1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. בחצרות חסידים

יום הולדת 73 בויז'ניץ: כל אירועי וזמני השבת

'בחדרי חרדים' בשיתוף 'קו הסקופים', מגיש את אירועי השבת בחצרות האדמו"רים, הרבנים, אישי הציבור - וזמני כניסת ויציאת השבת פרשת אחרי-קדושים בארץ ובעולם
משה ויסברג, ה' אייר תשע"ח 20/04/2018 10:15

שוקי לרר האדמו"ר מויז'ניץ. צילום: שוקי לררגור: האדמו"ר מגור ישבות בדאבוס שבשוויץ שם משתתף בוועידה של 'איחוד מוסדות גור', בהשתתפות מאות התורמים מהארץ ובעולם, תיערך במלון אינטרקונטינטל בדאבוס.

ויז'ניץ: האדמו"ר מויז'ניץ ישבות במושב נחלים לשבת התאחדות יחד עם מאות בחורי הישיבות גדולות מרחבי הארץ בראשות הנהלת צוות הישיבות. בחסידות מציינים השבת ה' באייר 73 להולדתו של הרבי מה שמכונה - 'יום הבהיר'. בליל שבת שמחת השלום זכר לנין האדמו"ר, נכד לבנו הרה"צ רבי יצחק ישעיה הגר, בן לחתנו הרב ישראל רבינוביץ, בן הרב יעקב דוד רבינוביץ, בנו של האדמו"ר מביאלא פשיסחא, וחתן האדמו"ר מויז'ניץ ירושלים.

טשערנוביל: האדמו"ר מטשערנוביל השוהה במסע הקודש יחד עם נגידי החסידות מהארץ וחו"ל שתרמו למוסדות בארה"ק, ישבות לשבת התאחדות בעיירת הנופש קרעניץ בפולין.

ויז'ניץ: כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ ישבות למנוחה יחד עם מקורביו בעיר ערד.

דושינסקיא: האדמו"ר מדושינסקיא ישבות יחד עם מקורביו בעיר טבריה שם שוהה לצורך מנוחה.

ספינקא: לרגל ההילולא של האדמו"ר בעל ה'אמרי יוסף' מספינקא זיע"א החל השבת. בכל ריכוזי חסידות ספינקא בארץ ובעולם יעלו את זכרונו הטהור. צאצאיו האדמו"רים מספינקא יערכו טישים לזכרו. נכדו זקן האדמו"רים האדמו"ר מספינקא יערוך בליל שבת טיש בבית המדרש אוהל נחמן ספינקא ברחוב יהושע בב"ב.

סטראפקוב: לרגל‏ יומא דהילולא של הרה"ק בעל ה'דברי מנחם' מסטראפקוב זיע"א, החל ביום שלישי הקרוב, יערוך נכדו האדמו"ר מסטראפקוב טיש בבית המדרש סטראפקוב בירושלים.

שאץ ויז'ניץ: האדמו"ר משאץ ויז'ניץ יערוך טיש בליל שבת לרגל ההילולא של אביו הרה"ק בעל ה'ברכת משה' מסערט ויז'ניץ זצ"ל, ראש ישיבת סערט ויז'ניץ, שיחול ביום שלישי הקרוב, בבית מדרשו ברחוב הרצוג בחיפה.

דז'יקוב ויז'ניץ: האדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ השוהה בלונדון לטובת מוסדתיו בארה"ק, ישבות בשכונת גולדס גרין, תפילת ליל שבת והטיש יערכו בביהמ"ד קהל חסידים, שבת בבוקר, של"ס ומלווה מלכה יערך בקהילה החרדית בענדען.

לעלוב: האדמו"ר מלעלוב השוהה בביקור בלונדון, לרגל שמחת הברית לנכדו, ישבות בשכונת סטמפורד היל.

בוהוש: האדמו"ר מבוהוש השוהה בביקור בקנדה לטובת מוסדתיו בארה"ק, ישבות בקרב חסידיו ומערציו בעיר מאנטריאל.

לוצק: האדמו"ר מלוצק השוהה בארה"ב שם עורך מגביות לטובת מוסדתיו, ישבות בטורנטו שבקנדה.

רחמסטרייווקא: האדמו"ר מרחמסטריווקא ישבות יחד עם מקורביו באתרא קדישא מירון.
סאסוב: האדמו"ר מסאסוב השוהה בביקור בקנדה, שם עורך מגביות לטובת מוסדתיו בארה"ק, ישבות בעיירת קוטסט לוק שבמונטריאל.

קרעטשניף: האדמו"ר מקרעטשניף ישבות בברזיל שם שוהה אצל חמותו הרבנית, בישראל תיערך שמחת השלום זכר לנין האדמו"ר מקרעטשניף, נכד לבנו הרה"צ רבי דוד משה רוזנבוים אב"ד קרעטשניף, וחתן האדמו"ר מדז'יקוב ויזניץ, בן בכור להרב שלום מייזליש, בן הרה"ג יעקב מייזליש רב דביהמ"ד עבודת הלב בירושלים, בן הגה"צ גאב"ד ליעזש לונדון, וחתן האדמו"ר מטשעקאווע ירושלים.

טשרנוביל: הקידושא רבא לרגל הולדת הנינה לאדמו"ר מטשרנוביל ארה"ב, נכדה לבנו הרה"צ מרדכי טווערסקי, חתן האדמו"ר מטשרנוביל ב"ב, בת לבנו הרב שלום טווערסקי,חתן הרב חיים מאיר ארנסטר, בן הרה"צ ר' ישראל ארנסטר, וחתן האדמו"ר מנייטרא. שמחת הקידושא רבא תתקיים בבית המדרש הגדול טשערנוביל בשכונת בורו פארק בברוקלין.

ספינקא רמת אהרן: שמחת הקידושא רבא לנכדת האדמו"ר מספינקא רמת אהרן, בת לחתנו הרב משה מרדכי רוזנפלד, בן הרה"צ ר' דוד רוזנפלד רב דקהל לעלוב קרלין בב"ב, תתקיים אצל הסבא האדמו"ר מספינקא רמ"א בב"ב.

טשערנוביל: הקידושא רבא לרגל הולדת הנינה לאדמו"ר מטשערנוביל ארה"ב, נכד לחתנו הרב יעקב אשכנזי, בן האדמו"ר מאלעסק סטניסלאב, בן לחתנו הרב יעקב שמעון רבינוביץ, בן הרה"ג יעקב יוסף רבינוביץ, ונכד האדמו"ר ממשכנות הרועים, תתקיים בבית המדרש טשערנוביל בשכונת בורו פארק בברוקלין.

רחמסטריווקא: שמחת השלום זכר לנין לאדמו"ר מראחמסטריווקא ארה"ב, נכד לבנו הרה"צ ר' אברהם דב טווערסקי, חתן האדמו"ר מויזניץ מונסי זי"ע בן לבנו הרב חיים מאיר טווערסקי, חתן האדמו"ר מקאסאן, וחתן האדמו"ר מויזניץ מונסי זי"ע, תתקיים במהלך השלוה"ט בבית המדרש הגדול רחמסטריווקא בשכונת בורו פארק בברוקלין.

זלאטשוב: הקידושא רבא לנכדת הגה"צ רבי אהרן טוביה שפיטיץ אב"ד סערט ויזניץ ארה"ב, בת לבנו הרב יואל שפיטץ, חתן האדמו"ר מזלאטשוב וויליאמסבורג, השמחה תתקיים בביהמ"ד זלאטשוב בשכונת וויליאמסבורג בברוקלין.

קרעטשניף סיגעט: האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט השוהה בביקור בארה"ב לרגל שמחת הבר מצוה לנכדו, ישבות במאנסי. השבת השלום זכר לרגל הולדת הנין לאדמ"ר מקרעטשניף סיגעט, נכד לבנו הגדול הרה"צ דוד צבי רוזנבוים אב"ד קרעטשניף סיגעט, בן לחתנו הרב ר שלום מיזליש, בן הרה"צ ר יעקב יצחק אב"ד ביהמ"ד עבודת הלב, תתקיים בביהמ"ד עבודת הלב רח' פנינה בירושלים

קראלי: הקידושא רבא לרגל הולדת הנכדה לאדמו"ר מקראלי, בן לבנו הרה"צ רבי יוסף מוזס, תתקיים בבית המדרש שטפנשט ברח' מהרש"ל בב"ב.

קרעטשניף: הרה"צ רבי איתמר רוזנבוים אב"ד קרעטשניף בב"ב בן האדמו"ר מקרעטשניף וחתן האדמו"ר מקוסוב ויז'ניץ יצא אמש למסע קברי צדיקים באירופה לקראת שמחת נישואי בנו בחודשים הקרובים, בשבת ישבות בעיירת מעזיבוז' שבאוקראינה.

בחצרות גדולי ישראל, הרבנים וראשי הישיבות:

בני ברק: השלום זכר לרגל הולדת הנין לגרמ"צ ברגמן, נכד לבנו הרב נחום ברגמן, בן הרב לוסטיג מאברכי קהילת גרודנא באשדוד תתקיים בבית הרב ברגמן ברחוב סעדיה גאון בבני ברק

חולון: הראשון לציון הגר"י יוסף לראשונה מאז נבחר ישבות בעיר חולון, התפילות והאכסניה במחיצת אחיו רב העיר הגאון רבי אברהם יוסף במהלך השבת ימסור שיעורים ושיחות חיזוק בכל בתי הכנסת בעיר.

אישי הציבור המשבקי"ם, העיתונאים והעסקנים:

ברכת מזל טוב לחבר מועצת עיריית ירושלים אברהם בצלאל לרגל שמחת הבר מצווה לבנו.

ברכת מזל טוב לעסקן הרפואי, הרב שמעון ברוין יו"ר ביקור חולים 'יד אברהם' ומשב"ק האדמו"ר מתולדות אהרן זצ"ל לרגל אירוסי הנכד בן לבנו ר' חזקי ברוין, מנכ"ל הארגון.

ברכת מזל טוב לעסקן הרב הלל כהן יו"ר ארגון 'אור באוקראינה' ומנהל 'איחוד הצלה' לרגל שמחת הבר מצווה לבנו.

ברכת מזל טוב לזמר אברמי לונגר, לרגל הולדת הבת, הקידושא רבא יערך בשבת בבוקר בבית המדרש סקווירא ברח' אור החיים בב"ב.

ברכת מזל טוב לחיים שלום קעניג מנכ"ל מוסדות ברסלב בצפת ומבכירי סייעת שלומי אמונים בצפת, לרגל אירוסי בנו.

ברכת מזל טוב לעסקן יענקי ברגר לרגל שמחת הולדת הנכד.

ברכת מזל טוב ליהודה חזן מנאמני ביתם של גדולי התורה הספרדים לרגל שמחת הולדת בתו.

זמני כניסת ויציאת השבת פרשת אחרי-קדושים בארץ ובעולם:

צילום: מנדי הכטמן -פלאש 90
צילום: מנדי הכטמן -פלאש 90


ירושלים: כניסת השבת 6:36 יציאת השבת: 7:50 ר"ת: 8:29

בני ברק: כניסת השבת: 6:51 יציאת השבת: 7:51 ר"ת: 8:26

מודיעין עילית: כניסת השבת: 6:42 יציאת השבת: 7:51 ר"ת: 8:28

פתח תקווה ואלעד: כניסת השבת 6:36 יציאת השבת: 7:50 ר"ת: 8:29

חיפה: כניסת השבת: 6:44 יציאת השבת: 7:53 ר"ת: 8:29

אשדוד: כניסת השבת: 6.52 יציאת השבת: 7.52 ר"ת: 8:26

תל אביב: כניסת השבת: 6:51 יציאת השבת: 7:53 ר"ת: 8:30

צפת: כניסת השבת: 6:45 יציאת השבת: 7:51 ר"ת: 8:30

באר שבע: כניסת השבת: 6:53 יציאת השבת: 7:52 ר"ת: 8:30

ניו יורק: כניסת השבת: 7.22 יציאת השבת: 8.31

לונדון: כניסת השבת: 7.50 יציאת השבת: 9.02

אנטוורפן: כניסת השבת: 8.29 יציאת השבת: 9.43

פאריז: כניסת השבת: 8.31 יציאת השבת: 9.23

ציריך: כניסת השבת: 8.03 יציאת השבת: 9.13

מוסקבה: כניסת השבת 7.26 יציאת השבת: 8.50

הציבור נקרא להוסיף ולהקדים לקבל שבת חצי שעה לפני השקיעה לזכות ולרפואת חולי עמו ישראל.

כל הזכויות שמורות למערכת אתר 'בחדרי חרדים' אין להעתיק בשום צורה שהיא ללא רשות בכתב.
ניתן להאזין לכל העידכונים ב'קו הסקופים': 03-600-60-60
הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
  1. קרעטשניף סיגעט  


;