1. עמוד הבית
  2. יהדות
  3. הלכה
  4. הלכה

הפוסק נגד הקומזיצים בכותל: "לא שפיר עבדי ביום המר והנמהר"

בפסק הלכה שפרסם אחד מגדולי הפוסקים כיום בירושלים והגיע לידי 'בחדרי חרדים', הוא יוצא חוצץ נגד בחורי ישיבות שמתקבצים במעגלים בכותל המערבי לשירה בליל תשעה באב: "עצם הישיבה והשירה בסדר זה ודאי שאין המקום ואין הזמן מתאימים לזה והיא אסורה על פי ההלכה"

משה ויסברגח' אב תשע"ח 20/07/2018 12:49

האם נראה סוף לתופעה? קובי הר צבי רחבת הכותל המערבי בליל תשעה באב

התופעה בשנים האחרונות לבוא ולהתקבץ לשיר בכותל המערבי ובתוכם בחורי ישיבות רבים בליל תשעה באב, מביא להתנגדות גדולה ופסק הלכה נגד הקומז'יצים ברחבת הכותל. כך נודע ל'בחדרי חרדים'.

בחורי ישיבות רבים מגיעים ויושבים במעגלים לשיר והדבר נוגד את ההלכה לגבי צום תשעה באב.

במכתב מיוחד שכתב בימים האחרונים הגאון רבי משה ברנסדורפר, אב"ד 'היכל הוראה' בירושלים ומחשובי הפוסקים ההלכתיים, הוא יוצא חוצץ נגד התופעה שהשרישו בשנים האחרונות כמה קבוצות מבני הישיבות, להגיע בליל ט' באב לכותל המערבי ולשורר שם ביחד שירי דבקות והתעוררות על חורבן בית המקדש ועל הצפייה לגאולה הקרובה.

הגר"מ שליט"א כותב במכתבו הנוקב: "אודות השמועה הלא טובה מאחד מבני עליה שדרכו לבא לכותל המערבי מידי יום ביומו ולשפוך נפשו בתפילה, ובתחנונים על הגאולה שתבא במהרה בימינו. והוא בא אלי להתאונן על חדשים מקרוב שבאותה שעה שיושבים שם אנשי ירושלים ומתאוננים על חורבן המקדש בדמעות שליש בבחינת שמתו מוטל לפניו ממש, ורואים שכינתא בגלותא לנגד עיניהם, באים בחורי חמד מבני הישיבות בקבוצות לכותל המערבי בליל ט' באב ועורכים שם ערב שירה (קומזיץ בלע"ז) ומזמרים יחד בקול רם שירי דבקות והתעוררות וגם שירי קינה על החורבן וציפייה לגאולה, וסדר ישיבתם וזמרתם היא בעיגול או בנתינת יד איש על כתף רעהו כדרך ישיבת מרעים (קומזיץ בלע"ז) שעושים כל ימות השנה".

הגר"מ ברנסדורפר במסירת פלפול בפני בחורי ישיבה

"והנה לדעתי לא שפיר עבדי ביום המר והנמהר, ואין זו דרכה של תורה לשיר ולזמר בלילה זה באופן כזה בזמן שהלכה מפורשת היא שאפילו בסעודה מפסקת לא ישבו שלשה יחד כדי שלא יתחייבו בזימון וז"ל הלבוש: (או"ח סימן תקנב ס"ח) אלא כל אחד ישב לבדו וידום, ויברך לעצמו, לקיים מה שנאמר באיכה ישב בדד וידום כי נטל עליו, ע"כ".

הגר"מ ברנסדורפר ממשיך ומנמק במכתב שהגיע לידי 'בחדרי חרדים', "וביום ט' באב בעצמו כתב הלבוש דיושבים על הארץ דומם כאבל שיושב על הקרקע, ובס"י כתב דביום ט' באב צריכים לישב שומם באבילות של ירושלים ולהתעסק ולהתאונן בנהי וקינות ולא בדברים אחרים המשמחים ומסיחים את לבו מן האבילות, ואין להקל בזה, עכ"ד".

"ועל אחת כמה וכמה שאין ראוי שיעשו כן לפני שריד בית קדשנו, והגם שאותם הבחורים שרים שירי התעוררות על חורבן בית המקדש וכו' אבל עצם הישיבה והשירה בסדר זה ודאי שאין המקום ואין הזמן מתאימים לזה והיא אסורה על פי ההלכה".

את מכתבו מסיים הגר"מ וכותב: "וודאי שמי שיש בידו למנוע זאת ברוך יהיה מפי עליון וכל המתאבל על ירושלים יזכה לראות בשמחתה בעגלא ובזמן קריב בשנה זו ויום התשעה באב יהפך מאבל לשמחה אכי"ר".

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
  1. שהבחורים האלו יחזרו לאמריקה ואז תשקוט הארץ וד"ל  (ל”ת)


;