1. עמוד הבית
 2. בחצרות
 3. אנ"ש

מוחים נגד הציידים: החלטות עצרת הקנאים בניו יורק

בעצרת הגיוס שנערכה אמש בניו יורק בהש השתתפו אלפים מבני החסידויות הקנאיות בארה"ב - הוקראו החלטות העצרת • בין ההחלטות: מחאה נגד הפוליטיקאים ו'הציידים'
משה ויסברגי"ח סיון תשע"ז 12/06/2017 12:51

עצרת הגיוס סאטמר בניו יורק (130) הקהל בעצרת הלילה.בעצרת הגיוס שנערכה אמש (ראשון) בניו יורק, בה השתתפו אלפים מבני החסידויות הקנאיות בארה"ב - הוקראו החלטות העצרת, החלטות שנכתבו על ידי רבני העצרת ועברו את אישורם של האדמו"ר מהרז"ל מסאטמר וגדולי ראשי הישיבות שהשתתפו בעצרת.

ששה עשר אלף איש גדשו אמש את אצטדיון 'ברקליס' שבניו יורק-ארה"ב, שם התקיימה העצרת נגד גזירת הגיוס לצבא הישראלי.

בעצרת השתתפו עשרות אדמו"רים, רבני קהילות וראשי ישיבות, בהם: האדמו"ר מפשעוורסק, האדמו"ר ממונקאטש, האדמו"ר מצאנז גריבוב, האדמו"ר מוויען, האדמו"ר מספינקא, זקן ראש הישיבות רבי אהרן שכטר ראש ישיבת רבינו חיים ברלין, הגאון רבי אשר קלמנוביץ ראש ישיבת מיר בארה"ב, הגה"צ רבי שמואל זאב ליכטר אב"ד כוונת הלב, הגאון רבי יחזקאל ראטה גאב"ד קארלסבורג, בנוסף לאדמו"ר מהרי"י מסאטמאר ורבני החסידות שהשתתפו בה.

מסמך ההחלטות כולל בתוכו ארבעה עשר סעיפים, כשבכל סעיף נושא וענין אחר בנושא הגיוס והחינוך, עד להצהרות לוחמניות ממש נגד גייסים ומשתפי הפעולה עם תקופת ההסתגלות וגיוס בחורי ישיבות, שיאו של המסמך מופיע בסעיף בו משתתפי העצרת מכריזים באופן שאינו משתמע לשני פנים - 'הכרזת מלחמה' על מפעילי חוק הגיוס, בכל האופנים והדרכים המתאפשרים על פי חוק.

'בחדרי חרדים' חושף את המסמך ההחלטות המלא:

א. רבבות אלפי ישראל בראשות כ"ק מרנן האדמורי"ם, רבנים וראשי הישיבות שליט"א, בתכנסו היום יום א' שלח תשע"ז למחות נגד שלטון הרשע בארה"ק שחרט על דגלו מלחמה על הדת, ובפרט על הגזירה הנוראה שנתחדשה בשנת תשע"ו, שכבר יצאה אל הפועל, שמעבירים בכל שנה מכסות של כמה אלפי בחורים ואברכים חרדים לצבאם המשוקץ, אשר די בזה לזעוק ולהריע, ומכל שכן כשמטרתם גלויה להעביר את כל אותם בחורים ואברכים על הדת ע"י שמערבים אותם בתרבות אנשים חטאים וכופים אותם על ג' החמורות רח"ל, שזהו "שעת השמד" כפשוטו וכמשמעו, וכל זה הוא המשך למסע השמד הנורא שהיה בקום שלטונם הארור, כאשר כפו לשמד רבבות מאחינו בני ישראל הטהורים שעלו מארצות הגולה לארה"ק, כילדי טעהראן תימן ומארקא ה"י.

ב. אנו קוראים לאנשי הרשע, הסירו ידיכם הטמאות מאחינו בית ישראל ומצאצאיהם, באין שום הבדל בין ספרדי לאשכנזי, בין משפחה חזקה לחלשה, בין מי שתורתו אומנותו למי שאינו כן, באשר זהו חובתינו מדין ערבות לעמוד על המשמר ולהגן על כל אחד ואחד מישראל יהיה מי שיהיה שלא יעבירוהו על הדת ח"ו לא בכפייה ולא בפיתויים, ונעשה כל מה שאפשר להרעיש תבל ומלואה שיופסק מסע השמד הנוראה הזה.הרבי מפשווערסק בעצרת
הרבי מפשווערסק בעצרת


ג. אנו דורשים בכל תוקף לבטל את המרכז למיון חרדים בתל השומר, שכל מטרתו לסבך בחורים ולהפילם ברשת השמד נגד רצון הוריהם ומוריהם, ולבטל את הגזירה לגמרי בלי שום פשרות כלל וכלל.

ד. אנו מוחים נמרצות נגד משתפי הפעולה, ובפרט הפאליטיקאנטן וכתבי עת הנקראים חרדים, המשתפים פעולה עם מסע ההשתקה בזה שאינם מודיעים לציבור את משמעות הגזירה הנוראה, ולא זו בלבד אלא שמוסיפים חטא על פשע בזה שפועלים בכל כוחם לכסות הפשעים הנוראים, וכפי שמופיע בהקדמה לחוק השמד, בתיקון 21, שכדי להצליח במלאכת השמדת בחורי ישראל, צריך שיהיה שיתוף פעולה עם הציבור החרדי, והשיתוף פעולה הזה נעשה בעיקר ע"י הפאליטיקאנטן וכתבי העת שהם הגרומים עיקריים במסע השמד.

ה. כמו כן אנו מוחים נגד הפאליטיקאנטן הנקראים חרדיים המסייעים לשלטון הכופר בארה"ק להכניס זמורות זרות בבתי החינוך באמצעות "המחוז החרדי" שעי"ז השמידו הציונים את כל יהדות הגולה בימים שטרם הקמת מדינתם הטמאה. וכן נגד שיתוף הפעולה בהעברת בני ובנות ישראל לשמד האקדמיא המלא בלימודי מינות ואפיקורסות אשר כל באיה לא ישובון, ואשר מעשיהם הנבזים הם פגיעה בכל גדולי ישראל בעבר ובהווה מכל העדות והחוגים שפסקו נגד ההתערבות בחינוך ולימודי האקדמיא הארורים.

ו. רבבות אלפי ישראל שהתאספו כאן מוחים נמרצות נגד הציידים השפלים המסייעים במסע השמד, ונעשה כל מה שנוכל לגלות קלונם ברבים ולרדוף אותם בכל האופנים החוקיים העומדים לרשותינו.הרב אהרן שכטר זקן ראשי הישיבות נואם בעצרת
הרב אהרן שכטר זקן ראשי הישיבות נואם בעצרת


ז. בכל כוחינו ויכולתינו נשיב מלחמה השערה נגד מסע הרדיפות הנוראות שעוברים בני התורה היקרים על חטאם היחיד שמוחים על גזירות השמד, על הפשע הנורא שפטרו מתפקידם ראשי ישיבות, מגידי שיעורים, מחנכים ומחנכות, על הפשע הנורא שזרקו מאות אברכי כולל ממקום לימודם, על הפשע הנורא שמאיימים על ראשי ישיבות לחבר במוסדותיהם בכל מיני אופנים שונים ומשונים.

ח. כמו כן נודע לנו מראשי הישיבות בארה"ק ספרדים ואשכנזים, שכמה פעמים ביקשו לקיים אסיפות כדי לקדם את פני הרעה ונרדפו עד צווארם שלא יוכלו לקיים האסיפות להצלת בחורי ישראל, על כך אנו מוחים בכל תוקף ואנו מבקשים להפסיק את מסע הרדיפות נגדם כדי שיוכלו לפעול להצלת תלמידיהם.

ט. ואנו מחזקים בזה את הפועלים להרוס את "תקופת ההסתגלות" שהיא הבריח התיכון ל החוק, ואנו מודיעים בזה כי נסייע להם במסירות נפש בכל המצטרך בארץ ובחו"ל, ואנו מוכנים ומזומנים בזה לעמוד לימינם עד אשר תתבטל הגזירה הנוראה לגמרי.

י. אנו מחזקים בזה את כל ההארגענזאציעס הפועלים במסירות נפש להציל את בחורי ישראל, ואנו מקבלים על עצמינו לעמוד לימינם בכל המצטרך בע"ה.

יא. אנו מחזקים בזה את "גיבורי החיל" ו"בני עליה" אשר ע"פ הוראת רבותינו מרי דארעא קדישא כ"ק מרן הגאב"ד והביד"ץ, האדמורי"ם וראשי הישיבות בארה"ק, אינם מכניסים עצמם לנסיון הנורא להכנס בלשכות הגיוס אשר מפתים שם בחורי ישראל, ובכך הורסים את "תקופת ההסתגלות" ומסייעים בזה להצלת כל כלל ישראל. חזקו ואמצו, ה' עמכם גיבורי חיל.

יב. אנו פונים בזה לאומות העולם למחות בממשלה שהשתלטה על ארה"ק על הפרת חוקי הדעמאקראטיא בכפיית הדת על אחינו בני ישראל הדרים שם.

יג. אנו מודיעים בזה כי אסיפת מחאה זו כמוה כהתחלת מלחמה, וב"ה נמשיך לקיים אסיפות מחאה בכל הזדמנות, ואנו חוזרים ומבהירים כי נבעיר את כל הגולה כולה בכל האופנים החוקיים העומדים לרשותנו, ונפעל בכל האמצעים העומדים לרשותינו לבטל מסע השמד הנורא בארה"ק.

יד. אנו קוראים בזה לאחינו די בכל אתר ואתר להצטרף לסייע להצלת אחינו שבארץ הקודש בכל דרך אפשרית, וכן להרבות בתפילה ובתחנונים לפני בורא כל עולמים שיקרע רוע הגזירה הנוראה ויאמר די לצרתינו ונזכה לקבל פני משיח צדקנו בירשולים עיר קדשינו במהרה בימינו אמן.

ההחלטותעוד בנושא:

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
 1. מערבבים רעיונות נגד גיוס בחורי ישיבות ביחד עם תורת משיח השקר שבתאי צבי  (ל”ת)

  אלו כוחות הטומאה

 2. החלטתם לפני שההינגרישע חוזרים לצלחת הצ'יקן והברביקיו, רק מה הכוונה הארגענזאיעס לחזק את רבם הגדול נאסרללה שיוכל להמשיך בגבורה להלחם במדינת היהודים?  (ל”ת)

  עצרת הטשולנט קאפילוטשן

 3. בתור אחד שהיה בכלא בצבא, לא יודע על איזה שמד מדברים בדיוק. נכון, הצבא גועל נפש  

  דגעדג

  • את זה תטען להרב עובדיה שאסר צבא גם על מי שלא לומד (ל”ת)


 4. ר' אהרן שכטר  

  אסון

 5. נפלת על הראש?  

  בומשיקע

 6. ממש חזק! דידן נצח.  (ל”ת)


 7. אז יש שש עשרה אלף קנאים רק בארה"ב וזה חוץ מאנשי ר' אהרן, אז יש כלל ישראל  (ל”ת)


  • תגובה הנורמלית הראשונה, כל השביעין חביבין (ואמתיים) (ל”ת)

   יישר כחך שהצלחת ועברת את הבקורת

 8. כמו ה BDS  

  אוביקטיבי

 9. אשריכם כלל ישראל ההולכים בדרך התורה בלי שום פשרה של בן גוריון ותלמידיו.  


 10. יש מקום לכולם בגיהנום, אף רב שם לא מגרד את מרן הגראי"ל והגר"ח  

  נח

;