1. עמוד הבית
 2. חדשות
 3. עיתונות ותקשורת

יתד על המשגיח בעצרת הגיוס: "הוציא דיבה רעה; הכל שווה בשביל להתחכך"

סערת המשגיח שנאם בעצרת הגיוס מסרבת לרדת מהכותרות - עורך "יתד נאמן" מקדיש לו הבוקר מאמר, ומסביר את ההשקפה על העצרת שעוררה הדים
אברמי פרלשטיין, כ"ב סיון תשע"ז 16/06/2017 10:20

עצרת הגיוס סאטמר בניו יורק (119) הרב יהודה רבי נואם בעצרתסאגת המשגיח קטן מישיבת 'נחלת משה' הרב יהודה רבי, שנאם בעצרת הגיוס בניו יורק והציג שמות של בחורים שהתגייסו - בעוד לטענתם הם התגייסו בגללו, מסרבת לרדת מסדר היום.

הבוקר (שישי) מקבלת הסערה העורך הראשי הרב ישראל פרידמן תחת הכותרת "החרשים שמעו והעוורים הביטו לראות". במאמר כותב פרידמן "כשיש לאדם נגיעות, הוא מאבד את הדרך. כשאלה תוקפות אותו, כל עקוב של הגיון ויושר, הופך במוחם ל"מישור". הנגיעה המעוורת הופכת את הסילוף והעיוות לאידיאולוגיה, ואת השקר, המרמה והכזב לאמת מוחלטת ולדרך חיים".

פרידמן מספר כי בשנת תשל"ז, בדיוק לפני ארבעים שנה, ארע בישראל המהפך הפוליטי. לראשונה בתולדותיו עלה הליכוד לשלטון, והרכיב ממשלת ימין. בהנחיית מרנן ורבנן גדולי ישראל, "אגודת ישראל" הצטרפה לקואליציה ותמכה מבפנים. למהלך היו גם מי שהתנגדו.

"חוגים מסוימים בירושלים הכריזו על יום צום עולמי. למרות שגזירת גיוס בנות הוסרה מסדר היום וירדה מהפרק, על אף שחוק האנטומיה והפתולוגיה הסדיר את בעיית ניתוחי מתים, נשמעו מקרב חוגים אלו זעקות שוד ושבר. הם החלו להביא דוגמאות ועובדות, כאילו לא הוסדר דבר והבעיה בעינה עומדת. הם החלו להלחם על דעת הקהל תוך שהם מחפשים בכל דרך אפשרית איך להסתיר את העובדה שהבעיות נפתרו והמקרים הבודדים שעומדים בקריטריון של החוק, מטופלים ונפתרים בצורה הרצויה והנכונה".

"באותם ימים שח רבינו הגדול מרן הגראמ"מ שך זצוק"ל למקורביו, כי איננו מבין את פשר ההתקפה הזו. "כאשר מרן הרב מבריסק זצוק"ל התנגד לחזית דתית עם פא"י, הוא הבהיר כי "שותפות כזו אסורה אפילו תעכב את בוא המשיח". למה מתנגדי ההצטרפות לקואליציה אינם יכולים לבטא את דעתם ש"אסור" להצטרף, כי לדעתם זה אסור?! לשם מה הם צריכים להגיד שהחוקים שפתרו והסדירו את הבעיות, אינם טובים?! למה אינם יכולים להבהיר את העמדה הנובעת משיטתם, והם צריכים לעוות את המציאות ולכחש בעובדות?" - והשיב: "הנביא ישעיהו זועק "הוי האומרים לחושך אור ולאור חושך". איך באמת יתכן שאדם רואה אור וצועק חושך? אין יתכן שהוא הופך את המציאות? איך הוא משקר במצח נחושה? אלא, השיב ראש הישיבה מרן הגראמ"מ שך זצוק"ל, כשאין נגיעות, השאלה "איך זה יכול להיות" מטרידה וגורמת לתמיהה ופליאה. כשיש נגיעות, הכל יכול להיות. כשיש כוונות נסתרות, זה יכול להיות, ואין לשאול "איך זה יכול להיות"?".

"דברים נוקבים ברוח זו הסביר מרן ראש הישיבה זצוק"ל על פרשתנו: "מבואר שהמרגלים היו צדיקים, ואף הקב"ה אמר שראויים הם, והרי ד' יראה ללבב ואם כן בודאי הם היו ראויים באמת ולא רק שנראו כך בחיצוניות המכסה על הפנימיות. הם היו נשיאי ישראל בדור המדבר שאמרו ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, הם ראו ושמעו הכל! והתמנו נשיאים על שבטי ק-ה, כיון שהיו גדולים ביותר! כיצד נהפכו להיות כסילים להוציא את דיבת הארץ? ורבי לייב חסמן זצ"ל מביא מהזוהר כמובא ב"מסילת ישרים" שהמכשול נגרם מיראתם פן ימעט כבודם בכניסת הארץ, שלא יהיו הם נשיאים לישראל ויעמדו אחרים במקומם, שאמרו לנפשם, אמנם במדבר יש לנו זכות להיות נשיאי ישראל לפי דרגת ישראל במדבר, אך כשיכנסו לארץ ישראל, בודאי עם ישראל יעמדו בדרגה רוחנית גבוהה יותר ממדרגתם במדבר, ולא נהיה ראויים להיות נשיאים עליהם, ולכן הוציאו דיבה על ארץ ישראל! איום ונורא! טוב יותר שישארו במדבר! היתה כאן נגיעה שגרמה להם להוציא דיבה ולאמלל את כל כלל ישראל. דור שלם לא יכנס לארץ ישראל! וגרמו חרון אף עד שהקב"ה אמר "אכנו בדבר" וגו', הכל מחשש נגיעה שלא יהיו שם נשיאים".

"המסר מחריד ונוקב עד תהום. כאשר לאנשים יש נגיעה שהם רוצים לעמוד בראש, הם מוכנים להוציא דיבה. כאשר הם חוששים שתלקח מהם הנשיאות, הם מוכנים לאמלל את כל כלל ישראל. הם לא חושבים על ההשלכות והתוצאות, הם מוכנים שכולם ישארו במדבר. הם יציגו את המציאות באופן מעוות – העיקר שישיגו את מטרתם וישביעו את נגיעותיהם להיות נשיאים! זה עלול לקרות גם לאנשים גדולים. אף שאנו, ממעמקי נמיכות קומתנו, אין אנו מבינים כלל בגדלותם של נשיאי ישראל, זה קרה אפילו לאנשים שהקב"ה בעצמו העיד על גדלותם, כמובן לפי מדרגת הענקים שלהם. כשיש נגיעה, הכל יכול לקרות, "הכל מותר"!".

"הרצון לכבוד ולהשאר נשיא משפיע לעשות מעשה הגורם לששים ריבוא אנשים לסבול במדבר! איפה המצפון והישרות והאמת של האדם? הרי זו עבירה מאוסה! מה יקרה אם לא תמשיכו להיות נשיאים? וכי נולדתם נשיאים? אלא שעל ידי הנגיעה האדם הוא כעוור ואין אל מי לדבר, כשם שאי אפשר להראות ולהסביר לעוור את מעלת השמש, כיון שאינו רואה כלום, כך מכח הנגיעה לא רואים את סבל ההליכה במדבר ואת מעלת ארץ ישראל ואת כלל ישראל. אדם קרוב אצל עצמו והם ראו רק את הנשיאות שלהם, וזה הוביל להם את כל החשבונות, מבלי לראות את הסבל שיגרם על ידי זה".

"גם רבינו מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל באר ברוח זאת את המשנה באבות "אל תאמן בעצמך עד יום מותך" – שהרי רבי יוחנן שמש בכהונה גדולה שמונים שנה ולבסוף נעשה צדוקי. שואל מרן הגרי"ש זצוק"ל: לשם מה היה צריך לקחת דוגמה מיוחנן כהן גדול? הרי אפשר לקחת דוגמה מהמרגלים שהיו גדולים עד מאוד ובכל זאת הוציאו דיבת הארץ? והשיב כי המרגלים אינם דוגמה נכונה ל"אל תאמן בעצמך" כי היתה להם נגיעה. כאשר ישנה נגיעה, האדם לוקה בעיוורון. הוא איננו רואה ואיננו אחראי למעשיו כלל".

"כאשר אנשים נגועים, כאשר הם רוצים להיות "נשיאים", הם הופכים לעוורים. תבלול מכסה את העין- לא רואים! קרום התוף רופס – לא שומעים! גבס הקהות ניתך – לא מרגישים! סגר ברזל בנשמתם. אף לא אחד משרירי המחשבה מופעל והאחריות מושלכת לקרן זוית. הם מוכנים להתבזות ולהשמיע בפומבי דברים, כשתוך זמן קצר ייחשף השקר לעיני כל, האמת תתברר וקלונם יתגלה".

הוא מתייחס לעצרת הגיוס ומביא דוגמה מהלווייתו של נלסון מנדלה - "דבר דומה קרה, להבדיל, בטקס הרבבות שהתקיים לאחר מותו של נשיא דרום אפריקה – נלסון מנדלה. בגלל היותו לוחם זכויות אדם, הגיעו מאות מנהיגי מדינות מכל רחבי תבל – בראשם הנשיא אובמה. מאחורי נשיא ארה"ב התייצב אדם שרק לימים הוברר שמו וזהותו – טמסנקה ג'נטג'ים – והחל לתרגם את הנאומים בשפת הסימנים. תוך זמן קצר הגיע טלפון מיו"ר אגודת החרשים והודיעה שהאיש מתחזה ועושה הצגה עם תנועות מוזרות שאין להן כל קשר לשפת החרשים, וביקשה לסלקו מהבמה. מהר מאוד התברר שזו אינה פעם ראשונה. בראיון לתקשורת המקומית נשאל ג'נטג'ים איך לא חשש להתחזות ולשקר לעיני כל העולם, בדבר שיתברר תוך זמן קצר שהוא מאחז עיניים, מתחזה ומשקר. תשובתו הדהימה את מראייניו המופתעים: "הכל שווה בשביל להתחכך כמה דקות במחיצתם של שועי ארץ, מפורסמים וחשובים", אמר. גם אם יתברר שזה שקר".


עוד בנושא:

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
 1. צה"ל : שמחה של מצווה.  (ל”ת)


 2. מרן רבינו הרב אלישיב אינו מספיק גדול שהנך כותב עליו פחות תארים מהרב שך ששנוי במחלוקת עד היום?  (ל”ת)

  רק שאלה

  • זה הבעים שלכם (עצניקים) שאתם מתרכזים בענינים צדדים ..  (ל”ת)


  • גם משה רבנו שנוי היה במחלוקת לעומת אחיו אהרון.. (ל”ת)


  • + לולא הסדר ביהדות החרדית שעשה הרב שך לא היה איש יכול לזוז... 


 3. פלא עצום  

  קולמוס

 4. אפשר להגיד הפוך יתד רוצים להיות בראש ולכן מוציאים דיבת אנשי עץ רעה  (ל”ת)


 5. חזק  (ל”ת)


 6. כתבה לענין, אם כי זה אינו מספיק עבור המלחמה בנגיעות של העצניקים שכל מגמתם היא להכתיב לגדולי התורה מה לעשות כפי דעתם המשובשת  (ל”ת)


 7. ה'נגיעה' היא של אנשי "עיתוני ההשקפה" הדורסניים...  

  שימי

 8. מאמר יפה וצודק, נא לקרוא בפנים  


 9. לא נראה באופק הקרוב שהוא עשוי לתמוך בהצעה של מפלגת הבית היהודי לבנות בתי חולים  

  מכל מקום אחרי שהרב גפני נפגש עם אנשי הארץ

 10. הליצן החנפן  

  .

 11. הליצן  


;