1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. בחצרות חסידים

תענית דיבור בסערט ויז'ניץ • כל אירועי השבת

'בחדרי חרדים', בשיתוף 'קו הסקופים', מגיש לקראת שבת קודש את כל אירועי השבת בחצרות האדמו"רים, הרבנים, אישי הציבור • וגם: זמני כניסת ויציאת השבת לפרשת בא בארץ ובעולם

משה ויסברג, ה' שבט תשע"ט 11/01/2019 08:00

פרשת בא הרבי מסערט ויז'ניץ הרבי מסערט ויז'ניץ צילום: אברומי ברגר

בחצרות החסידים והאדמו"רים: 

גור: האדמו"ר מגור השוהה בארה"ב יחד עם מקרוביו ובני המשפחה ישבות במנהטן בבית האכסניא. 

סקווירא: האדמו"ר מסקווירא ישבות לשבת שנייה ואחרונה בפרשבורג שבסלובקיה יחד עם מקורביו.

תולדות אהרן: אברכי הכוללים של חסידות תולדות אהרן ישבתו בצלו של האדמו"ר מתולדות אהרן השוהה בצפת למנוחה לשבת התאחדות וחיזוק לרגל השובבי"ם.

דושינסקיא: האדמו"ר מדושינסקיא ישבות למנוחה יחד עם מקרוביו בעיר טבריה.

לעלוב: האדמו"ר מלעלוב ישבות יחד עם מאות מחסידיו בעיירה לעלוב בפולין בסמוך לציון של מייסד החסידות הרה"ק רבי דוד מלעלוב זיע"א, שיום השנה לפטירתו ה-206 שנים יחול ביום ראשון הקרוב. התפילות והטישים יתקיימו בבניין הכנסת האורחים בסמוך לציון.

סערט ויז'ניץ: קהל חסידי סערט ויז'ניץ בארץ ובעולם שומרים השבת פרשת בא על תענית דיבור מתחילתה ועד סופה כתקנת האדמו"ר בעל ה'חכמת אליעזר' זצ"ל. האדמו"ר מסערט ויז'ניץ ישבות למנוחה בעיר צפת, במעון הנופש בהר כנען.

סאטמר: האדמו"ר מהר"א מסאטמר ישבות לשבת שלישית ואחרונה בעיירת הנופש 'פאלם ספרינגס' שבקליפורניה, יחד עם קבוצה מצומצמת ממקורביו.

סלאנים: האדמו"ר מסלאנים ישבות בקרב חסידיו בעיר אלעד לרגל ימי השובבי"ם. התפילות והטישים יתקיימו בהיכל ישיבת 'באר אברהם' סלאנים באלעד.

קרעטשניף ירושלים: האדמו"ר מקרעטשניף ירושלים השוהה בביקור בארה"ב, ישבות לשבת התאחדות יחד עם נגידי החסידות בסיגעט.

סאטמר: בכל ריכוזי חסידות סאטמר בארץ ובעולם יציינו את יומא דהילולא של הרה"ק בעל ה'עצי חיים' מסיגעט זיע"א, לרגל ההילולא החל בשבת.

סאידגורה: בכל ריכוזי חסידות סאדיגורה יתקיים בשבת בבוקר קידושא רבא לאחר התפילה בשבת בבוקר בהודאה על גמר הקמפיין של 'רצון אבירים' של 7 מליון שקל שנכנס עבור המוסדות סאדיגורה בארה"ק. האדמו"ר מסאדיגורה ישבות למנוחה יחד עם מקורביו בשוויץ.

קרעטשניף: הגה"צ רבי דוד משה רוזנבוים אב"ד קרעטשניף רחובות השוהה בביקור בארה"ב לטובת הקמפיין לקרן הבנין למוסדות קרעטשניף בקרית קרעטשניף ברחובות ישבות בשכונת בורו פארק בברוקלין.

אלכסנדר: העלייה לתורה לבן האדמו"ר מאלכסנדר ארה"ב, עם בת הרה"צ רבי שמואל צבי הלברשטאם, תתקיים בבית המדרש אלכסנדר בשכונת בורו פארק בברוקלין. בשבת בבוקר יערך הקידושא רבא באולמי קהל חסידים. במוצ"ש יערך שמחת הפארשפיל ביחד עם מלוה מלכה.

סקולען: הקידושא רבא לרגל הולדת הנינה להרה"צ ר' בערל שטרן אב"ד סקולען ב"ב, וחתן האדמו"ר מסקולען לרפו"ש, נכדה לחתנו הרה"ג רבי שמואל שמעלקא הלפרט ר"י אלכסנדר, בן הרה"ג ר' מאיר הלפרט, חתן האמרי מנחם מאלכסנדר זי"ע, בת לחתנו הרב שמעון ברנשטיין, בן הרה"ג ר' בצלאל ברנשטיין, חתן הגה"צ ר' משה חיים שמרלר זצ"ל אב"ד ציריך, תתקיים בבית המדרש סקולען ברח' עזרא 5 בב"ב.

תוא"י: העלייה לתורה לנכד האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, בן לבנו ראש הישיבה הרה"צ ר' אהרן קאהן, עם נכדת הרה"ג ר' יוסף סאמעט מראשי מכון עוז והדר, בת לבנו הרה"ג ר' משה אייזיק סאמעט רו"כ ש"ס אידן, חתן הגאון רבי דוד שווימער דומ"ץ ויז'ניץ בית שמש, כמו"כ יערך שמחת הקידושא רבא לנינת האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, נכדה לחתנו הרה"צ ר' יחזקאל שרגא בראך ראש כולל תוא"י, בת לחתנו הרב שמעון אהרן בידרמן, בן המשפיע הגה"צ ר' נחמן בידרמן, תתקיים בבית המדרש הגדול תולדות אברהם יצחק ברח' עונג שבת בשכונת מא"ש בירושלים.

קאלוב: העלייה לתורה לנכד האדמו"ר מקאלוב לרפו''ש, בן לחתנו הרה''ג ר' סענדר אשכנזי אב''ד קאריץ וומס''ג, בן האדמו''ר מהורדנקע פלעטבוש, עם נכדת האדמו''ר מפשווארסק, בת לחתנו הרה''צ ר' משה שמואל ראטנבערג, תתקיים בבית המדרש הגדול קאלוב וויליאמסבורג בברוקלין. במוצ"ש תיערך שמחת הפארשפיל בבית המדרש קאלוב.

טאלנא: לרגל שבת העלייה לתורה לבן האדמו"ר מטאלנא, החתן הרב יוחנן. עם בת הרה"ג ר' יעקב יוסף שלאף ראה"כ באבוב 45, התפילות יתקיימו באולם האודיטוריום ברחוב רב חסדא באשדוד, השוה"ט יתקיימו בהיכל ה'שאטער' שנבנה ברחבת בית המדרש לרגל השמחה.

תהילות ישראל: שבת השבע ברכות לנכדת הגה"צ אהרן צבי רומפלר אב"ד 'תהילות ישראל', בן לחתנו הרה"צ רבי יחיאל מיכל גולדמן, עם נכד האדמו"ר מתולדות אהרן, בן לבנו הרה"צ רבי אהרן קאהן אב"ד תולדות אהרן מאנסי וחתן האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט, תתקיים בבית המדרש תהילות ישראל ברח' נפחא בגאולה בירושלים.

לעלוב: האדמו"ר מלעלוב השוהה בקרב חסידיו בלונדון, ישבות בשכונת סטמפורד היל. התפילות והטישים יתקיימו באולמי עדן.

ספינקא: האדמו"ר מספינקא השוהה במסע הקודש בפולין 'פויעלן מיטן רבין' יחד עם קבוצה מנגידי החסידות לטובת קרן הבנין של מוסדות ספינקא בב"ב, ישבתו במלון סוקול בעיירה לנצוט. התפילות ייערכו בבית מדרשו של החוזה מלובלין זי"ע הנמצא בעיירה.

נדבורנה ירושלים: שמחת השלום זכר לנכד האדמו"ר מנדבורנה ירושלים, בן לבנו בכורו הרב יוחנן רוזנבוים, חתן הגה"צ רבי בערל שטרן אב"ד סקולען ב"ב, חתן האדמו"ר מסקולען לרפו"ש, תיערך בליל שבת במהלך הטיש של הסבא האדמו"ר מנדבורנה ירושלים. כמו"כ תיערך שמחת הקידושא רבא לרגל הולדת הנכדה לאדמו"ר מנדבורנה ירושלים, בת לבנו הרב חיים מרדכי רוזנבוים, ונכדת האדמו"ר מקרעטשניף קרית גת, בבית המדרש נדבורנה ירושלים ברח' עזרא 26 בירושלים.

אשלג: העלייה לתורה לכבוד שמחת הבר מצוה של בן הזקונים של האדמו"ר מאשלג, תתקיים בביהמ"ד "עטרת שלמה" דחסידי אשלג ברח' אבן עזרא 4 בב"ב. קידושא רבה לאחר התפילה. כמו"כ שמחת השבע ברכות לנכדת האדמו"ר מאשלג, בת לחתנו הרה"ג יוסף צלר ראש ישיבת רוז'ין סאדיגורה, תתקיים בביהמ"ד.

קרעטשניף סיגעט: העלייה לתורה לנכד האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בן לבנו הגה"צ נפתלי הירצקא רוזנבוים אב"ד קרעטשניף בית שמש, חתן הגה"צ יהודה אליעזר דוד ניישלאס אב"ד סערדהלי ב"ש, עם נכדת הגה"צ ר' סנדר ערלענגער לרפו"ש, בת לבנו הרה"צ שמשון רפאל ערלענגער, חתן האדמו"ר מלעלוב ירושלים, תתקיים בבית המדרש קרעטשניף סיגעט ברח' רבי יהושע 26 בבית שמש. לרגל השמחה ישבות הסבא האדמו"ר מקרעטשניף בבי"ש.

ביאלא לענטשנא: שבת השבע ברכות לבת האדמו"ר מביאלא לענטשנא, עם בן הרה"צ רבי יעקב לייב גולדמן ר"מ בישב"ג זוועהיל, בן האדמו"ר מזוועהיל זצ"ל, תתקיים בבית המדרש ביאלא לענטשנא ברח' נהר הירדן בבית שמש.

נדבורנה: השבת מציינים בחצרות נדבורנה, קרעטשניף ופרמישלאן את הילולת הרה"ק רבי יצחק קאליש מפרמישלאן זיע"א. לרגל ההילולא החלה השבת יערכו האדמו"רים טיש בליל שבת.

חב"ד: השבת מציינים בכל ריכוזי חסידות חב"ד בארץ ובעולם את השבת שקודם היארצייט של האדמו"ר הריי"צ מחב"ד זיע"א, שיחול ביום רביעי הקרוב.

ספינקא: השלום זכר לנכד האדמו"ר מספינקא 18, בן לבנו הרב אביש וייס, חתן הרה"צ ר' דוד משה טווערסקי אב"ד ראחמסטריווקא, בן האדמו"ר מראחמסטריווקא, יתקיים בבית המדרש ספינקא בשכונת בורו פארק בברוקלין.

סקווירא מב"פ: השבת יציינו בחסידות סקווירא מב"פ את השבת קודם ההילולא ה-18 של האדמו"ר רבי דוד מסקווירא מב"פ זיע"א. בנו האדמו"ר מסקווירא מב"פ יערוך בליל שבת טיש לכבוד שבת היארצייט בבית מדרשו בשכונת בורו פארק בברוקלין.

אשלג: העלייה לתורה לנכד האדמו"ר מאשלג, בן לבנו הרה"צ ר' מרדכי יהושע אשלג, עם בת הרב אברהם דב שפיצער משפיע בישיבת ערלוי, תתקיים בבית המדרש אשלג ברח' שד"ל 4 בב"ב.

תולדות יהודה: הרה"צ רבי מרדכי מנשה זילבר מתולדות יהודה השוהה בארה"ק לרגל ימי השובבי"ם, ישבות בירושלים. התפילות והטישים יתקיימו באולם בית המדרש סלאנים ברחוב דורש טוב.

תולדות צבי ד'ספינקא: הקידושא רבא לרגל הולדת הנינה לאדמו"ר מתולדות צבי ד'ספינקא, נכדה לבנו הגה"צ דומ"ץ ספינקא, בת לבנו הרב ישראל ישכר דב הורוויץ, תתקיים בבית המדרש תולדות צבי ד'ספינקא בשכונת סטמפורד היל בלונדון.

ויז'ניץ: השלום זכר לרגל הולדת הנכד לאדמו“ר מויזניץ מאנטריאל, בן לחתנו הרב גבריאל יודא פורטוגל, בן הגה"צ ר' צבי נח פורטוגל אב"ד סקולען לעיקוואד. ובן האדמו"ר מסקולען, תתקיים בבית המדרש הגדול ויז'ניץ במאנטריאל שבנקדה.

טעמשוואר: השלום זכר לנכד לאדמו"ר מטעמעשוואר, בן לבנו הרב שלום לייפער, חתן הרה"צ ר' ברוך יהודה וואגשאל אב"ד לאנצהוט ב"ש, חתן האדמו"ר ממשכנות הרועים, תתקיים בבית המדרש טעמעשוואר ברח' סוקולוב בב"ב.

ראדזין: האדמו"ר מראדז'ין ישבות בלונדון, האכסניה בבית הנגיד הרבני יחזראל דוד הכהן שלאף ראש כולל ביאלעווע בשכונת סטמפורד היל.

בוסטון: שבת השבע ברכות לנכדת האדמו"ר מבוסטון, בת לבנו הרה"צ רבי משה שמעון הורוויץ רב קהילת בוסטון בביתר עילית, חתן הגה"צ רבי צבי הלוי פאלאק אב"ד גראסווארדיין, עם בת הרב ישראל שווארץ, בן הגאון רבי חיים יעקב מנחם שוורץ דומ"ץ קרית צאנז, תתקיים בבית המדרש בוסטון בגבעה א' בביתר.

תולדות אהרן: תלמידי ישיבת קטנה תולדות אהרן סניף מאה שערים ישבתו לשבת התאחדות במושב יסודות בראשות משפיעי ור"מי הישיבה לרגל ימי השובבי"ם.

ליז'ענסק: העלייה לתורה לנכד האדמ"ר מליז'ענסק, בן לחתנו הרה"ג ר' מרדכי רוטנר, בן הרה"צ יעקב בנציון זצ"ל אב"ד חליסה, עם נכדת הרה"ג הרב שמאי הכהן גרוס דומ"ץ קהל מחזיקי הדת תיערך בביהמ"ד בית פנחס דבעלזא באשדוד.

ב"ב: העלייה לתורה לבן הרה"צ רבי אליהו שטערן רב ביהמ"ד אור המאיר ברחובות, בן הגה"צ רבי מאיר זאב שטערן מרא דאתרא קדישא של מירון והגליל, עם בת הרה"צ רבי שמעון נתן נטע קאפף, בן האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ זצ"ל, תתקיים באתרא קידשא מירון.

נחלת יעקב: העלייה לתורה לבן הגה"צ רבי צבי מאיר זילברברג רב קהילת נחלת יעקב, עם בת הגאון רבי אליעזר הערצק ר"י אהבת התורה, תתקיים בבית המדרש נחלת יעקב ברח' ברוכים 4. הטיש ייערך בליל שבת באולמי בית ישראל ברח' עזרת תורה בירושלים.

ביאלא: העלייה לתורה לנכד האדמו''ר אהבת יעקב מביאלא זצ"ל, בן לחתנו הגה''ח ר' קלונימוס קלמן גשייד רב דביהמ''ד ביאלא, עם נכדת האדמו''ר מהרשצ''א רוזנפלד זצ''ל, בת לחתנו הגה''ח המשפיע ר' יונה וינברג, תתקיים בבית המדרש ביאלא ברמת אהרן בב"ב.

דעעש: העלייה לתורה לבן הרה"צ רבי מנחם מנדל פאנעט, בן להאדמו"ר מדעעש וויליאמסבורג זצ"ל, וחתן האדמו''ר מסוליצא זצ''ל, עם נכדת אב''ד בערטש מאנסי, בת לבנו הרב אלעזר איכינשטיין, תתקיים בבית המדרש דעעש בשכונת בורו פארק בברוקלין. לרגל השמחה ישבות האדמו"ר מדעעש בשכונת בורו פארק. כמו"כ מציינים השבת את היארצייט הראשון של האדמו"ר מדעעש מב"פ זיע"א.

סקאליע: השבת חל יומא דהילולא ה-40 שנה של האדמו"ר רבי דוד יצחק אייזיק מסקאליע זיע"א, נכדו מ"מ האדמו"ר מסקאליע יערוך בליל שבת טיש לכבוד היארצייט בבית מדרשו בשכונת בורו פארק בברוקלין וכן סעודה בשבת בבוקר יסעד יחד עם כלל הציבור.

מיר: בחורי ישיבת הכלל חסידי מיר בירושלים ישבתו לשבת התאחדות בראשות הגאון רבי אליהו רובינשטיין בעיר טבריה.

קרית יואל: הגה"צ גאב"ד סאטמאר בארא פארק ישבות קרית יואל, לרגל שמחת הקידושא רבה, להולדת הנכדות התאומות, בנות לחתנו הרה"ג ר' חיים צבי אשכנזירב דביהמ"ד רב טוב בקרית יואל.

בחצרות גדולי ישראל, הרבנים וראשי הישיבות: 

מודיעין עילית: הגאון רבי ברוך שמואל הכהן דויטש ראש ישיבת באר מרדכי ישבות במודיעין עילית, בליל שבת בין קבלת שבת למעריב ימסור שיחת חיזוק בהיכל בית המדרש 'יחל ישראל' בקרית ספר, בליל שבת יתקיים 'עונג שבת' בשעה 22:00 באולם בראשית ברחוב נתיבות המשפט, האכסניא בבית המרא דאתרא הגר"י אייזנבך.

ירושלים: הקידושא רבא לרגל הולדת הנכדה לראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסףף, ונכד הגאון רבי יהודה דרעי רבה של באר שבע, בת הרב ברוך דרעי, תתקיים בבית הכנסת 'אור חביב' ברחוב ים סוף 101 בשכונת סנהדריה בירושלים. 

בני ברק: שבת שבע ברכות לרגל נישואי נכדו נאמן ביתו של הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק ראש ישיבת מאור התלמוד, החתן הבה"ח יעקב פינקוס, בן הרה"ג רבי משה אהרן פינקוס ר"מ בישיבת מן ההר ורב קהילת מנין אברכים קרית הרצוג.

אלעד: הקידושא רבא לרגל הולדת הנכדה לגאון רבי דוד מינצר מראשי ישיבת 'כנסת יצחק' חדרה, בת לבנו הרב בנימין מינצר, תתקיים בבית המדרש החדש ברחוב יהודה הנשיא 30 באלעד. 

אישי הציבור, המשבקי"ם, העסקנים והעיתונאים: 

הרב יצחק רביץ ראש מועצת טלז סטון הנבחר יערוך השבת קידושא רבא המוני לרגל היבחרו באולם חדר האוכל של ישיבת 'מאור אליהו' בקרית יערים. 

ברכת מזל טוב להרה"ח ר' אברהם ישעיה קלפנר משב"ק האדמו"ר מנדבורנה, לרגל הולדת הנכדה.

ברכת מזל טוב להרה"ח ר' אברהם חיים ברנדווין משב"ק האדמו"ר מסאדיגורה, לרגל אירוסי בנו הבה"ח יהושע יהודה מתלמידי ישיבת סאדיגורה.

ברכת מזל טוב להרה"ח ר' אריה בקנרוט, משב"ק האדמו"ר ממודז'יץ, להולדת הבן בשעה טובה. השלום זכר בליל שבת בבית המדרש מודז'יץ ברח' חבקוק בב"ב.

ברכת מזל טוב לנחמן בנשעיה יו"ר אגודת ישראל במודיעין עילית, לאירוסי הבת עם הבחור החשוב אברהם דוד ב"ר אליהו רייטר.

ברכת מזל טוב להרה"ח ר' דוב שמואל רוט יו"ר הכנסת אורחים בבישטנא ומעסקני חסידות נדבורנה, לרגל נישואי בתו, עם הבה"ח מאיר פולק, שמחת הנישואין תיערך ביום רביעי הקרוב באולמי וגשל בב"ב.

ברכת מזל טוב למיכאל גוטווין רכז המחלקה המשפטית ומפקד זק"א מחוז ת"א, לרגל הולדת הנכדה.

ברכת מזל טוב לחיים נוגלבלט מנהל אגף הביטחון שירותי החירום בעיריית ב"ב ומפקד זק"א, לרגל אירוסי הנכד.

ברכת מזל טוב למאיר וינר נשיא ארגון 'ידידים' לרגל שמחת אירוסי בתו, עם החתן ישראל ויזל מתדב ידידים מחוז ירושלים.

ברכת מזל טוב למנדי קוריץ, לרגל הולדת בתו. הקידוש יתקיים באולם בישיבת 'בינת חיים' ברחוב השומר בבני ברק. 

ברכת מזל טוב לעסקן חסידות ברסלב בנימין מחלב, לרגל אירוסיו.

זמני כניסת ויציאת השבת פרשת בא בארץ ובעולם:

ירושלים: כניסת השבת 4:19 יציאת השבת: 5:34 ר"ת: 6:12

בני ברק: כניסת השבת: 4:33 יציאת השבת: 5:35 ר"ת: 6:08

מודיעין עילית: כניסת השבת: 4:24 יציאת השבת: 5:34 ר"ת: 6:10

פתח תקווה ואלעד: כניסת השבת 4:19 יציאת השבת: 5:34 ר"ת: 6:12

חיפה: כניסת השבת: 4:23 יציאת השבת: 5:33 ר"ת: 6:09

אשדוד: כניסת השבת: 4.34 יציאת השבת: 5.36 ר"ת: 6:09

תל אביב: כניסת השבת: 4:33 יציאת השבת: 5:36 ר"ת: 6:13

צפת: כניסת השבת: 4:23 יציאת השבת: 5:31 ר"ת: 6:13

באר שבע: כניסת השבת: 4:37 יציאת השבת: 5:35 ר"ת: 6:13

ניו יורק: כניסת השבת: 4.30 יציאת השבת: 5.39

לונדון: כניסת השבת: 3.59 יציאת השבת: 5.12

אנטוורפן: כניסת השבת: 4.39 יציאת השבת: 5.55

פאריז: כניסת השבת: 4.57 יציאת השבת: 6.11

ציריך: כניסת השבת: 4.39 יציאת השבת: 5.49

מוסקבה: כניסת השבת 4.03 יציאת השבת: 5.28

הציבור נקרא להוסיף ולהקדים לקבל שבת חצי שעה לפני השקיעה לזכות ולרפואת חולי עמו ישראל.

כל הזכויות שמורות למערכת אתר 'בחדרי חרדים' אין להעתיק בשום צורה שהיא ללא רשות בכתב.

ניתן להאזין לכל העידכונים ב'קו הסקופים': 03-600-60-60


הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
  1. שמחת בית טאלנא