1. עמוד הבית
 2. בחצרות
 3. בחצרות חסידים

סיכום חג השבועות תשע"ח בחצרות הקודש ועולם הישיבות בישראל

אחרי יומיים של שבת וחג, 'בחדרי חרדים' מסכם את שהתרחש בחצרות החסידים והיכלי הישיבות ברחבי הארץ; החידושים בגור, האוהל ששימש את האלפים בבעלזא, מיקום הבריתות בויז'ניץ, הגראמען בנדבורנה והישיבה שחגגה ברית לבנו של ראש הישיבה
משה ויסברג, ו' סיון תשע"ח 20/05/2018 22:43

אנשיל בעק טיש נעילת החג הערב בבעלזא. צילום: אנשיל בעקמוצאי חג מתן תורה ובחצרות החסידים נערכו השנה ליומיים של שבת וחג בכדי לקבל את החסידים המגיעים לחצר, כמקובל שבחג השבועות נוסעים לשהות במחיצת הרבי. עם מוצאי חג השבועות 'בחדרי חרדים' עם סיכום השבת והחג בחצרות החסידים ובהיכלי הישיבות.

• בחצר חסידות גור: למעלה מרבבת חסידים שהו בחג השבועות במרכז חסידות גור בירושלים. לרגל החג סעדו אלפי החסידים לראשונה בבית המדרש החדש ההולך ונבנה, ולא בתלמוד תורה או בבית המדרש הישן ברלב"ח כבשנים עברו.

בהוראות מפורטות לחסידים נאמר, כי הקומה התחתונה של בית המדרש החדש הוקצתה לסעודות השבת והחג, והכניסה אליו אך ורק מרחוב ירמיהו.

כפי שדווח ב'בחדרי חרדים' התשלום לארבע סעודות הוא 120 שקל.

בנוסף, עקב הצפיפות בבית המדרש הישן, מי שהורשו לעלות לשאת כפיים בברכת כוהנים במזרח, הם רק בעלי כרטיסים ורק כהנים אשר גילם 50 ומעלה וגם רק בתפילה אחת בלבד. כך גם ליתומים האומרים קדיש במזרח בית המדרש יוכלו להגיע רק באמצעות כרטיסים. כמו כן נערכה הגרלה מיוחדת על המקומות בפרנצ'עס הקרובים לאדמו"ר בין כלל החסידים מכל הארץ, שבה הם יכולים לזכות לעמוד ולראות בתפילה אחת את הרבי.

• בחצר חסידות בעלזא: אלפי חסידי בעלזא שהו בחג השבועות בחצר החסידות בירושלים ובשבת חגגו את שמחת הקידושא רבא לרגל הולדת הנינה לאדמו"ר, בת לנכדו הבכור הרב שלום רוקח. התינוקת נקראה באשע רוחמה מרים יוטא, באשע רוחמה על שם אמו של המהר"א זי"ע ומרים יוטא גם על שם הרבנית מבילגורייא וגם על אמו של ה'עטרת משה' ממאקאווא שבשבועות חל יום היארצייט שלה.

אלפי חסידים הקדימו והגיעו מכל רחבי תבל גם בכדי להשתתף בשמחת החתונה לנכדו של האדמו"ר, שתיחגג שבוע לאחר חג השבועות, בקריה כבר בנו אוהל ענק להכיל את החסידים הרבים ובחג השבועות לראשונה נערכו הטישים באוהל הגדול, עקב הצפיפות בהיכל 'אגרויסע שטוב' כשבשיאו הטיש 'ובאו כולם טיש' שזה הטיש הכי גדול בשנה בבעלזא שנערך השנה אף הוא באוהל.

בשיאו של הטיש חילקו פירות כמו בט"ו בשבט על מה שכתוב בגמרא שבעצרת נדונין על פירות האילן. לפני יו"ט הרבי מבעלזא הורה להכין פירות לכלל החסידים.

חג השבועות הוא יום חגם של מורי ההוראה בבעלזא. ביום זה, מכריזים על שולחנו של האדמו"ר מבעלזא את שמותיהם של הרבנים הגאונים שנבחרו לכהן פאר כדיינים ומורי צדק בקהילה - קהל מחזיקי הדת. דיינים אלו נבחרים מדי שנה בקפידא, לאחר שהעבירו שנים רבות של יגיעה בלימוד תורה הקדושה, והשתלמו במקצועות התורה הנדרשים להורות הוראה בישראל, בחודש אלול שנת תשע"ה הורה האדמו"ר להקים מכון מיוחד להכשרת רבנים ומורי הוראה לדור החדש, ולבחור מבין הכוללים בכל אתר תלמידי חכמים ויראי ה' הראויים לאותה אצטלא דרבנן ולהורות הוראה בישראל.

השנה הוכתרו שלושה דיינים חדשים בנוסף לשניים שהוכתרו במונטריאול, הדיינים החדשים הרה"ג רבי אברהם צבי כ"ץ מבורו פארק, הרה"ג רבי פנחס שיש והרה"ג רבי ברוך זאב פדר.

הדיינים שהוכתרו במונטריאול הם, הרה"ג רבי חיים נטע גראס והרה"ג רבי שלמה זלמן וינד.

• גם בחצר חסידות ויז'ניץ, נערכו לקלוט את אלפי החסידים שהגיעו לשבות במחיצת האדמו"ר, ובהנהלת הכנסת אורחים ויז'ניץ, הודיעו השנה לראשונה, שהחל מחג השבועות, יוקצה בנין מיוחד של מאות מיטות בבניין התלמוד תורה. רק לגברים בחורים וילדיהם לבד. המשמעות הייתה שהנשים מחג זה נשארו בביתם, על פי בקשת מרן האדמו"ר, בכל עיר ועיר, הנהלת המוסדות יסדרו אולם מיוחד ששם יגישו את כל סעודות השבת והחג והם יסעדו ביחד.

בנוסף, לראשונה בהיסטוריה בבית אדמ"ורי בית ויז'ניץ, כדאי למנוע טרחה לציבור הורה האדמו"ר שהבריתות (שלוש במספר) שנערכו בחג שבועות יתקיימו לפני התפילה בבוקר בביתו של הרבי ברחוב אהבת שלום 13.

בכניסת החג נשא דרשת חיזוק והתעוררות, הרה"צ רבי חיים מאיר הגר בנו הגדול של האדמו"ר שהגיע מארה"ב לשבות בחג אצל אביו.

כמו כן הוכתר בחסידות בערב החג הגאון רבי חיים מאיר וייס שיכהן כרב בית המדרש השני של החסידות במודיעין עילית, מדובר בבית המדרש השני שנפתח בשכונת ברכפלד שם מתגוררים מאות חסידים.

• בחצר חסידות צאנז: מעמד מיוחד נערך בחצר החסידות במעמד נעילת החג הנקרא "ובאו כולם בברית יחד בו מגישים לרבי את הקוויטל של החסידים מכל רחבי תבל הנקרא ספר "תמכין דאורייתא" של רשת כוללי האברכים "מרכז התורה" דחסידי צאנז בו נזכרים לזכרון טוב כל התומכים הקבועים ב-300 האברכים של רשת כוללי האברכים "מרכז התורה" דחסידי צאנז.

להוקרה מיוחדת יזכו עמודי התווך של "מרכז התורה", שותפי יששכר וזבולון התומכים בסכומים מכובדים ב"מרכז התורה" - זוכים של ברכה - בקבוקי יין מהודרים מידיו של הרבי בעת עריכת הטיש.

• בחצר חסידות באיאן: בחצר החסידות הנערכים בשבועות האחרונים לשינויים מרכזיים ב'קלויז' הגדול ברחוב מלכי ישראל שנכנס לכוננות הריסת המבנה בחודש הקרוב ובנייתו מחדש עקב הצפיפות הגדולה, לקראת החג נערכו שינויים גדולים בחסידות עקב ההכנות להריסות, מקום הכנסת אורחים והחדר אוכל הוזזו למקומות אחרים והחסידים נערכו לכך בהתאם.

בנוסף כפי שדווח ב'בחדרי חרדים' החלו מיד לאחר טיש נעילת החג בקמפיין המוני לגיוס מיליונים לטובת הקמת קרית הישיבה במודיעין עילית.

בנוסף בערב החג נשלח מייל לחסידים שם נכתב כי "בעקבות החלטות הכנס שהתקיים השבוע בנושא האינטרנט שמשלוח מיילים מיועד אך ורק לצרכי פרנסה וכיצ"ב. על כן החל משבוע הבא יישלחו מיילים רק לגבאי הקלויזים והאחראים הממונים לכך. אלו שנכללים בהגדרה זו יפנו במייל בהקדם".

• בחצר חסידות רחמסטריווקא קיימו שעתיים לפני כניסת השבת מעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש הגדול בשכונת גוש 80 בירושלים, מאות חסידים שהגיעו מכל רחבי הארץ הגיעו מוקדם יותר וחצי שעה לפני כניסת השבת הסתיימה התהלוכה.

• בנדבורנה: במהלך הטישים שנערכו בחג השבועות, החלו הבחורים לשיר גראמען מיוחד מניגון 'יהא רעוא קדמך' עם חרוזים מיוחדים על האהבה וההשתקקות ללימוד התורה, והאדמו"ר עודד את החסידים להצטרף לשירה וביקש שיחזרו על החרוזים מספר פעמים. וכן בניגון המרגש 'תנועה' של הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין זי"ע הידוע לזמן נעלה, צירפו את המילים 'אבינו אב הרחמן המרחם רחם עלינו'. בטיש נעילת החג חילק רבי שיריים לבחורים שקישטו את הבית מדרש לכבוד החג.

• לאחר עשור שנים, נכנסה קהילת 'שבט הלוי' לבית מדרשם החדש והמפואר שנבנה במרכז שכונת ברכפלד במודיעין עילית. מדובר בבית מדרש חדש שמרן הרב וואזנר זצ"ל עוד הניח לו אבן פינה בעבר וכעת לאחר שנים רבות של שהייה בקראוון ישן נכנסו לבית המדרש החדש.

• בחצר חסידות קאמרנא ברחוב ארזי הבירה בירושלים, רכש אחד החסידים כסא מפואר חדש לאדמו"ר מקאמרנא לכבוד חג השבועות, מדובר בכסא מפואר עם ריפוד פרחים לרגל החג, החסידים אומרים כי לאחר החג הריפוד יוחלף בריפוד מלכותי כיאה וכראוי לאדמו"ר.

בהיכלי הישיבות:

• בישיבת פוניבז': בשיחה המסורתית כמידי שנה בסיום נעילת החג בישיבת פוניבז' דיבר ראש הישיבה הגאון רבי שמואל מרקוביץ חבר מועצת גדולי עולם התורה אודות החיוב לשמוע לחכמים לדברי ראש הישיבה זה המסר של הנעשה ונשמע של חג השבועות.

• בישיבת 'שערי שמועות' במושב בית חלקיה חגגו בני הישיבה בשבת את הולדת בנו של ראש הישיבה הגאון רבי אריה שפירא נכד ראש ישיבת באר יעקב הגרד"י שפירא ונכד הגרב"ד ליכשטיין ראש ישיבת קמניץ שמחת השלום זכר נערכה בישיבה ובחג השבועות עצמו קודם קריאת התורה הוכנס ספר תורה לישיבה נדבת אחת מתושבי המושב.

• ראב"ד העדה החרדית הגר"מ שטרנבוך שהה בחג השבועות בקרית ישיבתו בבית שמש במוצאי החג הגיע לביקור בביתו של יו"ר הועדה לתכנון ובניה בבית שמש וחבר מועצת העיר משה מונטג שנמצא במעצר בית, הראב"ד הגיע בכדי לחזק את ידיו. בנוסף הגר"מ שטרנבוך אף שלח את הס"ת האישי שלו לטובת המנין שהתקיים בשבת ובחג בביתו של מונטג שאינו יכול לצאת מביתו.

• בישיבת 'מאור התלמוד' ברחובות השנה סדר הכנה לקבלת התורה החל כבר בשבת אחר הצהריים בשעה 17:30 מאות הבחורים כבר התיישבו ללמוד עד השעה 22:00 אז נערכה תפילת ערבית של ליל החג שבסיומה התפנו לארוחת החג ומיד שבו ללימוד עד הנץ, כך גם במוצאי החג נערך סדר "קיימו מה שקיבלו" ותפילת ערבית נערכת בשעה 21:40.
הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
 1. הכל מתחיל ונגמר בגזל שינה !!!!!  (ל”ת)

  דבריו של הרב קנייבסקי

 2. אין על מאור התלמוד, איזה שטייגען.  (ל”ת)

  בוגר

  • איפה ראית את זה? 

   אלי

  • איפה ראית את זה? 

   אלי

  • איפה ראית את זה? 

   אלי

 3. השתגעתם? מעריב ב10???  (ל”ת)


 4. גראמן  

  נדבורנה

 5. עשור שנים???  (ל”ת)


 6. מעניין שלצאנז יש רק 300 אברכים בכולל  (ל”ת)

  דוד

  • מדובר רק על קרית צאנז בנתניה (ל”ת)

   משיב כהלכה

;