1. עמוד הבית
 2. משפט ופלילים
 3. משפט

הטרדות 'הפלג' נמשכות: בית המשפט הרחיק את טריגר מהפעלת הקו

ממסמכים שהוגשו לבית המשפט "עולה בבירור" כי שיטת הפעולה של 'הפלג הירושלמי' להציק באמצעות הטרדות, נמשכת • בעקבות כך הורחק הפעיל המרכזי, המחזיק ב"פוטנציאל אפשרי להמשך ביצוע עבירות של הטרדה וסחיטה באיומים" מהפעלת הקו, והוא פרש מהפעלתו וסגר קו נוסף שהפעיל. השופט על טריגר: "קיים קושי לתת אמון במשיב"
אלי שלזינגר, ג' אב תשע"ז 26/07/2017 23:31

בחדרי חרדים טריגר. צילום: בחדרי חרדיםבית המשפט קיבל את בקשת המשטרה והרחיק את אברהם טריגר מראשי הפלג הירושלמי מהפעלת 'קו המאבק' למשך 30 יום. טריגר ניהל על פי החשד את מערך ההטרדות הטלפוניות. במקביל, פורסמה בראשית השבוע הודעה בקו אחר שלו, כי הוא משהה את פעילותו לתקופה - החלטת בית משפט בעניינו של טריגר הוסתרה בקו, וההסבר למאזינים נתלה בעניינים רוחניים תורניים.

ההחלטה על ההרחקה, המתפרסמת לראשונה ב'בחדרי חרדים', התקבלה אחר שבמסגרת חקירת מחלק ההונאה של משטרת ירושלים נגד עיתון הפלס והפלג הירושלמי, הוגש לפני כחודשיים לביהמ"ש המחוזי בלוד, ערר על החלטת ביהמ"ש השלום בראשל"צ, בנוגע לאיסור עיסוקו של אברהם טריגר ב'קו המאבק'.

בהחלטת השלום בחודש אפריל, נדחתה בקשת המשטרה לסגור את הקו ואושרה "תפיסת הקו", תוך שהשופט דוחה מכל וכול את טענת טריגר כי מדובר בפגיעה בזכויות היסוד לחופש הביטוי, וקבע כי "אין מדובר בהבעת דעה לגיטימית".

בתחילת חודש מאי במסגרת עיון חוזר, כפי שדווח ב'בחדרי', בית המשפט קבע כי טריגר יוכל להמשיך ולשדר בקווי המידע, כולל קריאה למחאה אך יסייג את דבריו ו"יבהיר באופן מפורש שלא לנקוט במחאה תוך שימוש במכשירי טלפון, לרבות פקסים ושליחת מסרונים בקו המאבק".

בנוסף נקבע, כי טריגר לא יאפשר להעלות הודעות הקוראות למחאה תוך שימוש במכשירי טלפון בקו המאבק. יחד עם זאת, קבע ביהמ"ש כי "מותר למחות בדרכים אחרות וככל שאנשים אחרים יעלו לקווי מידע כאלו ואחרים, כולל קו המאבק וייקראו למחאה באופן אחר, שלא תבוא טרוניה נגד המשיב".

בעקבות החלטה זו, מחלק ההונאה של משטרת ירושלים בראשות רפ"ק איזיק סימון הגישו ערר לבית משפט המחוזי בלוד, שם טענו כי בית המשפט טעה בהחלטתו "עת נתן למונח 'תפיסה' פרשנות מצמצת", וכן טעה בהחלטה במסגרתה נתן אמון בטריגר "והפקיד בידיו את מלאכת ההכרעה לגבי התכנים המועלים לקו המאבק".

עוד נטען כי "בית המשפט לא נתן את דעתו לכך שקו המחאה הוא קו שנועד כולו למסע הטרדה וסחיטה ואין המדובר בקו חדשות או מידע". במשטרה טענו עוד כי בידיהם מסמכים המעידים על כך שההטרדות נמשכות. "המשיב הוא זה שעומד מאחורי ההטרדות גם אם על ידי קריצת עין", ולכן ביקשו להרחיק את טריגר מניהול קו המאבק, לא לאפשר לו גישה למטרה זו, ולסגור את הקו.

לעומת זאת, פרקליטו של טריגר, עו"ד אביגדור פלדמן טען כי המחוקק לא העניק למשטרה סמכות לסגור קו טלפון. לדבריו, מאז הדיון בבביהמ"ש השלום, "הקו אינו משמש להטרדה אלא למחאה לגיטימית" כפי שנפסק. ואכן טריגר התחייב שלא להשתמש בקו כדי להטריד "ואם היו אנשים שהוטרדו, הרי שהדבר לא היה בגלל הקו". עוד הוסיף כי לטריגר חשוב להמשיך ולשדר בקו, מידע - כולל קריאה למחאה לגיטימית.


טריגר בבית המשפט לאחר גל מעצרי בכירי עיתון 'הפלס' והפלג הירושלמי

פרקליטו טען כי היות ואין שינוי בנסיבות, אין מקום לקבל את הבקשה לערר על פסיקת המחוזי. "כיום הקו לא נותן סיוע לביצוע הטרדה ולא קורא להטרדה או נותן אמצעים לביצועה, אלא משמש רק למחאה. אין בידי המשטרה הוכחות שיש אנשים שמטרידים בעקבות הקו". הוא ביקש לדחות את הערר.טריגר בבית המשפט בעת מעצרו
טריגר בבית המשפט בעת מעצרו


השופט ד"ר עמי קובו, החליט לקבל חלקית את ערר המשטרה וקבע כי אברהם טריגר יורחק מקו המאבק למשך 30 יום - כך שלא יוכל לעסוק בו כלל. כך גם נאסר עליו ליצור קשר עם המתלוננים למשך 90 ימים נוספים, כך נודע ל'בחדרי חרדים'.

השופט הסביר את החלטתו וכתב כי בכל הנוגע לסגירת קו הטלפון, אין מקום להתערב בהחלטה. "אף אם קיימת סמכות להורות על סגירת הקו, הרי שיש להפעיל סמכות זו במשורה ובמקרים חריגים וקיצוניים, אשר מקרה זה אינו נמנה עמם". זאת, בפרט "נוכח הפגיעה המשמעותית אשר עשויה להיות בחופש הביטוי". ובכך, דחה את הערר על סגירת הקו.

יחד עם זאת, בעניין הרחקת טריגר מהקו, סבר השופט קובו כי התנאים שהוטלו עליו "אין די בהם כדי לאיין את הפוטנציאל האפשרי להמשך ביצוע עבירות של הטרדה וסחיטה באיומים, שכן בתנאים הנוכחים יכול המשיב עדיין להשתמש בקו למטרות אלה מבלי לומר את הדברים באופן מפורש, אלא ברמז ובקריצת עין, באופן שמאפשר את המשך ביצוע העבירות".

בהחלטתו הבהיר השופט כי אמנם המחאה היא זכות יסוד לגיטימית ויש לאפשר אותה, אף "במחיר" של פגיעה בנוחותם של אחרים, אך היות וקיים "חשד סביר מבוסס שלפיו האופן שבו המשיב עושה שימוש בזכות זו, חורג באופן ניכר מגבולות המותר והלגיטימי".

השופט עמי קובו הוסיף כי "קיים קושי לתת אמון במשיב" טריגר, זאת מאחר ולאחר שהוגש נגדו כתב אישום לפני כשנתיים, נקבעו הגבלות על המשך פעילותו בקו, אולם "קיים חשד סביר שהמשיב המשיך בפעילותו במסגרת קו המחאה באופן אשר הוביל להליך הנוכחי. בכך יש כדי להצדיק את המסקנה שקיים קושי לתת אמון במשיב". זאת, גם אם פרסום מספרי הטלפון של בעלי התפקידים והחברות - לא היה בקו המאבק - הרי שהמשיב לא חדל מביצוע המעשים אשר עומדים ביסוד ההטרדות האמורות".

בנוסף כתב השופט כי למרות ההגבלות שקבע השופט מיכלס מביהמ"ש בראשל"צ, המשיכו ההטרדות "וזאת אף בסמוך לפני הדיון בבית-משפט זה, כפי שעולה בבירור מן המסמכים שהוגשו במסגרת הערר". אמנם, המשטרה לא הציגה ראיות לכך שההטרדות מבוצעות כהמשך למעשיו של טריגר, "אולם בשים לב לכך שמדובר בהמשך של מעשים אשר בוצעו בעבר לנוכח קריאות של המשיב, סבורני כי מתן אפשרות למשיב להמשיך ולשדר בקו המאבק, יש בו כדי לתרום לקריאה להמשך ההטרדות, אף אם הדבר נעשה ברמז או במשתמע".

"במקרה דנן, סבורני כי מתן אפשרות למשיב להמשיך ולפעול בקו, בשלב זה, אף במסגרת המגבלות שהטיל בית-המשפט קמא, יש בה כדי לאפשר ולהקל על המשך ביצוע העבירות".

בהחלטתו כתב השופט כי באיזון בין השיקולים השונים, יש להרחיק את טריגר מקו המאבק לשלושים ימים, תוך שבמסגרת זמן זה תבחן המשטרה את סוגיית המשך ההטרדות והקשר בין ההטרדות לקו המאבק. "ככל שההטרדות תמשכנה, ובפרט ככל שיוכח קשר בין ההטרדות לקו המאבק, יהיה מקום לשקול את המשך ההרחקה" מעבר ל-30 ימים. לעומת זאת, במידה וההטרדות תיפסקנה, יהיה מקום לשקול הקלה בתנאים אלה. יחד עם זאת, השופט הבהיר ברורות, כי אין בתנאי זה כדי למנוע מטריגר להפעיל קווי חדשות, מידע, דברי תורה או מוזיקה, "שאינם במסגרת המאבק האמור".

בנוסף, סבר השופט כי יש להגביל את טריגר ליצור קשר עם המתלוננים, לאור מה שהציגה המשטרה כי טריגר "נפגש עם חלק מהמתלוננים במשרדם והתנה את "השקט" מההטרדות בפרסום בעיתון".

גירסת טריגר

טריגר בבית המשפט
טריגר בבית המשפט


בקו הטלפון 'במערכה' הודיע הקריין למאזינים כי הסיבה להשהיית פעילות הקו היא כי 'יעשה המצוה ויחזור לתלמודו', הוא כמובן לא עדכן על ההחלטה על הרחקת טריגר מ'קו המאבק'. למאזינים נאמר: "למאזינינו הנכבדים, הצורך הוא ליטול פסק זמן הרמטי, ואז לשקול את המשך צעדינו".

ההודעה בקו במערכה הגיעה שעות לאחר החלטת בית המשפט בעניין 'קו המאבק' וכשנתיים לאחר הקמת הקו, והיא הוצגה כ"הודעה דרמטית במיוחד", וכך נאמר בה: "קו במערכה הוקם ופעל כהוראת שעה. אולם הקו לא תיכנן לפעול לעולם ועד, הוא גם לא יוכל לפעול לנצח". עוד נמסר, "דברי תורה צריכים חיזוק, ומשכך, מערכת 'קו במערכה' החליטה להודיע על פסק זמן בפעילות הקו. בבחינת, 'יעשה המצוה ויחזור לתלמודו'".

טריגר עצמו מפיץ כי הוא החליט לפרוש "מהחיים הציבוריים לפחות לעת עתה", הוא טען כי "לא הגיוני בכלל לחשוב שהמשטרה תעז לדרוש סגירת קו חדשות זה בכל הקשר שקשור לאיזה שהוא הסדר - אם בכלל יהיה בעתיד, שמה זה אם לא סתימת פיות".

טריגר אף הוסיף והפיץ כי, "הסיבה היחידה לסגירת הקו היא כאמור בהודעה. לא משבר יש כאן כי אם חוזק. איפה נשמע היום שאדם יעזוב במחי יד עמדת כח והשפעה חובקת עולם, הכוללת הכנסה כספית מכובדת, בשל משבר או כדומה. רק חוזק רוח יש כאן, ולמרות כל הלחצים הרבים המגיעים מהציבור, סבורני שיש כאן רצון ושאיפה עמוקה יותר. רק מי שהגיע עמוק מהגמרא יבין זאת" הוא חותם את דבריו.

על פי המידע שכבר דווח ב'בחדרי חרדים', החקירה בעניין ההטרדות הסתיימה, ובשבוע הבא תתקיים ישיבה בפרקליטות מחוז תל אביב, ישיבת סיכום בה יוחלט בעניין הגשת כתבי אישום בפרשה. יצויין כי לטריגר עצמו כתב אישום תלוי ועומד בעניין שידול להטרדה.עוד בנושא:

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
 1. צה"ל : שמחה של מצווה.  (ל”ת)


  • רואים את הקדושה הזכות והטוהר בעיינים שלו , לראות ולקנאות !!! (ל”ת)

   ר יענקב

 2. הפלג המטורטמים שנשימתם היא טרור יוכלו להפסיק בשוד גניבה נוכלות ופשע  (ל”ת)


  • רואים שהחיילים החרדים, שמחים, מרוצים ומצליחים. כי אור המצווה הגדולה מאיר את פניהם. (ל”ת)


 3. טריגר ונתי גרוסמן,שני טירוריסטים של "דאעש".  (ל”ת)

  נח

  • יותר גרועים בטרור מדעאש, ובמעשה פשע ורשע יותר ממחבלי חמאס (ל”ת)


 4. אשריך הרב טריגר חזק ואמץ!!!  

  המשך לפעול לחיזוק וביסוס העיתון

  • הרב טריגר אשריך שנתפסת על דברי תורה 

   בני

  • אשריך טריגר שנתפסת על טרור כמו שלושת "החתנים" מאום אל פאחם (ל”ת)

   ריאלי

 5. טרוריסט, מטריד ילדות קטנות  (ל”ת)


 6. מספיק להביט עליו כדי להבין שבכל חברה נורמטיבית אחרת בחור כמוהו היה מאושפז במחלקה סגורה רק אצלנו דווקא החברה האלו נעשים לראשי הציבור ועסקניה  (ל”ת)

  נקודה למחשבה

 7. חבורת הברקתניקים סוחטים חברות באיומים ע"מ שיפרסמו בהפלס, עד מתי?  

  מוטרד אישי

 8. הוא צוחק בגדול על החלטת ביהמש"פ  

  חנין זועבי

 9. נתקיימו דברי הנביאים  

  סעדיה

 10. העניינים הרוחניים היחידים שיש לו זה גזים בבטן  (ל”ת)

  אברך ליטאי

 11. טריגר: תודה על המידע, הכוללת הכנסה כספית מכובדת, הכל בשביל כסף, כרגיל אצל "הפלג"  (ל”ת)

  ריאלי