הגיעני, בו מעלתם מביעים צערם ודאגתם אודות גזירת הגיוס שח"ו עומדת לצאת לפועל בארה"ק, ותעמיד ח"ו את קיום העולם התורה והישיבות בסכנה, היל"ת, וכאשר עומדים לערוך אסיפת מחאה גדולה מבקשים מעלת כתה"ר ממני לאסוף אסיפה בביתי וכו' האמנם מה אעשה, אשר לעת זקנותי ובמצב של חולשה גדולה ל"ע, מה כוחי ומה אייחל, ולצערי הרב לע"ע אינני רואה אפשרות לזה, השי"ת ירחם עלי בתוך ח"י ויחזקינו לעבודתו יתברך שמו בתוב"י, ואת מעלת כבוד קדושת תורתם הקדושה הסליחה.

אבל בוודאי למען כבוד תורתם, ולמען כבוד ירושלים, זכור בל נשכח, כאב צר הבאים לעבור, פיהם לסכור, ועת לעשות לה' הוא, ואין לחשות וחובה מוטלת עלינו לפעול ולהפעיל למען כבוד התורה וקיומה, ולהאבק על הצלת כל נפש מישראל, אפילו כאילו הנראים כנחשלים במחנה כי כל א' מישראל עולם מלא הוא, ואין לנו שיור רק התורה הזאת, להתאמץ בכל עוז להעמיד בעבורם מוסדות התורה לפי מצבם ודרגתם, להצילם ולקרבם תחת כנפי השכינה, ולהכניסם לחדרי התורה והישיבות, ובזה להצילם בל ירדו באר שחת, ולא יפלו ח"ו ברשת של מינות וכפירה הפרוסה לפניהם, ובל יפלו ח"ו במחנה צבאותם אשר באי' לא ישובון ח"ו.

בהמשך מכתבו מתייחס האדמו"ר, ברמזים עבים לפעילותו של 'ועד הישיבות' והעסקנים החרדים העוסקים בהצלת בחורי הישיבות מרדת שחת אל תוככי הצבא, ופועלים שבחורי הישיבות לא ישבו במעצר אם הסתבכו, וכך כותב "ובוודאי שחוב מוטל עלינו לחזק בגוף ובממון את העושים והמעשים להציל ולחלץ את כל אותם שנסתבכו ונפלו ברשת הגיוס, לעשות מה שבכוחנו להצילם ולחלצם מיד החפשים המסיתים והמדיחים, ולהעמידם בקרן אורה, לסדרם ולהחזירם בין כותלי בית המדרש".

האדמו"ר מסיים "והשי"ת יאריך ימי מעלת כבוד תורתכם הקדושה, ותזכו לעמוד על משמר קדושת עם ישראל, מתוך בריאות השלימות והמתמדת באריכת ימים ושנים טובים דשנים ורעננים, אורך ימים ושנות חיים ושלו' יוסף ה' לרועי ישראל הנאמנים".

"ובזכות הצלת נפשות ישראל לקרבם לה' ולתורתו נזכה בקרוב שיערה ה' רוח טהרה ממרום, ויקיים הבטחתו ע"י נביאו (זכרי' יג, ב) ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ (ישעי' יא, ט) לא ירעו ולא ישחיתי בכל הר קדשי כי מאלה הארץ דעה את ה' וכו' במחיית עמלק וביאת משיח צדקינו בגאולתינו ופדות נפשנו ובנין בית מקדשינו ותפארתנו בב"א".

מארגני העצרת שכמובן הופתעו מהמכתב, פרסמו אותו אך הבליטו חלקים מהמכתב בצורה מסוימת, כך שייראה שכביכול מדובר במכתב תמיכה בעצרת, ואכן המכתב יכול להתפרש כתמיכה עקרונית בעצרת, אך ללא קריאה להשתתפות בה וללא ביטוי הסכמה עם עצם קיומה.

החידוש במכתב, הוא סירובו של האדמו"ר לערוך כינוס בנושא בביתו, זאת לאחר שבעבר, כל עצרת ומחאה שהתארגנה בארה"ב, עברה דרך אסיפה בביתו של האדמו"ר מסקולען הנחשב לאחד האדמו"רים המשפיעים בארה"ב.

כפי שסוקר בהרחבה ב'בחדרי חרדים' בימים האחרונים, התנהל קרב בלימה חובק עולם כנגד העצרת שנתפסה כהתרסה כנגד גדולי ישראל בארץ ישראל. במסגרת המאמצים שצלחו, השיבו גדולי ישראל במכתבים נדירים בהם הם כותבים כי כל נושא חוק הגיוס מתנהל על דעתם וכי אין להאמין לשקרים שמפיצים בנושא, "שיקרא לא קאי, קושטא קאי" (השקר אינו מתקיים, האמת מתקיימת") סיימו גדולי ישראל את מכתבם.

המכתב

עוד בנושא:

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
 1. חשבון פשוט - תכנסו ותתמודדו  

  הציבור האיכותי אצל ר' שמואל

  • מרוב מילים באנגלית לא הבנתי כלום.... אגב גולשי אנטרנט כמוך ,גם נחשבים לאיכותיים?? 

   אויי אויי איזה טיפש

  • הציבור האיכותי שהם בעלי דעה זוללי פיצוצריות ובלייני איילתים מגיע לפחות לשמונים אחוז 

   תיקון בחשבון פשוט

  • למה לא 40% ?-צאו לנו מהוורידים בנו לכם מוסדות לתפארת 'על טהרת הקודש' תחת מרות גדוה"ת שלכם 


 2. כך יצא הרבי מסקולען שליט"א  


  • בענין של ה"ועד הישיבות" היום ועד הישיבות לכאורה ממונים מטעם הממשלה שהם יגישו את המספר של הבחורים חרדים בשביל לקבל דיחוי, מי כן, ומי לא, שכל  


 3. פייק ניוס - בדיוק הפוך  


  • איש מגדוה"ת לא טען שהנחשלים רשאים לשרת בצבא..להיפך, הגרעו"י כתב שגם מי שלא.. 

   שיקרא לא קאי

 4. האמת לאמיתה- רבני ארה"ב נגד עסקני הארץ, אולם לא רוצים בקום ועשה להכנס למחלוקת.  

  יודע

 5. אקיצר הצלחה מדהימה "באירגון " העצרת הכושלת הזו..... אולי כדאי להביא בחורים מאילת למלאות את האולם....  (ל”ת)

  רעיון

  • אתה תקוע עוד בתלמוד תורה, עוד לא התבגרת (ל”ת)


 6. לא יערוך בביתו כינוס בנושא העצרת, אך ורק מפאת חולשתו.  (ל”ת)


  • אך ורק מפאת חולשתו???? כנסו דחוף יש הרבה טרור 


  • הנה המכתב המכריע. דברי אלוקים חיים 


 7. למרות הלחצים העצומים של עסקנים עצרת הגיוס בברוקלין תתקיים כמתוכנן  (ל”ת)


 8. בסטטמורישן כשאין מה לומר תורה, מתחילים אוי וויי אוי גיוואלד מיר געפינן זאך אין אשרונגינע גזירת שמד דורך דער פאלק אידן וואס א-מצוה זיי צו ארגינען וכו'  (ל”ת)

  נאום נאסרללה באידיש

 9. לא למחלוקת  

  חסיד

 10. ולכן מהיום כשיגיע לא"י העיידה החארטית כבר לא יצא במודעה ענקית ברוך הבא לוחם מלחמת עוז ומערכה אמיץ ומושיע מציל ומרחם פודה ומלאך וכו'  (ל”ת)


 11. לפחות תשחקו כאילו זה סיקור, הבעייה ששונאים לא יודעים להתאפק גם לא לרגע.  (ל”ת)


  • צודק. המחבלים הם סמל ודוגמא , לסובלנות וקבלת האחר. (ל”ת)

   חה

 12. קטע מהמכתב  


 13. למה אין לכם את ההקלטה מר' משה הלל הירש ? סיקור הוגן ?  (ל”ת)

  אני שאלה

 14. מגמתיים!! כל הכותרות שלכם שקר וכזב  


 15. למה אתם לא מביאים את ההקלטה של הגרמ"ה הירש בה הוא נשמע מסכים עם כל הטענות של עץ באופן מוחלט, ואומר שוועד הישיבות הודו לו שהם לא עוזרים לבחורים  (ל”ת)


  • כי מדובר בחבדניק (ל”ת)


 16. יש הקלטה של ר' משה הילל? מה הוא אומר?  

  מהקרה

;