1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. בחצרות חסידים

שבת נח: נדבורנה חסידים ישבתו במירון • כל אירועי וזמני השבת

'בחדרי חרדים', בשיתוף 'קו הסקופים', מגיש את אירועי השבת בחצרות האדמו"רים, הרבנים, אישי הציבור - וזמני כניסת ויציאת השבת לפרשת נח בארץ ובעולם

משה ויסברג, ג' חשון תשע"ט 12/10/2018 10:28

כמסורת של שנים שוקי לרר הרבי מנדבורנה ביציאה מציון הרשב"י במירון. צילום: שוקי לרר

בחצרות החסידים והאדמו"רים: 

בעלזא: האדמו"ר מבעלזא השוהה למנוחה בקרית יערים טלז סטון, ישבות יחד עם קבוצה מצומצמת ממקורביו.

ויז'ניץ: מרן האדמו"ר מויז'ניץ ישבות למנוחה בעיר צפת, יחד עם קבוצה מצומצמת ממקורביו. 

נדבורנה: שבת התאחדות השנתית של מאות חסידי נדבורנה בראשות האדמו"ר, תתקיים באתרא קדישא מירון. הטישים והתפילות יתקיימו במתחם שע"י ישיבת בני עקיבא, במוצ"ש ייערך מעמד החאלק'ה לילדי החסידות לאחר הבדלה. 

ויז'ניץ ממונסי: העלייה לתורה לנכד האדמו"ר בעל אור מרדכי מויז'ניץ ממונסי זי''ע, נכד לחתנו האדמו''ר מביקסאד, בן לחתנו הרב מאיר טייטלבוים, בן הגה"צ אב''ד נעפלמיץ, עם נכדת האדמו''ר מויזניץ ירושלים, בת לבנו הרב יצחק האגער, חתן הגה''צ אב''ד אודווארי, חתן האדמו''ר מווערדאן, וכמו"כ הקידושא רבא לרגל הולדת הנינה לאדמו''ר מויזניץ מאנסי, נכדה לבנו הרה''צ ר' מנחם מנדל האגער, בת לחתנו הרב יוסף הורוויץ, בן הרה''צ ר' שמעון הורוויץ מדזיקוב, וחתן הגה"צ אב"ד באבוב-45, יתקיימו בבית המדרש הגדול 'לבוש מרדכי' בשיכון ויז'ניץ מאנסי.

באבוב: האדמו"ר מבאבוב ישבות למנוחה במאנסי. שם שוהה יחד עם קבוצה ממקרוביו.

אלכסנדר: האדמו"ר מאלכסנדר ישבות במנוחה במושב מתתיהו.

ביתר: שמחת השלום זכר והברית לבן הגרא"ש רב קהילת צאנז בביתר וחבר הבד"ץ בעיר, השמחות יתקיימו בבית המדרש הגדול דחסידי צאנז ברחוב פנים מאירים בגבעה ב' בעיר.

רחמסטריווקא: האדמו"ר מרחמסטריווקא ישבות למנוחה בווינה, יחד עם קבוצה מצומצמת ממקורביו. 

תוא"י: האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק ישבות לשבת סגורה בעיר בית שמש.

ערלוי: האדמו"ר מערלוי השוהה למנוחה בעיר צפת, ישבות יחד עם מקורביו במעונו של מקורבו הנגיד הרבני שלום פישר.

טשערנאביל: השלום זכר לנכד האדמו"ר מטשערנאביל, בן לבנו הרה"צ רבי דוד טווערסקי, חתן אדמו"ר מויז'ניץ קיימישע לייק, תתקיים במהלך הטיש של הסבא האדמו"ר מטשערנאביל ברח' חבקוק בב"ב.

סלאנים: האדמו"ר מסלאנים ישבות בעיר אלעד במחיצת תלמידי ורבני הישיבה, התפילות והטישים יתקיימו בהיכל החדש 'באר אברהם' סלאנים.

ויז'ניץ: האדמו"ר מויזניץ מאנטריאל ישבות במחנה סקווירא שע''י מאנטריאל. שם שוהה למנוחה.

טאלנא: האדמו''ר מטאלנא מאשדוד ישבות למנוחה בספסופה.

לונדון: העלייה לתורה לנכד הרבני הנגיד ר' לייבל סטעמפל, בן לחתנו הרב נפתלי צבי וואקסמאן ר''כ באבוב בלונדון, בן הרה''ג ר' חיים אלכסנדר וואקסמאן, עם נכדת האדמו''ר ממונקאטש בת לבנו הרה''צ ר' חיים אלעזר ראבינאוויטש ר''י ישיבת מונקאטש, תתקיים בבית המדרש באבוב בשכונת סטמפורד היל בלונדון.

חברון: הרה''צ המשפיע רבי אברהם אביש ווייס אבדק''ק דעת קדושים ישבות במסגרת שבת התוועדות לבני החבורה בעיר האבות חברון.

ליזענסק: שמחת השבע ברכות לבן האדמו"ר מאלכסנדר קליוולנד, עם בת האדמו"ר מליז'ענסק, תתקיים באולמי פאראדייס מענאר בניו יורק.

נדבורנה י-ם: האדמו"ר מנדבורנה ירושלים השוהה בארה"ב, שם עורך מגביות לטובת מוסדותיו, ישבות בקרב חסידיו במאנסי.

נחלת יעקב: הקידושא רבא לרגל הולדת הנכדה להגה''צ ר' צבי מאיר זילברברג ראש קהילת נחלת יעקב, בת לחתנו הרב גדליה געלדציילער, יתקיים בבית מדרשו ברח' ברוכים 4 בשכונת גוש 80 בירושלים.

סטאניסלב: העלייה לתורה לנכד האדמו''ר מסטאניסלב מלונדון, בן לבנו הרה''צ קלמן יהושע אשכנזי, חתן הגה''צ רבי דוד האלפרין אב"ד הענדען, עם בת האדמו''ר משומרי אמונים מירושלים, תתקיים בביהמ''ד סטאניסלב בלונדון.

בארדיטשוב: השבת ישבתו קבוצת אברכים מסאטמאר ירושלים בעיירה בארדיטשוב באוקראינה, שם שוהים בימים אלו במסע הקודש יחד עם ראשי החבורות.

דינוב: העלייה לתורה לבן הרה"צ רבי יחיאל לייפער אב"ד קהל 'בני יששכר', עם נכדת האדמו"ר מדינוב, בת לבנו הרה"צ רבי שלמה רבינוביץ אב"ד דינוב בורו פארק. תתקיים בית המדרש קהל בני ישכר בבורו פארק.

ב"ב: שמחת השבע ברכות לנכד הרה"ג רבי מיכל שידרוביצקי ר"מ בישיבת סאדיגורה, בן לבנו הרה"ג רבי צבי ארי' שמואל שדרוביצקי, חתן הגה"צ רבי אהרן סופר רב דחסידי ערלוי באלעד, עם בת הגה"צ רבי צמח דוד רבינוביץ מביאלא פשיסחא, תתקיים בב"ב.

ב"ב: השבת תיערך שבת חיזוק והתעוררות לרפואת זקן רבני תימן הגר"ש קורח מרא דאתרא בב"ב, עקב חולשתו והחמרה במצבו, יקדישו את לימוד התורה והתפילות בהיכלי התורה והישיבות בארה"ק.

הדף היומי: אלפי מגידי השיעור של הדף היומי וגבאי בתי הכנסיות בארץ ובחו"ל יקדישו במהלך השבת את הלימוד לע"נ הגאון רבי מאיר שפירא, ראש ישיבת חכמי לובלין ורבה של העיר לובלין ומייסד לימוד 'הדף היומי'‏, לרגל ההילולא החל ביום שלישי הקרוב ז' במר חשון. 

בחצרות גדולי ישראל, הרבנים וראשי הישיבות.

בית מאיר: שבת שבע ברכות לרגל נישואי נכדת ראש ישיבת בית מאיר הגאון רבי צבי רוטברג, בת לבנו הגדול הגאון רבי שמחה בונים רוטברג עם החתן החשוב יוסף אנגלנדר מחשובי ישיבת בת מתתיהו בן הגאון רבי יעקב אנגלנדר ר"מ בישיבת חמד נכד של הגאון רבי שלמה אנגלנדר ראש ישיבת בית שמעיה, תתקיים בבני ברק. 

כנסת יצחק: העלייה לתורה לרגל נישואי בן הגאון רבי חיים דוד מינצר מראשי ישיבת 'כנסת יצחק' חדרה ובעל ה"חיי דוד", תתקיים בבית המדרש יוצאי ישיבת 'כנסת יצחק' ברחוב מהרש"ל בבני ברק, שמחת החתונה ביום רביעי בשבוע הבא. 

כנסת ישראל: השלום זכר לנכד המשגיח הגה"צ רבי חיים ואלקין בן לבנו הגאון רבי שמואל דוד ואלקין ר"מ במוסדות כנסת ישראל במבשרת ציון, תתקיים בבית הגרש"ד ואלקין בשכונת רמת אשכול בירושלים.

לייקווד: הקידושא רבה להולדת הנכדה לנשיא ישיבת לייקוד רבי שרגא קוטלר בת לחתנו הרב מרדכי קעניג, השמחה תתקיים בשכונת עזרת תורה בירושלים לרגל השמחה הגיע הסבא נשיא הישיבה רבי שרגא קוטלר לארץ הקודש וישבות בשכונה.

אישי הציבור, המשבקי"ם, העסקנים והעיתונאים: 

ברכת מזל טוב לסגן שר הבריאות יעקב ליצמן לרגל נישואי נכדו. בן לבנו יחיאל ישיעי ליצמן מבית שמש.

ברכת מזל"ט לנגיד החרדי איש החסד ר' דן גרטלר לרגל הולדת הבן ה-12 בשעה טובה. שמחת השלום זכר תיערך בליל שבת בהיכל הכולל 'מורשה ודעת' שע"י בית הכנסת הגדול ברחוב רבי עקיבא בב"ב.

ברכת מזל טוב לאבי דיין חבר מועצת העיר אלעד, לרגל שמחת הבר מצוה לבנו יוסף, העלייה לתורה תתקיים בשבת בבוקר בבית הכנסת בית ישראל ברחוב בן זכאי 4 אלעד.

ברכת מזל טוב להרה"ח ר' יוקל ווייס משב"ק כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ, לרגל הולדת הנכד, בן לבנו העסקן שלמה ווייס, השלום זכר בליל שבת בבית המדרש ויז'ניץ ברח' יוסף קארו 9 בעיר אלעד.

ברכת מזל טוב להרה"ח ר' יצחק ברוידא מזכיר האדמו"ר מגור, לרגל שמחת נישואי בנו.

ברכת מזל טוב לאיש התקשורת דוד חכם לרגל שמחת הבר מצוה לבנו.

ברכת מזל טוב ליחיאל וינגרטן יו"ר סיעת אגודת ישראל באשדוד, לרגל הולדת הנכד בן לחתנו אהרון לב.

ברכת מזל טוב לזליג אורלנסקי מנכ"ל עיתון 'יתד נאמן' לרגל שמחת הבר מצוה לבנו.

ברכת מזל טוב לאריה מונק מנכ"ל בית חם לרגל נישואי בנו השבוע. 

ברכת מזל טוב להעסקן יושע הערש פרידמן מנכ”ל דער איד, דבר יום ביומו, ויו”ר “אחים לדעה”, בן הרה”ח ר’ משה פריעדמאן משב”ק האדמו"ר מסאטמר, לרגל שמחת אירוסי בתו.

ברכת מזל טוב ליענקי ברוין מנכ"ל המפעל 'יוקרה שבעור' לרגל שמחת הבר מצווה לבנו אשר אנשיל שנערכה השבוע בירושלים. 

ברכת מזל טוב לרב החסיד רבי ראובן חיים ויינברגר מראשי עסקני מוסדות בעלזא בארה"ב לרגל הולדת הנין הראשון בשעה טובה. 

ברכת מזל טוב לנגיד הרה"ח מנחם נחום סנדרס מבעלי רשת כובעי 'סנדרס' לרגל הולדת נכדו, בן לחתנו יצחק שפרונג.

ברכת מזל טוב לר' צבי חיים גלבשטיין מרבני קהילת נדבורנה בעיר אלעד, ומנהל מאפיית המצות 'משמרת', לרגל אירוסי בנו הבה"ח הלל מבחירי ישיבת חיי משה.
זמני כניסת ויציאת השבת פרשת נח בארץ ובעולם:

ירושלים: כניסת השבת 5:35 יציאת השבת: 6:46 ר"ת: 7:26

בני ברק: כניסת השבת: 5:50 יציאת השבת: 6:47 ר"ת: 7:23

מודיעין עילית: כניסת השבת: 5:41 יציאת השבת: 6:46 ר"ת: 7:25

פתח תקווה ואלעד: כניסת השבת 5:35 יציאת השבת: 6:46 ר"ת: 7:26

חיפה: כניסת השבת: 5:41 יציאת השבת: 6:46 ר"ת: 7:25

אשדוד: כניסת השבת: 5.51 יציאת השבת: 6.48 ר"ת: 7:24

תל אביב: כניסת השבת: 5:50 יציאת השבת: 6:48 ר"ת: 8:27

צפת: כניסת השבת: 5:42 יציאת השבת: 6:45 ר"ת: 7:27

באר שבע: כניסת השבת: 5:53 יציאת השבת: 6:49 ר"ת: 7:27

ניו יורק: כניסת השבת: 6.02 יציאת השבת: 7.08

לונדון: כניסת השבת: 5.59 יציאת השבת: 7.01

אנטוורפן: כניסת השבת: 6.38 יציאת השבת: 7.43

פאריז: כניסת השבת: 6.49 יציאת השבת: 7.37

ציריך: כניסת השבת: 6.40 יציאת השבת: 7.41

מוסקבה: כניסת השבת 5.19 יציאת השבת: 6.30

הציבור נקרא להוסיף ולהקדים לקבל שבת חצי שעה לפני השקיעה לזכות ולרפואת חולי עמו ישראל.

כל הזכויות שמורות למערכת אתר 'בחדרי חרדים' אין להעתיק בשום צורה שהיא ללא רשות בכתב.

ניתן להאזין לכל העידכונים ב'קו הסקופים': 03-600-60-60

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.