1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. בחצרות חסידים

שבת פרשת לך-לך: כל האירועים בחצרות וזמני כניסת ויציאת השבת

אתר 'בחדרי חרדים' בשיתוף 'קו הסקופים', מגיש את אירועי השבת בחצרות האדמו"רים, הרבנים, אישי הציבור - וזמני כניסת ויציאת השבת בארץ ובעולם
משה ויסברג, ז' חשון תשע"ח 27/10/2017 09:29

משה גולדשטיין חסידים במירון. צילום: משה גולדשטייןבעלזא: מרן האדמו"ר מבעלזא השוהה למנוחה בקרית יערים טלז סטון, ישבות במקום יחד עם קבוצה מצומצמת ממקורביו.

ויז'ניץ: העלייה לתורה לבן הרה"ג רבי ברוך שטרנבוך, רב קהילת ויז'ניץ במודיעין עילית וחתן הגה"צ רבי מנחם ארנסטר ראש ישיבות ויז'ניץ, חתן האדמו"ר בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זצ"ל, עם נכדת מרן האדמו"ר מצאנז, בת לבנו הגרימ"ד הלברשטאם ראש ישיבות צאנז בארה"ק, תתקיים בבית המדרש הגדול בקרית ויז'ניץ בב"ב. במוצ"ש ייערך שמחת הפארשפיל בהמשך לס"ג.

באבוב-45: שבת שבע ברכות לנכד הבכור של האדמו"ר מבאבוב-45, בן לבנו בכורו הרה"צ רבי יוסף אונגר, חתן הגה"צ רבי אליעזר שמעיה לעוו נשיא תפארת אליעזר, עם בת הרה"צ רבי אשר אנשיל שעהר אב"ד קלעסאן, חתן הגה"צ רבי זלמן לייב מייזליש גאב"ד סיגעיט, תתקיים בבית המדרש הגדול באבוב-45 בשכונת בורו פארק בברוקלין ניו יורק.

רחמסטריווקא: האדמו"ר מרחמסטריווקא השוהה בביקור בארה"ב לרגל שמחות משפחתיות, ישבות בצלו של דודו האדמו"ר מרחמסטריווקא ארה"ב בשכונת בורו פארק.

מתמידים: קהילות המתמידים בארה"ק ישבתו לשבת התאחדות השנתית באתרא קדישא מירון. התפילות והטישים יתקיימו במתחם בני עקיבא. במוצ"ש ייערך מעמד החלאק'ס למאות ילדי גיל 3.

תולדות אברהם יצחק: האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק ישבות למנוחה במושב בית חלקיה, יחד עם מספר מצומצם של מקורבים.

סלונים: העלייה לתורה לבן הרה"ח רבי ישראל וינברג מרבני חסידות סלונים, עם נכדת האדמו"ר מסלונים, בת לחתנו הרב גדליה ריזל רב חסידי סלונים בקרית גת, תתקיים בבית המדרש הגדול ברח' שמואל סלנט 21 בשכונת מא"ש בירושלים.

דז'יקוב ויז'ניץ: האדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ ישבות בקרב חסידיו בעיר ב"ב. התפילות והטישים יתקיימו בבית מדרשו ברח' בן יעקב בעיר.

סלאנים: האדמו"ר מסלאנים ישבות בעיירה מעזבוז' שבאוקראינה, יחד עם קבוצה מחסידיו שתרמו לטובת ישיבת 'באר אברהם' - סלאנים באלעד. התפילות והטישים ייערכו בסמוך לציונו של הבעש"ט.

לעלוב: האדמו"ר מלעלוב ישבות בירושלים לרגל שמחת העלייה לתורה לבן אחד מחסידיו. התפילות בבית המדרש 'בית דוד' - ברח' בהר"ן, הטישים בליל שבת וסעודה ג' בבית המדרש בית ברוך רח' חברת ש"ס בשכונת מאה שערים בירושלים.

ספינקא: העלייה לתורה לנכד האדמו"ר מספינקא, בן לחתנו הרה"צ רבי אשר ישעי' אייכנשטיין רב דחסידי ספינקא בארה"ק, עם בת המשפיע הגה"צ אהרן טויסיג משגיח רוחני בישיבת אלכסנדר, תתקיים בהשתתפות הסבא האדמו"ר מספינקא מארה"ב. התפילות והטישים ייערכו באולם שע"י הסמינר החסידי בשיכון ה' בבני ברק.

לוצק: האדמו"ר מלוצק השוהה בביקור בארה"ב, שם עורך מגביות לטובת מוסדותיו בארה"ק, ישבות בשכונת בורו פארק בברוקלין ניו יורק. האכסניה בבית הנגיד הרבני יוסף צבי פליישר‏.

טשערנוביל: בכל ריכוזי חסידות טשערנוביל ורחמסטריווקא, מציינים את ההילולא של הרה"ק רבי מנחם נחום מטשערנוביל זיע"א, בעל ה'מאור עיניים', החל ביום שני הקרוב. לרגל ההילולא יערכו נכדיו האדמו"רים מטשערנוביל טיש לרגל היארצייט.

סלונים: בחסידות סלונים מציינים את השבת שקודם ההילולא של האדמו"ר בעל ה'יסוד העבודה' מסלונים הי"ד, החל ביום שלישי הקרוב. לרגל ההילולא יערוך נכדו האדמו"ר מסלונים טיש בליל שבת בבית המדרש הגדול ברחוב סלנט בשכונת מאה שערים בירושלים.

סאסוב: האדמו"ר מסאסוב ישבות בווינה, שם עורך מגביות לטובת מוסדותיו בארה"ק עד יום רביעי הקרוב. האכסניה בבית הנגיד הרבני שמואל מאיר שטרן.

ויז'ניץ: כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ שיצא אתמול למנוחה בשוויץ שבציריך, ישבות יחד עם מקרוביו עד יום שני.

באבוב-45: העלייה לתורה לנכד הגה"צ רבי יהושע רובין אב"ד באבוב-45, חתן האדמו"ר רבי נפתלי צבי מבאבוב זצ"ל, בן לחתנו הרה"ג רבי אליעזר שמעון הורוויץ מדז'יקוב, עם נינת מרן האדמו"ר מויז'ניץ מונסי, נכדה לבנו הרה"ג רבי ישראל הגר רב קהל ויז'ניץ מונסי, בת לבנו הרה"ג מנחם מענדל הגר, חתן הרה"צ רבי מרדכי יעקב ישראל ישורון רובין, בן הרה"צ רבי מרדכי דוד רובין, וחתן הרה"צ רבי צבי הירש הורוויץ, תתקיים בבית המדרש הגדול באבוב-45 בשכונות בורו פארק בברוקלין.

פשעוורסק: האדמו"ר מפשווערסק ישבות בעיירת ווילריק בבלגיה שם שוהה האדמו"ר למנוחה יחד עם מקרוביו בשבוע הקרוב.

נדבורנה: השלום זכר לנכד האדמו"ר מנדבורנה, בן לחתנו הרב נתן דוד גרוס, נין האדמו"ר מהאלמין, נכד לבנו הרה"צ ניסן משה גראס רב ביהמ"ד קהילת חסידים בברכפלד, וחתן הרה"צ רבי יצחק אייזיק כהנא רב ביהמ"ד זכרון ישראל זופניק בירושלים. שמחת השלו"ז תתקיים בבית מדרשו של הסבא בקרית ספר.

סערט ויז'ניץ: האדמו"ר מסערט ויז'ניץ ישבות בעיר צפת למנוחה יחד עם מקורביו. שם ישהה בשלושה שבועות הקרובים.

טאהש: הקידושא רבא לרגל הולדת הנכדה לאדמו"ר מטאהש, אצל בנו הרה"ג אברהם יודא סג"ל
לעווי, תתקיים בבית המדרש הגדול בקרית טאהש בקנדה.

לעלוב בראנוביץ: השלום זכר והברית לבן הרה"ג רבי אברהם קאפ משגיח רוחני בישיבת "עץ חיים' באבוב, ובן האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ, יתקיימו בהיכל הישיבה באבוב ברח' עזרא בב"ב.

לעלוב בראנוביץ: הקידושא רבא לנכדת האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ, בת לבנו הרב משה קאפ, חתן הרה"צ רבי לייבל כהנא משגיח רוחני בישיבת 'לומדי תורה' מכנובקא בעלזא, בן האדמו"ר מספינקא ב"ב, וחתן האדמו"ר מפוריסוב, תתקיים בבית המדרש לעלוב בראנוביץ ברח' רבינו גרשום בירושלים.


אלכסנדר: האדמו"ר מאלכסנדר ישבות למנוחה במושב מתתיהו יחד מקורביו.

קוסוב ויז'ניץ: האדמו"ר מקוסוב ויז'ניץ השוהה בביקור בקרב חסידיו בעיר ב"ב, ישבות יחד עם מקורביו.

נדבורנה ביתר: האדמו"ר מנדבורנה ביתר, ישבות כמידי שנה בשנה בפרשת לך לך לצורך מנוחה בצפון הארץ.

ספינקא: האדמו"ר מספינקא בורו פארק השוהה בביקור בארה"ק, ישבות בירושלים, את התפילות והטישים יערוך בבית מדרשו ברח' ראשית חכמה 15 בשכונת גאולה בירושלים.

נאנאש: האדמו"ר מנאנאש השוהה בביקור בארה"ק, ישבות בב"ב. התפילות והטישים יתקיימו בבית מדרשו ברח' מתתיהו 7 בעיר.

ירושלים: שמחת השלום זכר לרגל הולדת הנכד לגאון רבי נפתלי פרנקל זצ"ל בעל אמרי בינה, בן לחתנו הרב הגאון ר מנחם מנדל אנגלרד ראש כולל באבוב בירושלים, ובן גאב"ד דאברא זצ"ל, תתקיים בביהמ"ד באבוב רח' חגי בירושלים.

בחצרות גדולי ישראל, הרבנים וראשי הישיבות

הרב אריה קנייבסקי עם סביו. צילום: דוד זר
הרב אריה קנייבסקי עם סביו. צילום: דוד זר


ארחות יושר: השלום זכר לרגל הולדת הנין למרן הגר"ח קנייבסקי, נכד לבנו הגראי"ש, בן הרב אריה קנייבסקי נכדו ונאמן ביתו ויו"ר ארחות יושר תתקיים בבית הגראי"ש קנייבסקי ברחוב נחמיה 20 בבני ברק.

מיר: בהיכלי התורה וישיבת מיר מציינים את השבת שלפני היארצייט השישי של ראש ישיבת מיר הגאון הגדול רבי נתן צבי פינקל זצ"ל, החל ביום שלישי הקרוב. במהלך השבת יתקיים סדר לימוד מיוחד לאחר תפילת מוסף בהשתתפות מאות מבני הישיבה ואברכי הישיבה. ביום ראשון יתקיים שיעור כללי מיוחד מפי בנו ראש הישיבה הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל.

בני ברק: שבת שבע ברכות לרגל נישואי נכד הגר"ח קנייבסקי בן להגר"ש קנייבסקי, עם נכדת הגאב"ד הגר"נ קרליץ, בת לחתנו הדיין הגרמ"מ לובין, תתקיים בבני ברק.


אישי הציבור המשבקי"ם והעסקנים:

ברכת מזל טוב לרב אריה קנייבסקי נכדו ונאמן בית הגר"ח קנייבסקי, לרגל הולדת הבן, שמחת השלום זכר בבית אביו הגראי"ש ברחוב נחמיה בבני ברק.

ברכת מזל טוב לשלמה רוזנשטיין חבר מועצת עיריית ירושלים לרגל הולדת הנכדה.

ברכת מזל טוב להרה"ח רבי יואל פוקס מחשובי חסידי ברסלב ומנכ"ל התלמוד תורה בבית שמש לרגל הולדת הבן בשעה טובה.

ברכת מזל טוב ליהודה אייזנברג נאמנם של גדולי ישראל, לרגל הולדת הבת. הקידושא רבא בבית חמיו הרב רפאל וולף נאמן בית מרן הרב שך זצ"ל ברחוב שפת אמת בבני ברק.

ברכת מזל טוב לבחור החשוב שמוליק אדלשטיין מבחירי ישיבת פוניבז' ונכדו של הגר"י אדלשטיין זצ"ל לרגל אירוסיו.

ברכת מזל טוב לרבי שמשון בארד משב"ק האדמו"ר ממכנובקא בעלזא, לרגל אירוסי בנו בכורו אריה.

ברכת מזל טוב לחבר מועצת עיריית ירושלים ויו"ר הסיעה יעקב הלפרין לרגל שמחת נישואי בנו.

ברכת מזל טוב לזאב וקסברגר מבעלי מלכות וקסברגר וספרי תורה מהודרים, לרגל נישואי בתו השבוע.

ברכת מזל טוב ליעקב בייבלה מבעלי רשת ספרי 'אור החיים' לרגל הולדת הנכד.

זמני כניסת ויציאת השבת פרשת לך-לך בארץ ובעולם:

מנדי הכטמן פלאש 90
מנדי הכטמן פלאש 90


ירושלים: כניסת השבת 5.19 יציאת השבת: 6.30 ר"ת: 7.10

בני ברק: כניסת השבת: 5.33 יציאת השבת: 6.32 ר"ת: 7.06

מודיעין עילית: כניסת השבת: 5.25 יציאת השבת: 6.31 ר"ת: 7.09

פתח תקווה ואלעד: כניסת השבת: 6.40 יציאת השבת: 7.39 ר"ת: 7.15

חיפה: כניסת השבת: 5.24 יציאת השבת: 6.30 ר"ת: 7.06

אשדוד: כניסת השבת: 5.34 יציאת השבת: 6.32 ר"ת: 7.07

תל אביב: כניסת השבת: 5.41 יציאת השבת: 6.38 ר"ת: 7.14

צפת: כניסת השבת: 5.26 יציאת השבת: 6.29 ר"ת: 7.05

באר שבע: כניסת השבת: 5.26 יציאת השבת: 6.33 ר"ת: 7.13

נתיבות ושדרות: כניסת השבת: 5.44 יציאת השבת: 6.40 ר"ת: 7.18

ניו יורק: כניסת השבת: 5.40 יציאת השבת: 6.39

לונדון: כניסת השבת: 5.27 יציאת השבת: 6.32

אנטוורפן: כניסת השבת: 6.07 יציאת השבת: 7.14

פאריז: כניסת השבת: 6.20 יציאת השבת: 7.26

ציריך: כניסת השבת: 5.56 יציאת השבת: 7.02

מוסקבה: כניסת השבת 4.43 יציאת השבת: 5.56

על פי דעתו של הגראי"ל שטיינמן יש להוסיף ולהקדים לקבל שבת חצי שעה לפני השקיעה.

כל הזכויות שמורות למערכת אתר 'בחדרי חרדים' אין להעתיק בשום צורה שהיא ללא רשות בכתב.
ניתן להאזין לכל העידכונים ב'קו הסקופים': 03-600-60-60
הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
  1. לצד שמחת בית ויזניץ נישואי נכד רה"י הגר"מ ארנסטר הרי במקביל בארצות הברית שמחת בית ויזניץ מונסי ויזניץ מונסי ניני הרה"ק מויזניץ ממונסי ל  


;