1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. בחצרות חסידים

הקידוש במבקשי השם: אירועי וזמני השבת

'בחדרי חרדים', בשיתוף 'קו הסקופים', מגיש את אירועי השבת בחצרות האדמו"רים, הרבנים, אישי הציבור - וזמני כניסת ויציאת השבת לפרשת בראשית בארץ ובעולם

משה ויסברג, כ"ו תשרי תשע"ט 05/10/2018 10:35

מתחילים מבראשית שוקי לרר הרבי ממבקשי השם. צילום: שוקי לרר

בחצרות החסידים והאדמו"רים: 

ויז'ניץ: האדמו"ר מויז'ניץ ישבות למנוחה בעיר צפת, שם הוא שוהה עם קבוצת מקורביו. 

ויז'ניץ: בכל ריכוזי חסידות ויז'ניץ, מציינים את השבת שקודם היארצייט ‏של האדמו"ר רבי מנחם מנדל מויז'ניץ בעל ה'צמח צדיק', שיחול ביום שני הקרוב. קבוצת חסידים תצא לפקוד את ציונו באוקראינה. 

ויז'ניץ: כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ ישבות לשבת סגורה בביתו ברחוב אמרי ברוך בבני ברק. 

ויז'ניץ: האדמו"ר מויז'ניץ קייאמישא, השוהה באוקראינה במסגרת מסע הקודש 'עזרת אבותינו', יחד עם קבוצה מנגידי החסידות - התורמים למוסדות ויז'ניץ בגיבערס, לכבוד הילולת סניגורן של ישראל, הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זיע"א, ישבות בעיירת מעזיבוז' - בסמוך לציון של הבעש"ט הק'.

‏רוז'ין: אדמו"רי בית רוז'ין יציינו את השבת שלפני היארצייט, של מייסד השושלת - הסבא קדישא הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין זיע"א, שיחול ביום שישי הקרוב ג' חשון. האדמו"רים מבאיאן, סאדיגורה, קופיטשניץ, בוהוש, וואסלוי ושטפנשט יערכו טישים בבתי מדרשם. 

רחמסטריווקא: האדמו"ר מרחמסטריווקא ישבות למנוחה בווינה שבאוסטריה, שם ישהה יחד עם גבאיו בדירת הנגיד הרבני מרדכי פארהאנד.

סערט ויז'ניץ: האדמו"ר מסערט ויז'ניץ ישבות למנוחה יחד עם מקורביו, בהר כנען שבצפת.

אלכסנדר: בחסידות אלכסנדר יציינו את השבת, שקודם היארצייט של האדמו"ר רבי שמואל צבי דנציגר מאלכסנדר זיע"א, בעל ה'תפארת שמואל', שיחול ביום שני הקרוב. האדמו"ר מאלכנסדר יערוך השבת טיש בשילוב שמחת השלום זכר לנין האדמו"ר, נכד לבנו הרה"צ ר' אליעזר יצחק דנציגר, בן לחתנו הרב יוסף בקרמן, בן הרה"ג ר' אברהם בקרמן ראש ישיבת טשכנוב, וחתן הגה"צ רבי אשר וייס גאב"ד דרכי תורה, בבית מדרשו ברח' אחיעזר בב"ב.

בוהוש: שמחת השלום זכר לרגל הולדת הנכד לאדמו"ר מבוהוש, בן לחתנו הרב פנחס משה שטרן, בן הגה"צ רבי בערל שטרן רב ביהמ"ד סקולען בבני ברק, וחתן האדמו"ר מסקולען לרפו"ש, תתקיים בעריכת שולחנו של הסבא האדמו"ר מבוהוש ברח' חגי בבני ברק.

מאקאווא: הגה"צ גאב"ד מאקאווא השוהה באוקראינה, ישבות יחד עם מקורביו. בעיירת מאקאווא לרגל היארצייט של זקנתו הרבנית, א"ח הרה"ק בעל ה'עטרת משה' ממאקאווא זצ"ל.

מכנובקא בעלזא: העלייה לתורה לנכד האדמו"ר ממכנובקא בעלזא, בן לחתנו הרה"צ רבי יוסף מאיר מאסקאוויטש, בן האדמו"ר ממעליץ, עם נכדת האדמו"ר משאץ מאנטריאל, בת לבנו הרה"צ רבי יחיאל יוסף מאסקאוויטש משאץ בית שמש, תתקיים בביהמ"ד החדש של חסידי מכנובקא בעלזא ברח' האדמו"ר מגור. לרגל השמחה ישבות הסבא האדמו"ר ממעליץ בב"ב.

סערט ויז'ניץ: בכל ריכוזי סערט ויז'ניץ בארץ ובעולם מציינים את השבת שלפני היארצייט, של האדמו"ר בעל ה'מקור ברוך' מסערט ויז'ניץ זיע"א, החל ביום חמישי הקרוב, יערכו קידושים לרגל השבת יארצייט.

קאפיטישניץ - קרעטשניף: הקידושא רבא לרגל הולדת הנינה לאדמו"ר מקרעטשניף קריית גת, נכדה לחתנו הרה"צ רבי יחזקאל לעווי, נכד הרה"ק רבי משולם פייש מטאהש זי"ע, בת לבנו הרב אלימלך לעווי, חתן הרה"צ רבי אברהם יעקב פלינטנשטיין, בן האדמו"ר מקאפיטשניץ וחתן האדמו"ר מאלכסנדר, תתקיים במהלך הטיש של הסבא האדמו"ר מקאפיטשניץ ברחוב עזרת תורה בירושלים.

נדבורנה ביתר: הקידושא רבא לרגל הולדת הנכדה לאדמו"ר מנדבורנה ביתר, בת לחתנו הרב צבי אלימלך ליברמן, נכד הגה"צ רבי יוסף ליברמן ראש ישיבת "כולל שומרי החומות". רב דקהל סדיגורא ירושלים ומח"ס 'משנת יוסף', ונכד הגה"צ רבי יהושע רוזנברגר אב"ד קרית הרמ"א בבי"ש, תתקיים בבית המדרש נדבורנה ביתר בגבעה א' בביתר.

ספינקא מאנסי - טאהש: הקידושא רבא לרגל הולדת הנכדה הראשונה לאדמו"ר מספינקא מאנסי, בת לבנו בכורו הרב אברהם יצחק הורוויץ, חתן הרה"צ רבי צבי הירש פיש מטאהש, תתקיים בבית המדרש הגדול בקרית טאהש בקנדה בהשתתפות הסבא האדמו"ר מספינקא מאנסי.

ספינקא רמת אהרן: האדמו"ר מספינקא רמת אהרן, ישבות באתרא קדישא מירון, לרגל שמחת החלאקה לנכדו הבכור בן לבנו הרב יצחק אייזיק וייס.

בישטנא: האדמו"ר מבישטנא השוהה באוקראינה, לכבוד ההילולא של הרה"ק מבארדיטשוב זיע"א, ישבות יחד עם מקורביו בעיירת מעזיבוז'.

פרושים: קהילת הפרושים מירושלים, ישבתו במתחם הרב שטרן באתרא קדישא מירון, לרגל שבת ר"ח חשון. כמו"כ קהילתו של רבי אשר פריינד זצ"ל ישבתו במירון כמידי שבת מברכין. 

מבקשי השם: הקידושא רבא לרגל הולדת הבת לאדמו"ר ממבקשי השם, תתקיים בבית מדרשו ברח' קהילות יעקב 63 בב"ב, בין השעות 11:30 עד 2 בצהריים. כמו"כ לרגל השמחה - יערוך האדמו"ר טיש, גם בליל שבת בשעה 10:30 בערב.

טשאבא: השבת חל יומא דהילולא של רבי שרגא שמואל מטשאבא זיע"א, ‏לרגל ההילולא תתקיים שבת יארצייט בבית מדרש טשאבא ברחוב אליעזרוב 8 בשכונת גוש 80 בירושלים, בראשות נכדו ממלא מקומו גאב"ד טשאבא. 

לובלין: בחסידות לובלין יציינו את השבת שלפני היארצייט, שיחול ביום ראשון הקרוב של האדמו"ר מלובלין זיע"א,‏ לרגל ההילולא יערוך בנו מ"מ האדמו"ר מלובלין, סעודת מלוה מלכה בבית מדרש 'שבט מיהודה' לובלין, ברח' אלישע בב"ב.

בני ברק: העלייה לתורה לנכד הרה"ג רבי מיכל שידרוביצקי ר"מ בישיבת סאדיגורה, בן לבנו הרה"ג רבי צבי ארי' שמואל שדרוביצקי, חתן הגה"צ רבי אהרן סופר רב דחסידי ערלוי באלעד, עם בת הגה"צ רבי צמח דוד רבינוביץ מביאלא פשיסחא,  תיערך בביהמ"ד הגדול סאדיגורה בשיכון ה' בב"ב.

ירושלים: המשפיע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן ישבות בירושלים, הבאטע וסעודה שלישית יערכו בשכונת רמות א'.

בחצרות גדולי ישראל, הרבנים וראשי הישיבות.

יביע אומר: לקראת יום השנה החמישי להסתלקותו של פוסק הדור הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל בג' בחשוון - השבת פרשת בראשית תצוין בכל תפוצות ישראל כ'שבת יביע אומר'.השבת תוקדש להעלאת זכרו ודמות דיוקנו - בכל היכלי התורה ובתי המדרש יעסקו בתורתו ובמשנתו, ובבתי הכנסת ישמיעו רבני ישראל דברי זיכרון והתעוררות לזכרו ולדרכו, וישרטטו קוים לדמותו.

דימונה: נשיא מועצת חכמי התורה חכם שלום כהן ישבות בדימונה לרגל שבת חיזוק לקראת הבחירות המקומיות.

צרפת: ראש ישיבת חברון הגאון רבי דוד כהן חבר מועצת גדולי התורה השוהה בצרפת ישבות בשטראסבורג במהלך השבת ישא דברי חיזוק ושיעורים בבתי הכנסת. 

בני ברק: שבת שבע ברכות לרגל נישואי נין שר התורה הגר"ח קנייבסקי, נכד לחתנו הגאון רבי שרגא שטיינמן ראש רשת ישיבות ארחות תורה, בן הרב הגאון רבי גדליהו הוניגסברג תתקיים בבני ברק. 

עטרת ישראל: שבת שבע ברכות לרגל נישואי נכדת הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי, ראש ישיבת 'עטרת ישראל', בת לבנו הגאון רבי בן ציון אזרחי, תתקיים בירושלים. 

אישי הציבור, המשבקי"ם, העסקנים והעיתונאים: 

ברכת מזל להרב אריה קנייבסקי, נכדו ונאמן ביתו של שר התורה הגר"ח קנייבסקי, לרגל שמחת בר המצוה לבנו.

ברכת מזל"ט לירח טוקר לרגל שמחת בר המצוה לבנו הבחור בנימין יצחק בשעטומ"צ.

ברכת מזל טוב לר' דב שמואל רוט, יו"ר הכנסת אורחים בישטנא, לרגל שמחת אירוסי בתו, עם הבה"ח מאיר פולק מוינה ומבחירי חסידות סאסוב.

ברכת מזל טוב לזמר פיני פולק לרגל הולדת הבן בשעטו"מ.

ברכת מזל טוב לנחמן גלבך המועמד לראשות העיר צפת, לרגל שמחת הבר מצווה לבנו.

ברכת מזל טוב לעיתונאי שלומי סגל, מעיתון 'יום ליום' לרגל הולדת הבן.

זמני כניסת ויציאת השבת פרשת בראשית בארץ ובעולם:

ירושלים: כניסת השבת 5:44 יציאת השבת: 6:54 ר"ת: 7:35

בני ברק: כניסת השבת: 5:59 יציאת השבת: 6:56 ר"ת: 7:32

מודיעין עילית: כניסת השבת: 5:50 יציאת השבת: 6:55 ר"ת: 7:34

פתח תקווה ואלעד: כניסת השבת 5:44 יציאת השבת: 6:54 ר"ת: 7:35

חיפה: כניסת השבת: 5:50 יציאת השבת: 6:55 ר"ת: 7:33

אשדוד: כניסת השבת: 6.00 יציאת השבת: 6.56 ר"ת: 7:32

תל אביב: כניסת השבת: 6:53 יציאת השבת: 7:51 ר"ת: 8:26

צפת: כניסת השבת: 5:51 יציאת השבת: 6:53 ר"ת: 7:35

באר שבע: כניסת השבת: 6:01 יציאת השבת: 6:57 ר"ת: 7:35

ניו יורק: כניסת השבת: 6.13 יציאת השבת: 7.19

לונדון: כניסת השבת: 6.14 יציאת השבת: 7.16

אנטוורפן: כניסת השבת: 6.54 יציאת השבת: 7.58

פאריז: כניסת השבת: 7.03 יציאת השבת: 7.51

ציריך: כניסת השבת: 6.40 יציאת השבת: 7.41

מוסקבה: כניסת השבת 5.37 יציאת השבת: 6.48

הציבור נקרא להוסיף ולהקדים לקבל שבת חצי שעה לפני השקיעה לזכות ולרפואת חולי עמו ישראל.

כל הזכויות שמורות למערכת אתר 'בחדרי חרדים' אין להעתיק בשום צורה שהיא ללא רשות בכתב.

ניתן להאזין לכל העידכונים ב'קו הסקופים': 03-600-60-60

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
;