1. עמוד הבית
 2. בחצרות
 3. היכלי הישיבות

הדמות העליונה וההנהגה המשותפת: הנהגת הציבור הליטאי אחר פטירת הגראי"ל שטיינמן זצ"ל

הדמות העליונה וההנהגה המשותפת • מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל, שהנהיג את הציבור הליטאי בשנים האחרונות, הותיר אחריו חלל גדול • עתה - לאחר הסתלקותו, משרטט 'בחדרי חרדים' את מפת המנהיגות הליטאית החדשה
משה ויסברג ואברמי פרלשטיין, כ"ח כסלו תשע"ח 16/12/2017 22:30

_imagebank_orig_orig_DE0A373116724F7D9A45CBC8A200C7AF.jpgחלל גדול הותיר אחריו מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל נשיא מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה' ומי שהנהיג וביסס את הציבור הליטאי בשנים האחרונות.

בכלי התקשורת הכלליים בישראל עוסקים בשאלה מי היורש ומי המנהיג של מפלגת 'דגל התורה' ביום שאחרי.

מטבע הדברים, כחרדים, אנו אמונים על בידיעה הברורה שבכל דור ודור שותל הקב"ה את מנהיגיו. כעת לאחר הסתלקותו משרטט 'בחדרי חרדים' את מפת המנהיגות הליטאית בדור שאחרי הנהגתו של מרן הגראי"ל זצ"ל.

שר התורה הגר"ח קנייבסקי

הגר"ח קנייבסקי. צילום: שוקי לרר
הגר"ח קנייבסקי. צילום: שוקי לרר


מעונו של שר התורה הגר"ח קנייבסקי הומה אדם בכל שעות היום והיממה, אלפים עולים לקבלת עצה וברכה, הגר"ח שקוע כל העת כולו בתורה ובין גברא לגברא משיב לשואליו הרבים. בשנה האחרונה מאז נחלש מרן ראש הישיבה זצ"ל הובאו לשולחנו של מרן שאלות דחופות בהנהגת הכלל ובפרט בהנהגת תנועת 'דגל התורה'. להוראותיו של הגר"ח נזקקים חברי הכנסת משה גפני, אורי מקלב ויעקב אשר אשר לא זזים בשום ענייו ציבורי ללא ברכתו ועצתו.

מלבד הנציגים המקומיים שעולים למעונו תדיר, גם ראשי הקואליציה והשרים פוקדים את מעונו בשנים האחרונות, ובפרט השנה האחרונה, שבה עלו לבית ברחוב רשב"ם שר האוצר משה כחלון, שר החינוך נפתלי בנט יו"ר הקואליציה דוד ביטן כל אלו ועוד לצד יו"ר ש"ס השר דרעי שפוקד את מעונו תדיר. כמו כן כל נציגי אגודת ישראל השר יעקב ליצמן וסגן השר פרוש פוקדים את מעונו מידי תקופה בקביעות.

הגר"ח שהכריע לאחר פטירת מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל ולאחר המהפך בעיתון 'יתד נאמן' כי הנהגת הדור מסורה למרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל נחשב לדמות שנמצאת בקונצנזוס של כלל החוגים: חסידים, ליטאים וספרדים. ההערצה אליו חובקת עולם.

עדות על הנהגת הגר"ח בשנה האחרונה ניתן ללמוד מכך שבחודש אלול האחרון, לאחר כינוס מועצות גדולי וחכמי התורה, שבתחילה דובר כי הגר"ח יגיע לאסיפה אך ברגע האחרון נבצר ממנו להגיע לירושלים, במקום זאת, עם סיום האסיפה הגיע מקורבו מזכיר המועצת הרב אברהם רובינשטיין והגיש לו את מסמך ההחלטות.

כעת לאחר הסתלקותו של ראש הישיבה זצ"ל, הנהגת הציבור החרדי תמשיך בבית ברחוב רשב"ם 23 בבני ברק.

בשולי אדרתו של שר התורה, בשמחת הברית שערך נכדו מקורבו ונאמן ביתו הרב יעקב ישראל קנייבסקי רק בשבוע שעבר, נצפו נוהרים כל הצמרת הפוליטית של 'דגל התורה'. הללו פונים אל הנכד המסור בכל שאלה שמתעוררת והוא זה אשר שוטח את הדברים בנאמנות קמיה סבו הגדול.

ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין

הגריג אדלשטיין. צילום: שוקי לרר
הגריג אדלשטיין. צילום: שוקי לרר


כדמות הבכירה והוותיקה במועצת גדולי התורה של 'דגל התורה' מזה 16 שנה נחשב ראש ישיבת פוניבז' הגרי"ג אדלשטיין לממשיכו של הגראי"ל. כך, בעולם הישיבות - לצד ההחלטות בענייני הציבור, אותם הוא מקבל.

בעת הלוויה היה הגרי"ג אדלשטיין הנואם היחיד במסע הלוויה שנשא דברי חיזוק למאות האלפים שהגיעו לחלוק כבוד אחרון.

דמותו של הגרי"ג אדלשטיין שנושק לגיל ה – 96 מפורסמת מאוד וכמי שהיה קרוב למרן הגראמ"מ שך זצ"ל יודע הגרי"ג לנתב את ההחלטות במתינות ובמשורה.

עדות לכך היה אפשר לקבל בישיבה המשותפת של כלל מועצות גדולי וחכמי התורה בחודש אלול האחרון עת התגבשה החלטה לגבי השבת והאיום מול הממשלה ניצב הגרי"ג בראש החזית יחד עם האדמו"ר מגור בעת נוסח ההחלטות. כשהוא יושב במרכז ומסביבו גדולי ישראל דנים בעצה אחת.

הגרי"ג אדלשטיין מכבד את דעתו של הגר"ח קנייבסקי, וכך היה גם באחרונה כשהגיע מספר פעמים למעונו של מרן הגר"ח במספר אירועים רבי רושם ועוצמה מהם יצאו הקריאות וההחלטות לכלל הציבור.

כינוס דחוף בענייני חינוך והמלחמה באקדמיה נערך במעונו של הגרי"ג יחד עם ראשי ישיבות ורבנים.

עם פטירתו של מרן הגראי"ל זצ"ל תוארו של הגרי"ג ביתד הפך ל"מרן ראש הישיבה".

ראש ישיבת סלבודקה הגר"ד לנדו

הגרד לנדו. צילום: שוקי לרר
הגרד לנדו. צילום: שוקי לרר


במשך שנים רבות מזה שלושים שנה סירב הגאון רבי דב לנדו הנקרא בפי כל "גאון התורה" של הדור להכנס להנהגה הציבורית, בשלש השנים האחרונות הסכים לשאת בעול ההנהגה השינוי החל כבר כשהסכים לשמש כחבר נשיאות ב'ועד הישיבות', שליחת מכתבים לכינוסים, כל אלו עניינים שעד לאותה עת לא עסק בהם.

הגר"ד לנדו אינו עושה צעד מבלי לשמוע את דעתם של הגר"ח קנייבסקי והגרי"ג אדלשטיין. בתקופה האחרונה בעת שבאו לביתו להחתימו על נושאים העומדים על הפרק, שאל את מבקשי החתימה: אצל ר' גרשון כבר הייתם? אפילו במטרות צדקה מבקש הגר"ד לשמוע את דעתו.

מנגד, הערכתם של גדולי ישראל אליו היא מן המפורסמות, וכבר לפני שנים רבות, בעת שהוציא מרן הגר"ח את ספרו' שונה הלכות' הציע בפני הגר"ד לנדו את תכריך הכתבים שיעבור עליו ויעיר את הערותיו.

רבי דב אינו משמש כחבר במועצת גדולי התורה של 'דגל' אך נחשב כיום דמות מרכזית וחשובה בהנהגת הציבור הליטאי. הוא זה שיזם את כינוס ראשי הישיבות האחרון בבית הגרי"ג אדלשטיין. בשנה האחרונה אף חתם עמו על כמה מכתבים בענייני ציבור, שאף הופיעו ביתד נאמן.

לאחרונה אף כתב מכתב חריף בחריפותו על ההתקרבות בין החרדים לחילונים: "אדרבה ככל שהזמנים מתארכים והננו נמצאים בנסיונות חדשים ומתחדשים מכל מיני כיוונים יש לדברים משנה תוקף והוראה ליתר תושי' עבורנו לעמידה בפרץ ללא כל רפיון שהוא. כל רצון להתחבר עם העולם החילוני, תרבותו, ערכיו, מושגיו, צורת חשיבתו, שאיפותיו לסוגיהן וגישתו לכל המתחדש, מיבנה שפת דיבורו וכתיבתו לכל גווניה, ובעקבות זה נוסדים מוסדות "חינוך" (במירכאות) לבנים ולבנות, ועוד תוכניות כיוב"ז. שאחת היא מטרתן להסיר ככל האפשר את החיץ שבינינו לבינם, הוא הוא הפתח לשאול תחתית".

"החוצות הפרועות שאיות הכחש וחמדת התועבות", ר"ל - ובל יספרנו לנו כל מיני סיפורים הקשורים למצבנו הקשה בתקופתנו איך לנווט את בעיות קיומנו היום-יומי בדרכים חדשות, כאלו וכאלו, שכולם אחת היא תוצאותם: הרס, הרס, והרס, ישמרנו השם. מצווה גדולה להתאזר ולעמוד בעוז- בישוב הדעת ובזהירות - נגד כל הדרכים האלו, לכל גווניהם ולכל מכווניהם. והשם יהי' בעזרנו", כתב הגר"ד לנדו.

ראש ישיבת סלבודקה וחבר המועצת הגרמ"ה הירש

הגרמה הירש. צילום: ארכיון
הגרמה הירש. צילום: ארכיון


מכהן כחבר מועצת גדולי התורה וכאחד מגדולי ראשי הישיבות הוותיקים בדור הגאון רבי משה הלל הירש נחשב לדמות משפיעה על ההנהגה הציבורית בכלל ועל עולם הישיבות, הסמינרים וארגוני הקירוב הגדולים בפרט.

כמי שהיה יד ימינו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל ושליחו לעניינים ציבוריים רבים משמש הגרמ"ה הירש ככתובת לאלפים רבים, הדברים הקשים ביותר כמו גם שאלות של פיקוח נפש בתוככי המגזר, מגיעות לשלוחנו בגבעת ישיבת סלבודקה בבני ברק.

במשך שנים ארוכות היה מרן הגראי"ל משגר אליו שאלות שהופנו אליו מכל העולם היהודי, באומרו כי רבי משה הלל בפיקחותו ובשל מוצאו האמריקני יודע להכיר בהלך הרוח החוצניקי. עם הזמן סמך עליו מרן הגראי"ל את ידו ואף התבטא מספר פעמים בפני מקורביו כי ראוי רבי משה הלל לשאת בעול הנהגת הדור.

בחודש טבת תשע"ד נפל דבר. בשיאו של הפילוג הליטאי נוצר קרע בתוככי ישיבת 'כנסת יצחק' בחדרה. הגאון רבי משה הלל הירש השקיע מאמצים רבים כדי להגיע לפשרה והסכמה כדי למנוע את הקמת הישיבה החדשה.

אך למרות מאמציו, הסכם הפשרה עלה על שרטון, והוא הודיע כי הוא מסלק את ידיו מהנושא. כך גם הרמ"ים שפרשו מהישיבה שוחחו עם הגרמ"ה ושכנעו אותו כי המצב בלתי ניתן לתיקון.

בעקבות זאת הגראי"ל שטיינמן הכריע בעד הקמת הישיבה החדשה 'תורה בתפארתה' שקמה באלעד. כזכור בשעות הלילה לאחר שניסה הגרמ"ה הירש להגיע להסכמה פרסם הרב דוד שפירא, נכדו ונאמן ביתו של הגראי"ל, הקלטה בה הוא מתאר את השתלשלות מהלך העניינים כשלדבריו מלכתחילה הייתה דעתו של מרן כי יש לפתוח ישיבה חדשה.

מאז לא עסק הגרמ"ה בעניין הישיבה בחדרה שהתפצלה כידוע.

חלק ניכר מהנהגתו של הגרמ"ה היא בנושא הגיוס הגרמ"ה יושב על פרטי פרטים ומביא את דעותיו בפני חברי הכנסת ומה שצריך תיקון.

דוגמה נוספת שמרן הגראי"ל שלח לגרמ"ה הירש את ראשי ישיבת יסודות בכדי שיפטור ויכריע בהתפלגות הישיבה.

אין ספק שהגרמ"ה הירש ימשיך להיות חלק בהנהגה המשותפת בכל הנושאים המגיעים לפתחו.

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
 1. שיעשו בחירות  (ל”ת)


  • רוצים לדעת מהי השכלתם הכללית. או שאין.... (ל”ת)


 2. לכנס דחוף את המועצת להכניס את הגרד לנדו והגרא פילץ והגרי רוזן  (ל”ת)


 3. מי שילם על הכתבה ??? תקראו זה ברור מאוד  

  מנחם

  • אני שילמתי (ל”ת)

   יענקי קנייבסקי

 4. מי שיחליטו הכתבים של "יתד נאמן"  (ל”ת)

  חכם

  • טעות, נתי גרוסמן כבר לא שם, ב"ה (ל”ת)

   ריאלי

 5. הרב קניבסקי גם שולח לר' גרשון  

  ישראל

 6. יש ספק בכלל?  

  מאיר.

 7. מה שבטוח הם ישלטו על הספרדים עם הרבה שטיפת מוח מרן מרן  

  בני

 8. מה עם הגאון ר' ברוך מרדכי אזרחי??  (ל”ת)

  ר' ברוך

  • חה חה חה (ל”ת)


 9. השאלה מי מהמשבקים התאבים לכח מי הזמין את הכתבה....  

  יודע מקרוב ...

 10. ומתי יתקיימו רשמית הפריימריז לתפקיד "גדול הדור"?  

  יוסי הדוסי

 11. בירושלים לכאורה יהיו כפופים להנהגתו של ראש הישיבה הגרב"מ אזרחי  


  • וא״כ היה בני  (ל”ת)

   יעקב

  • לי נראה שהרב אזרחי יותר ראוי מר' חיים (ל”ת)

   בנצי

 12. רק רגע, ור' שמואל אוירבך מה? אה, כמובן, הוא לא קיים בכלל  

  שלום עליכם

 13. מעניין  

  הרב כהן

 14. ישר שבאדם  


 15. אני מוחה בתוקף על בזיון התורה של הגר"ח להעמידו ביחד עם ראשי ישיבות חשובים  


 16. מההקשר הרב לנדא הוא חבדניק והרב שך היה נגדם  (ל”ת)


  • תהיה מעודכן 


 17. מסכנים הליטאים איזה בלגן התחיל שם על כל דבר כולל כן מסיבת חנוכה או לא חיכוכים  (ל”ת)

  ינקי

 18. rabbi mazuz is MARAN!!!!!!!!!  (ל”ת)


  • Very superficial (ל”ת)


 19. הרב קניבסקי  

  אבי

 20. תשכחו מזה  

  יוני

 21. יש מתיחות בין ביתו של הגר"ח להגר"ג  

  אחד שיודע

 22. מי ינהיג את הדור  

  התוזניק הנודד

 23. מי ימלא את מקום הרב שטיינמן באהבת ישראל וענווה?  

  י

 24. הגאון הרב הירש יש בו קורטוב מפיקחותו של מרן הרב שטינמן.....  (ל”ת)

  ראוי להנהיג

  • גם ר' גרשון פיקח לא קטן (ל”ת)

   ראוי להנהיג

  • הגרמ''ה הירש פיקח עצום. נשלח ע'יי מרן הגרא''ל לעמוד בבגלאגן ישיבת יסודות לפני יותר משנתיים (ל”ת)


 25. אוי לדור שכך עלתה בידו  


 26. מנסים למצוא מתחרה להגר''ש אוירבך  

  איש אמיתי

 27. טעות צריך לכתוב מי ינהיג גם את הספרדים  

  יוסי

 28. מנהיג הדור?  

  משה

 29. מה עם מורנו ורבינו הגרח"ז  

  מנחם

 30. למה אותי לא מציינים?  (ל”ת)

  הרב וערצקי ראש ישיבת מחוננים

 31. עקבותי של נתי בכתבה. ידידי, שום דבר לא יעזור לך. מרן הגר"ג שליט"א הוא המנהיג  (ל”ת)


 32. יאלללה באלגן  

  איציק

 33. זה פשוט מצחיק  

  אלי

 34. כרב הדומה למלאך אני מציע בזאת את מועמדותי לתפקיד "גדול הדור", תתמכו בי!  

  הגאון הגדול הרב סמאל שליט"א

 35. יש כוחות חדשים הגר"ד כהן הגר"א פוסטבסקי הגרי"א דינר  (ל”ת)


 36. מה???  

  ר אריאל .ו

 37. דעת תורה  

  עינים למרחק

 38. השם ינקום דמו של מרן. כאשר אני רואה מי הם אלו המבכים כעת את מרן הגרי"ל שטיינמן זצוק"ל מגדולי מנהיגי ישראל, אני מקבל בחילה ולא יכול להאמין כי  


  • אתה כל הזמן רדפת אותו ועכשיו אתה מנסה להיות צדיק ולהשמיץ אחרים כאילו הם רדפו, צבוע , חתיכת נתי גרוסמן שר''י  (ל”ת)


 39. אל תשמח כל כך  

  יוסי

 40. הנהגה  


 41. רק מניח פה שאלה. מי בכלל המציא שיש כזה מושג "גדול הדור" יחיד?  

  חיים

 42. נשמע כמו "תוכנת מחשב"... שכל אחד ילך לאיזה רב או אדמור שדרך עבודת ה' שלו מתאימה לשורש נשמתו.  

  חבל