1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. בחצרות חסידים

שבת שבע ברכות בגור: אירועי שבת בהעלותך

אתר 'בחדרי חרדים' בשיתוף 'קו הסקופים', מגיש את אירועי השבת בחצרות האדמו"רים, הרבנים, אישי הציבור - וזמני כניסת ויציאת השבת בארץ ובעולם
משה ויסברג, ט"ו סיון תשע"ז 09/06/2017 09:31

חתונת גור (10) חופת גור השבועגור: שבת שבע ברכות לנכדת האדמו"ר מגור, בת לחתנו הרב שמעון רוטשטיין, בן הגאון רבי נחום רוטשטיין ראש ישיבת נזר התורה, עם בן הרה"ג רבי מיכל טראובה משגיח ישיבת 'מאור ישראל' גור ונין בעל ה'אמרי אמת' מגור זיע"א, תתקיים בבית המדרש הגדול ברח' ירמיהו בירושלים.

בעלזא: שבת שבע ברכות לנכדת האדמו"ר מבעלזא, בת לבנו יחידו הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח, חתן גאב"ד מאקאווא, עם בן הרה"ג רבי אהרן צוויבל, תתקיים באוהל הענק שנבנה לרגל השמחה בקרית בעלזא בירושלים‏. לרגל השמחה ישבות הסבא גאב"ד מאקאווא בירושלים.

פשעווארסק: שמחת השבע ברכות לנכד האדמו"ר מפשעוואסק, בן לבנו הרה"צ רבי אלטר יהושע העשיל לייזער, עם בת הרה"צ רבי יעקב יחזקאל שרגא הכהן גלאנץ, חתן הרה"צ רבי נתן דוד רוזנברגר אב"ד גמזו תתקיים בניו יורק.

תולדות אהרן: האדמו"ר מתולדות אהרן ישבות בקרב חסידיו בשכונת נחלה ומנוחה בעיר בית שמש, התפילות והטישים יתקיימו בבית המדרש לעלוב ברח' מנחת יצחק בעיר. בליל שבת יערוך האדמו"ר טיש בשעה 11:30 בערב.

באיאן: ‏השלום זכר לנכד אדמו"ר מבאיאן, בן לחתנו הרב דוד משה פרידמן, תתקיים במהלך הטיש של הסבא האדמו"ר מבאיאן בקלויז הגדול ברח' ברנדס בירושלים.

נדבורנה: האדמו"ר מנדבורנה השוהה בביקור בארה"ב, ישבות לראשונה בקרב חסידיו ואוהדיו שם יערך שבת התאחדות לכלל החסידים בשכונת בורו פארק בברוקלין. התפילות והטישים יתקיימו בבית המדרש קארסנא.

דושינסקיא: שמחת השבע ברכות לנכדת האדמו"ר מדושינסקיא, בת לבנו בכורו הרה"צ רבי אהרן שמואל דושינסקיא, חתן הרה"צ רבי יהושע ליברמן ראש כולל 'שבט הלוי', וחתן הרה"ג רבי אליעזר דוד פרידמן רב חסידי מכנובקא בעלזא בלונדון, ובן הגה"צ רבי יוסף ליברמן ראש ישיבת 'שומרי החומות',עם נין הרה"צ רבי זאב ארנסטר, ‏בן לבנו הרה"צ רבי חיים מאיר ארנסטר, תתקיים בבית המדרש הגדול דושינסקיא ברח' שמואל הנביא בירושלים.‏

טשענרנוביל: שמחת השבע ברכות לנכד האדמו"ר מטשערנוביל, בן לבנו הרה"צ רבי דוד טוערסקי, חתן הרה"צ רבי מנחם מנדל הגר אב"ד ויז'ניץ קמיישע ניו יורק, בן האדמו"ר מויז'ניץ ממונסי, וחתן האדמו"ר מרחמסטריוקא ארה"ב, עם בת הרה"צ רבי יעקב מרדכי הגר אב"ד טשערנוביל אלעד, וחתן הגה"צ רבי יצחק אריה לייבוש הלפריין אב"ד ראדומישלא, תתקיים בית המדרש הגדול טשערנוביל ברח' חבקוק בב"ב.

‏תולדות אברהם יצחק - קאלוב: הערב שמחת הנישואין האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, בת לחתנו הרה"צ רבי אליעזר צבי טאוב אב"ד קאלוב ביתר, ובן האדמו"ר מקאלוב ארה"ב, לנכד הרה"צ רבי יוסף אשר אנשיל לעמברגר אב"ד מאקאווא אלעד, בן לבנו הרה"ג רבי שלמה זלמן לעמברגר ר"מ בישיבת צאנז, וחתן הגה"צ רבי ישכר שלמה הלברשטאם מקאלשיץ, תתקיים בבית המדרש הגדול ברח' עונג שבת בשכונת מא"ש בירושלים.

ערלוי: האדמו"ר מערלוי השוהה למנוחה בצפת, ישבות עם קבוצה מצומצת מקורביו.

אלכסנדר: ה‏אדמו"ר מאלכסנדר השוהה בביקור בארה"ב לרגל שמחת נישואי נכדו, בן לאדמו"ר מאונגוואר ארה"ב, ישבות בקאנטרי.

מודז'יץ: השבת תחול שבת שקודם היארצייט ה-11 לאדמו"ר בעל ה'נחלת דן' ממודז'יץ זיע"א שיחול ביום רביעי הקרוב, יתכנסו קהל חסידי מודז'יץ לשבת התעלות בצל בנו האדמו"ר ממודז'יץ בבית המדרש ברחוב חבקוק 22 בבני ברק. האדמו"ר יעבור לפני התיבה ויערוך את הטישים במהלך השבת. סעודת צפרא דשבתא יסעדו כל הקהל בהיכל בית המדרש בראשות האדמו"ר ורבני החסידות.

זוועהיל: השלום זכר ושמחת הברית ‏לנכד לאדמו"ר מזוועהיל, בן לחתנו הרב יחיאל מיכל רוזנבוים, בן הרה"צ רבי אשר ישיעיה רוזנבוים, בן האדמו"ר מזוטשקא, וחתן האדמו"ר משאץ, תתקיים בבית המדרש הגדול זוועהיל בשכונת בית ישראל בירושלים.

נדבורנה: בכל ריכוזי חסידות נדבורנה יציינו את השבת שקודם ההילולא של האדמו"ר הזקן רבי איתמר מנדבורנה זיע"א שחל ביום שישי הקרוב.

סטריקוב: האדמו"ר מסטריקוב ישבות בבני ברק לרגל שמחת העלייה לתורה לבן גיסו הרב בקר בן האדמו"ר מאוז'רוב.

ויז'ניץ: שמחת השבע ברכות לבן הרה"ג רבי חיים מאיר שרייבר ר"מ בישיבת ויז'ניץ, וחתן הגה"ח ר' אפרים זלמן בעק משוויץ, ‏עם נינתו הבכורה של גאב''ד זכרון מאיר הגר''ח וואזנר, נכדה לחתנו הרה"ג רבי מרדכי גלבר רב חסידי מונקאטש בבני ברק, בת לחתנו הרה''ג ר' אברהם יצחק גרינברגר, בן הגאון רבי ישראל גרינברגר רב דחסידי ויזניץ באלעד, תתקיים בבית המדרש הגדול ויז'ניץ ברח' שלמה המלך בב"ב.

רחמסטריווקא: בכל ריכוזי חסידות רחמסטריווקא יציינו את השבת שקודם יום ההילולא של האדמו"ר מרחמסטריווקא זיע"א, החל ביום שישי הקרוב. בנו האדמו"ר מרחסטריווקא יערוך בליל שבת טיש, וכן יעבור בתפילת מוסף לפני העמוד בבית המדרש הגדול ברחוב גבעת משה 10 בשכונת גוש 80 בירושלים.

לעלוב: מאות חסידי לעלוב ישבתו בראשות האדמו"ר מלעלוב באתרא קדישא מירון, לרגל שבת התאחדות השנתית. התפילות והטישים יתקיימו במתחם בני עקיבא. במוצאי שבת יערך מעמד ההדלקה ברחבת תולדות אהרן בחצר הציון.

דאראג: האדמו"ר מדאראג ישבות יחד עם קבוצה מצומצת ממקרוביו למנוחה בשוויץ.

ב"ב: העלייה לתורה לנכד הנגיד הרבני חיים משה פלדמן, בן לבנו הרה"ג רבי אהרן אלי' פלדמן, חתן בעל ה'ברכת משה' מסערט ויז'ניץ. עם נכדת הגאון רבי חיים הלוי וואזנר גאב"ד זכרון מאיר, בן לבנו הרה"ג רבי עקיבא הלוי‏ וואזנר, חתן הגאון רבי יקותיאל ליברמן ר"מ כולל שומרי החומות, תתקיים בבית המדרש הגדול 'אהבת ישראל' - ויז'ניץ בקרית ויז'ניץ בב"ב.

זוועהיל: שמחת השבע ברכות לבת הרה"צ רבי יעקב לייב גולדמן ר"מ בישיבת זוועהיל, ובן האדמו"ר מזוועהיל זצ"ל, עם ‏נכד האדמו"ר מזוטשקא, בן לחתנו הרה"צ רבי חיים לייפער אב"ד טעמשוואר אלעד, ובן האדמו"ר מטעמשוואר ארה"ב, תתקיים בבית המדרש הגדול זוועהיל ‏בשכונת בית ישראל בירושלים.

שומרי אמונים:‏ העלייה לתורה לבן האדמו"ר משומרי אמונים אשדוד, עם נכדת האדמו"ר ממעליץ, בת לבנו אב"ד סאטינוב מברכפלד, תתקיים בבית המדרש שומרי אמונים ברובע ז' באשדוד.

לעלוב: האדמו"ר מלעלוב השוהה בביקור בארה"ב, שם עורך מגביות לטובת מוסדתיו בארה"ק, ישבות בעיר מונסי בניו יורק, התפילות ‏והטישים יתקיימו בבית האכסניה הנגיד הרבני מיכאל דוב הרצוג.

מאקווא: ‏לרגל הילולת הרה"ק בעל ה'עטרת משה' ממאקווא‏ זיע"א, החל ביום שלישי הקרוב, שבת יארצייט יערך בכל ריכוזי החסידות בארץ.

‏אונגוואר: העלייה לתורה לבן האדמו"ר מאונגוואר ארה"ב, חתן האדמו"ר מאלכסנדר, עם נכדת האדמו"ר מסקווירא, בת לבנו הרה"צ רבי יעקב יוסף טווערסקי, תתקים בבית המדרש אונגוואר בשכונת בורו פארק בברוקלין. במוצ"ש יערך שמחת הפראשפיל בבית המדרש הגדול בשיכון סקווירא בבורו פארק.‏

וואסלוי: שמחת השבע ברכות לנכד האדמו"ר מוואסלוי, בן לבנו הרב יצחק הלפרין, עם בת הרה"ג רבי צבי כהנא דיין ומו"ץ ומראשי כוללים ויז'ניץ מונסי, בן הרה"ח ר' חיים פייבש כהנא, וחתן הרה"ח יהודה יואל רוזנפלד, תתקיים בראשות הסבא האדמו"ר מוואסלוי בשכונת בורו פארק בברוקלין ניו יורק.

סאסוב: האדמו"ר מסאסוב השוהה בביקור בארה"ב, ישבות בשכונת בורו פארק בברוקלין, התפילות והטישים יתקיימו בבית המדרש סאסוב בעיר.

קוזמיר: בחסידות קוזמיר תתקיים שבת התאחדות לקראת יומא דהילולא ה-11 של האדמו"ר בעל ה'נחלת דן' ממודז'יץ זיע"א שחל ביום רביעי הקרוב, בליל שבת יסעדו בצוותא בראשות האדמו"ר מקוזמיר ויעלו את זכרו הטהור. לאחר מכן יערוך האדמו"ר טיש, וכן לתפילת מוסף יעבור האדמו"ר לפני העמוד בבית המדרש קוזמיר ברחוב רש"י בב"ב.

אשלג: שמחת השבע ברכות לבת האדמו"ר מאשלג, עם נכד גאב"ד טשכנוב, תתקיים בבית המדרש אשלג ברח' אבן עזרא בב"ב.‏

דינוב: האדמו"ר מדינוב השוהה בביקור בארה"ב, שם עורך מגביות למוסדות ביתר, ישבות בשכונת בורו פארק, סעודת רעוא דרעוין יערך בבית המדרש נחלת יעקב.

לייפנק: שמחת השבע ברכות לבת האדמו"ר מלייפניק, עם נכד האדמו"ר משאץ ויז'ניץ, בן לחתנו הרה"צ רבי אהרן הלוי פולק ראש כולל סלאנים בעיר אלעד, תתקיים באולמי קונטיננטל ברח' בן יעקב בב"ב.

נדבורנא חיפה: העלייה לתורה לנכד האדמו"ר מנדבורנא חיפה, בן לחתנו הרה"צ רבי בעריש שנייבלג ראש כולל נדבורנה ביתר, ובן האדמו"ר מזידיטשוב ארה"ב, עם בתו הצעירה של הרה"צ רבי משה קאהן ראש ישיבת תולדות אהרן, תתקיים ‏בבית המדרש של הסבא נדבורנא חיפה רח' מיכאל 17 בעיר חיפה. לרגל השמחה ישבות הסבא האדמו"ר מזידיטשוב בעיר חיפה.

דז'יקוב: העלייה לתורה לבן הרה"ח רבי מאיר אדלר, עם בת הרה"ח ר' חיים יעקב צבי גרויס, תתקיים בבית המדרש הגדול ויז'ניץ במונסי בניו יורק.

שענדישוב - זידיטשוב: בארה"ב יערך שמחת השבע ברכות לבן האדמו"ר משענדישוב, עם בת האדמו"ר מזידיטשוב.‏ תתקיים בשכונת וויליאמסבורג בברוקלין ניו יורק.

ליזענסק: שבת שבע ברכות לבת האדמו"ר מליזענסק, עם בן האדמו"ר מסאסוב מונסי, תתקיים‏ בבית המדרש קהל ליזענסק בעיר מונסי ניו יורק.

גדולי ישראל, הרבנים וראשי הישיבות

ב"ב: שמחת השבע ברכות לנינת הגרי"ג אדלשטיין, נכדת חתנו הגר"ד לוי מראשי ישיבת פוניבז', בת הגר"מ פלאי. עם בן הגר"י מן ראש כולל בית הלל. תתקיים בבני ברק.

ירושלים: הגרב"ד פוברסקי ראש ישיבת פוניבז' ישבות בירושלים לרגל שמחת העלייה לתורה לבן זקוניו של הגאון רבי מאיר שמואלביץ, עם הכלה נכדת הגר"נ קרליץ השמחה תתקיים בקרית מטרסדורף בירושלים.

חיפה: העלייה לתורה לרגל נישואי בן הדיין הגאון רבי חיים כץ מרבני העיר תתקיים בבית הכנסת הגדול ברמת רמז ברחוב בורוכוב בחיפה, שמחת החתונה ביום ראשון באולמי 'ארמונות חן' בבני ברק.

ב"ב: העלייה לתורה לבן הרה"ג רבי מענדל טוביאס אב"ד קדימה, בן לבנו הרב יעקב טוביאס, עם בת הרב יוסף ברנדווין, תתקיים בבית המדרש בוהוש ברח' חגי 16 בב"ב.

בית חלקיה: העלייה לתורה לנכד האב"ד הרה"צ רבי שלמה פולק בן לחתנו הרה"ג רבי אלימלך מנדל ר"מ בישיבת בעלזא בית חלקיה, עם בת הגאון רבי אהרן שיף גאב"ד אנטוורפן, תתקיים בבית המדרש המרכזי במושב בית חלקיה.

י-ם: העלייה לתורה לנכד ראב"ד 'העדה החרדית' הגאון רבי משה שטרנבוך, בן לבנו הרב חיים עוזר שטרנבוך, עם בת ד"ר מורי בנק, תתקיים בבית המדרש הגר"א רח' קצנלבוגן 14 בשכונת הר נוף בירושלים.

ב"ב: שמחת השבע ברכות ‏לחתן הבנש"ק אברהם מרדכי לייב הכהן טורנהיים מג"ש בחבורה החסידית בישיבת מיר ואורייתא, ובן האדמו"ר רבי אלטר יעקב נתנאל חיים הכהן טורנהיים מוולברוז' לרפואה שלמה, עם בת הרה"ח רבי יחיאל ליבסטר, תתקיים בבית המדרש צאנז ברמת אלחנן בב"ב.

אישי הציבור המשבקי"ם והעסקנים:

ברכת מזל טוב לסגן שר החינוך הרב מאיר פרוש להולדת הנכדה, בת לבנו יענקי פרוש.

ברכת מזל טוב לחנוך זייברט ר"ע ב"ב, לרגל שמחת נישואי בנו שנערכה אמש באולמי קונקורד בב"ב.

ברכת מזל טוב למו"ל 'בקהילה' הרב אריה לייב פפר לרגל אירוסי בתו אמש בשעה טובה.

ברכת מזל טוב להרה"ח ר' אהרן לוסטיג משב"ק האדמו"ר מלעלוב, לרגל אירוסי בנו הבה"ח שמואל מתלמידי ישיבת 'תורה לשמה'.

ברכת מזל טוב ליהושע וינברגר מחשובי מסקני חסידות בעלזא, לרגל שמחת נישואי בתו ביום שלישי הקרוב באולמי אחוזת ווגשל בבבני ברק.

ברכת מזל טוב ליוסף יצחק יעקובוביץ מנהל הלשכה לפניות הציבור בעיירית בני ברק ומעסקני חסידות צאנז לרגל שמחת הבר מצוה לבנו ביום ראשון הקרוב באולמי קונטיננטל בבני ברק.

ברכת מזל טוב לעסקן יצחק שינין גבאי בית הכנסת והשטיבלאך 'איצקוביץ' לרגל שמחת נישואי בנו שתתקיים ביום ראשון העלייה לתורה השבת בבית הכנסת איצקוביץ ברחוב הרב שך 4 בבני ברק.

ברכת מזל טוב לבעל המנגן ר' משה צבי ויינטרוב לרגל שמחת נישואי הבת בשעטו"מ.

ברכת מזל טוב לחזקי פרקש קמב"ץ זק"א צפון לרגל שמחת הבר מצוה לבנו זאבי.

ברכת מזל טוב לאבי גרינצייג עורך ראשי ברשת 'קו עיתונות' לרגל שמחת אירוסיו בשעטו"מ.

ברכת מזל טוב לסופר 'משפחה' יצחק ירוחם לנדסמן לרגל שמחת נישואי בנו בשעטו"מ.

שבת שבע ברכות לרגל נישואי בן הצלם החרדי שוקי לרר החתן נפתלי לרר תתקיים בצפת.

ברכת מזל טוב לאהרן דוד דיוויס מנהל קשרי חוץ של מרכז אגו"י בירושלים, לרגל שמחת נישואי בנו עם בת אלי ביר נשיא ארגון 'איחוד הצלה'.‏

ברכת מזל טוב למשה קמינר מנכ"ל חברת 'לב'ס יבוא ושיווק' לרגל שמחת הבר מצוה לבנו יהודה בשעטו"מ.

ברכת מזל טוב להרה"ח רבי אליהו חיים קוריץ חתן האדמו"ר מאשלג זצ"ל ורעייתו הגב' חנה קוריץ, מנהלת פרסום מגזר החרדי 'כללית' לרגל הבר מצווה לבן ישראל דוד.

ברכת מזל טוב למשה הורביץ בעלי 'רייצ'ל H לרגל אירוסי בתו בשעטומ"צ.

זמני כניסת ויציאת השבת פרשת בהעלותך בארץ ובעולם:

צילום: מנדי הכטמן - פלאש 90
צילום: מנדי הכטמן - פלאש 90


ירושלים: כניסת השבת 7.09 יציאת השבת: 8.26 ר"ת: 9.02

בני ברק: כניסת השבת: 7.24 יציאת השבת: 8.29 ר"ת: 8.59

מודיעין עילית: כניסת השבת: 7.15 יציאת השבת: 8.28 ר"ת: 9.01

פתח תקווה ואלעד: כניסת השבת: 7.16 יציאת השבת: 8.29 ר"ת: 8.58

חיפה: כניסת השבת: 7.17 יציאת השבת: 8.29 ר"ת: 9.03

אשדוד: כניסת השבת: 7.24 יציאת השבת: 8.29 ר"ת: 8.59

תל אביב: כניסת השבת: 7.24 יציאת השבת: 8.29 ר"ת: 8.59

צפת: כניסת השבת: 7.21 יציאת השבת: 8.30 ר"ת: 9.01

באר שבע: כניסת השבת: 7.14 יציאת השבת: 8.27 ר"ת: 9.01

נתיבות ושדרות: כניסת השבת: 7.15 יציאת השבת: 8.28 ר"ת: 8.58

ניו יורק: כניסת השבת: 8.08 יציאת השבת: 9.18

לונדון: כניסת השבת: 9.00 יציאת השבת: 10.31

אנטוורפן: כניסת השבת: 9.38 יציאת השבת: 11.10

פאריז: כניסת השבת: 9.34 יציאת השבת: 10.59

ציריך: כניסת השבת: 9.02 יציאת השבת: 10.24

מוסקבה: כניסת השבת 8.53 יציאת השבת: 10.52

על פי דעתו של הגראי"ל שטיינמן יש להוסיף ולהקדים לקבל שבת חצי שעה לפני השקיעה.

כל הזכויות שמורות למערכת אתר 'בחדרי חרדים' אין להעתיק בשום צורה שהיא ללא רשות בכתב. ניתן להאזין לכל העידכונים ב'קו הסקופים': 03-600-60-60

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.