1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. בחצרות חסידים

הרבי מאמשינוב ישבות בביתר • כל אירועי וזמני השבת

'בחדרי חרדים' בשיתוף 'קו הסקופים', מגיש את אירועי השבת בחצרות האדמו"רים, הרבנים, אישי הציבור - וזמני כניסת ויציאת השבת פרשת קרח בארץ ובעולם
משה ויסברג, ב' תמוז תשע"ח 15/06/2018 10:07

שוקי לרר הרבי מאמשינוב. צילום: שוקי לררסאטמאר: האדמו"ר מסאטמאר ישבות בקרב חסידיו בשכונת וויליאמסבורג בברוקלין.

גור: בכל ריכוזי חסידות גור בארץ ובעולם יציינו את השבת יארצייט ה-26 שנה של האדמו"ר בעל ה'לב שמחה‏' מגור זיע"א החל ביום רביעי הקרוב. בכל בתי החסידים יערכו התוועדויות לזכרו. אלפי חסידים ישבתו השבת במחיצת בנו האדמו"ר מגור בירושלים.

בעלזא: מרן האדמו"ר מבעלזא ישבות למנוחה יחד עם מקורביו בקרית יערים טלז סטון שם שוהה לצורך מנוחה.

ויז'ניץ ממונסי: השבת שבע ברכות לנכד האדמו"ר מביקסאד, בן לבנו הרה"ג רבי יעקב יוסף פיש, חתן הגה"צ בעל האור שלום מויז'ניץ בורו פארק זצ"ל, עם נינת הרבי מויז'ניץ ממונסי זצ"ל, נכדה לחתנו האדמו"ר מביקסאד, בת לבנו הרה"ג רבי יהושע פיש חתן האדמו"ר מויז'ניץ קעיימישע לעיק, תתקיים בביהמ"ד הגדול קעיימישע.

אמשינוב: האדמו"ר מאמשינוב ישבות בעיר ביתר, לרגל שמחת העלייה לתורה לנכדו, תתקיים בבית המדרש אמשינוב ברח' דרכי איש בגבעה ב' בעיר.

צאנז: בכל ריכוזי חסידות צאנז יציינו את השבת שקודם ההילולא של האדמו"ר בעל ה'שפע חיים' מצאנז זיע"א, שחל ביום שישי הקרוב, יערכו התוועדויות לזכרו וכן בניו האדמו"רים יעברו לפני התיבה בתפילת מוסף.

לעלוב: האדמו"ר מלעלוב השוהה בביקור בארה"ב, לטובת מוסדתיו, ישבות יחד עם מקורביו בקאנטרי בנ"י.

לעלוב: העלייה לתורה לבן הגה"צ המשפיע רבי נחמן בידרמן, עם נכדת האדמו"ר מדעעש ירושלים זצ"ל, בת לחתנו הרה"ג רבי דוד צבי שנייבלג דומ"ץ ויז'ניץ ירושלים, תתקיים באולמי קאליב ברח' חנה בירושלים.

ויז'ניץ: השלום זכר לנכד האדמו"ר מויז'ניץ ירושלים, בן לחתנו הרב אלעזר שטיין, בן אב"ד פאלטישאן, תתקיים בבית המדרש הגדול ויז'ניץ בשכונת בורו פארק בברוקלין.

חוג חתם סופר: העלייה לתורה לבן גאב"ד חוג חתם סופר ירושלים הגה"צ רבי אהרן שמואל פרנקל מרבי קהילת מהרי"ץ דושינסקיא, תתקיים בבית המדרש הגדול היכל מהרי"ץ דושינסקיא ברח' חזון איש בבני ברק, קידושא רבא וסעודות השבת לקהל, באולם שע"י ישבת מנחת יצחק ברחוב הושע בבני ברק.

מישקולץ: העלייה לתורה לנכד האדמו"ר ממישקולץ, בן לבנו הגאון רבי יחזקאל ברגר ראש בד"ץ מישקולץ, וחתן הרה"צ רבי דוד גולדמן מזוועהיל ב"ב, עם בת הגאון רבי יהושע גרינוולד ראש ישיבת בעלזא אשדוד, תתקיים בבית המדרש מישקולץ ברח' סלנט בעיר פ"ת.

סקאליע: שמחת העלייה לתורה לנכד האדמו"ר מסקליע, עם נכדת הגרח"מ וואזנר גאב"ד זכרון מאיר, בת לבנו הרה"ג רבי מרדכי זאב וואזנר רב בית מדרש מחזה אברהם בפלטבוש, תתקיים בבית המדרש סקאליע בשכונת בורו פארק בברוקלין.

ב"פ: המשפיע הגה"צ ר' יצחק משה ארלנגר ראש בית מדרש וועד לחכמים בעיר אשדוד, ישבות בשכונת בורו פארק בברוקלין. התפילות והבאטע יערכו בבית המדרש נחלת יעקב.

ביאלא: האדמו"ר מביאלא לוגנו ישבות למנוחה באיטליה, שם שוהה בחודש הקרוב יחד עם מקורביו.

סערט ויז'ניץ: האדמו"ר מסערט ויז'ניץ ישבות יחד עם מקורביו למנוחה במעונו בהר כנען שבצפת.

קאליב: האדמו"ר מקאליב ישבות למנוחה יחד עם מקורביו בהר שמואל.

פלטבוש: הגר"ח וואזנר ישבות בקרב חסידיו ותלמידיו בשכונת פלטבוש, לרגל השמחת בבית בנו הגרמ"ז וואזנר שיערך ביום רביעי הקרוב.

קוסוב ויז'ניץ: האדמו"ר מקוסוב ויזניץ השוהה בביקור בארה"ב, ישבות יחד עם קהל חסידיו בקאנטרי פארסייט שבמאנטיסלא שם יערך שבת התאחדות.

ניקלשבורג: העלייה לתורה לבן האדמו"ר מניקלשבורג, תתקיים בבי המדרש ניקלשבורג במונסי.

קארוב: העלייה לתורה לבן הרה"צ רבי שאול שמואל רוקח אב"ד קארוב בורו פארק, ובן הגה"צ אב"ד קאזאלוו, עם נכדת האדמו"ר מסאטמר, בת לבנו הרה"צ רבי חיים צבי טייטלבוים אב"ד סיגוט, תתקיים בבית המדרש קארוב בשכונת בורו פארק בברוקלין.

חב"ד: בכל ריכוזי חסידות חב"ד בארץ ובעולם יציינו השבת את ההילולא של האדמו"ר מלויבאוויטש זיע"א, החל השבת, לרגל ההילולא יערכו התוועדויות לזכרו בכל בתי חב"ד.

ביאלא: בחורי חסידות ביאלא רמת אהרן, ישבתו לשבת התאחדות במושב תפרח בראשות בני האדמו"ר וראשי החבורות.

ביתר: הקידושא רבה לרגל הולדת הנכדה למשפיע החסידי הגאון רבי מרדכי דויטש מרבני העיר נתניה בת לבנו הרב אליהו דויטש מביתר, תתקיים בבית המדרש דחסידי צאנז ברחוב החוזה מלובלין בעיר. לרגל השמחה ישבות המשפיע הגר"מ דויטש בביתר.

בחצרות גדולי ישראל, הרבנים וראשי הישיבות:

הרב שטרנבוך
הרב שטרנבוך


ירושלים: העלייה לתורה לנכד הראב"ד הגר"מ שטרנבוך, בן לבנו בכורו הגאון רבי אשר בן ציון שטרנבוך ראש כולל הגר"א, תתקיים בישיבתו של הגר"מ שטרנבוך ברחוב חבקוק ברמה ג' בבית שמש בהשתתפות הסבא הגר"מ שטרנבוך.

שמירת שבת כהלכתה: בשבת יחול יום פטירתו החמישי של הגאון רבי יהושע ישעיה נויבירט זצ"ל בעל ה'שמירת שבת כהלכתה' וראש ישיבות 'חכמת שלמה 'ונתיבות חכמה' בבית וגן בירושלים, בליל שבת בין קבלת שבת למעריב ימסור שיעור בנו ראש הישיבה הגאון רבי ברוך נויבירט בהיכל ישיבת 'נתיבות החכמה'. בשבת לפני מנחה ימסור שיעור בנו הגאון רבי עקיבא נויבירט.

בישיבת 'חכמה שלמה' יתקיים לאחר תפילת שחרית סיום מסכת במסגרת שיעור שנמסר מידי בוקר בישיבה על ידי בנו ראש הישיבה הגאון רבי שמעון נויבירט.

ירושלים: שבת שבע ברכות לרגל נישואי נכדו הראשון של המשגיח הגאון הצדיק רבי דן סגל, בן לבנו הרב משה אהרן סגל, תתקיים בשכונת גוש 80 בירושלים.

בני ברק: שבת שבע ברכות לרגל נישואי בתו של הגאון רבי מרדכי בונים זילברברג רבה של שיכון ה' בבני ברק ומראשי ישיבת 'אוצרות התורה', החתן בן הרב שמעון שרף, תתקיים בבני ברק.

אישי הציבור, המשבקי"ם והעסקנים:

ברכת מזל טוב למשה פרוש מנכ"ל עיתון 'המבשר' לרגל הולדת הבת, ולאביו סגן השר הרב מאיר פרוש, הקידושא רבא תתקיים בשבת בבוקר באולם שע"י בית המדרש ערלוי ברח' מהרש"ל 12 בב"ב.

ברכת מזל טוב לאיש העסקים מנחם כרמל לרגל שמחת נישואי נכדתו הראשונה, בת לחתנו הגאון רבי שלמה זלמן כהנוביץ רב בית המדרש 'עמק ההלכה' בבני ברק.

ברכת מזל טוב לצלם החרדי שוקי לרר לרגל שמחת נישואי בנו, העלייה לתורה בבית הכנסת המרכזי בשכונת שיכון ה' בבני ברק, שמחת החתונה ביום חמישי באולמי 'ארמונות חן' בבני ברק.

הקידושא רבא לרגל הולדת הבת למשה רבר ראש לשכת ממלא מקום ראש עיריית אלעד תתקיים בבית המדרש 'עטרת שלמה' ברחוב בן זכאי 15 בעיר.

ברכת מזל טוב לר' שמעון אליעזר טויסיג משב"ק האדמו"ר מביאלא בני ברק לרגל הולדת בנו בשעה טובה, השלום זכר בליל שבת בבית המדרש ביאלא ב"ב ברחוב ירושלים בבני ברק.

ברכת מזל טוב למנצח והמפיק רובי בנט לרגל אירוסי בנו.

ברכת מזל טוב לאיש יחסי הציבור חיים קליגר לרגל אירוסי בנו שמעון מתלמידי ישיבת חזון נחום.

ברכת מזל טוב ליועצו הבכיר של הרב הראשי לישראל הגר"ד לאו הרב רפי פראנק, לרגל שמחת הברית לנכדו בן לבנו יהודה.

ברכת מזל טוב לעסקן חסידות מודז'יץ ר' הערשי לרנר לרגל שמחת החלאק'ה לבנו.

זמני כניסת ויציאת השבת פרשת קרח בארץ ובעולם:

צילום: מנדי הכטמן - פלאש 90
צילום: מנדי הכטמן - פלאש 90


ירושלים: כניסת השבת 7:11 יציאת השבת: 8:29 ר"ת: 9:04

בני ברק: כניסת השבת: 7:26 יציאת השבת: 8:31 ר"ת: 9:01

מודיעין עילית: כניסת השבת: 7:17 יציאת השבת: 8:30 ר"ת: 9:03

פתח תקווה ואלעד: כניסת השבת 7:11 יציאת השבת: 8:29 ר"ת: 9:04

חיפה: כניסת השבת: 7:20 יציאת השבת: 8:33 ר"ת: 9:05

אשדוד: כניסת השבת: 7.26 יציאת השבת: 8.31 ר"ת: 9:01

תל אביב: כניסת השבת: 7:26 יציאת השבת: 8:32 ר"ת: 9:06

צפת: כניסת השבת: 7:21 יציאת השבת: 8:32 ר"ת: 9:06

באר שבע: כניסת השבת: 7:27 יציאת השבת: 8:30 ר"ת: 9:06

ניו יורק: כניסת השבת: 8.10 יציאת השבת: 9.19

לונדון: כניסת השבת: 9.04 יציאת השבת: 10.35

אנטוורפן: כניסת השבת: 9.42 יציאת השבת: 11.13

פאריז: כניסת השבת: 9.38 יציאת השבת: 10.28

ציריך: כניסת השבת: 9.02 יציאת השבת: 10.23

מוסקבה: כניסת השבת 8.57 יציאת השבת: 10.58

הציבור נקרא להוסיף ולהקדים לקבל שבת חצי שעה לפני השקיעה לזכות ולרפואת חולי עמו ישראל.

כל הזכויות שמורות למערכת אתר 'בחדרי חרדים' אין להעתיק בשום צורה שהיא ללא רשות בכתב.

ניתן להאזין לכל העידכונים ב'קו הסקופים': 03-600-60-60

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.