1. עמוד הבית
 2. בחצרות
 3. היכלי הישיבות

לקראת פורים: רבי משה הלל חיזק את אטינגר באלעד

הגרמ"ה הירש ראש ישיבת סלבודקה וחבר מועצת גדולי התורה, הגיע למסור שיחת חיזוק לקראת פורים בהיכל ישיבת 'כנסת יחזקאל' באלעד שבראשות הגרב"מ אטינגר. מאות בני הישיבה השתתפו בשיחה. הצלם שוקי לרר תיעד ומגיש גלריה

משה ויסברג, י"א אדר ב תשע"ט 18/03/2019 16:36

צפו בגלריה הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל צילום: שוקי לרר

ראש ישיבת סלבודקה הגאון רבי משה הלל הירש, הגיע ביום ראשון לישיבת "כנסת יחזקאל" באלעד, בראשותו של הגאון רבי ברוך מרדכי אטינגר, ומסר שיחת חיזוק והכנה מיוחדת לרגל ימי הפורים הבעל"ט.

ראש הישיבה אמר במהלך משאו, שהחל לאחר סיום תפילת ערבית בהיכל הישיבה באלעד, כי עיקר כוחו של עמלק הן בימי משה רבינו ע"ה והן בימי גזירת המן, נבע מכוח הרפיון בעמל התורה, ועל כן התיקון לכך היה בזה שבני ישראל שבו וקיבלו עליהם את התורה מאהבה בימי מרדכי

כאן עבר ראש הישיבה לחזק את בני הישיבה הקדושה, ביוזמה היחודית שבאה על ידי בני הישיבה בשנה זו, להקדיש חלק ניכר וחשוב מליל פורים לעמל התורה, ולקבוע סדר לימוד של כמה שעות רצופות, בדבריו הפליג בשבח היוזמה, והוסיף כי יזכו בני הישיבה להיות סמל וחיקוי בזה לישיבות נוספות שיבואו בעקבותיהן.

לאחר מכן נועד עם ראש הישיבה הגאון רבי ברוך מרדכי אטינגר, ושוחח עמו בכמה עניינים העומדים על הפרק, תוך שראש הישיבה מפרט על כל הנעשה בישיבה במשך חדשי החורף, ודן עמו החל מחיזוקי השעה הנצרכים ועד לפרטי הפרטים והחלטות הישיבה בנושאים שונים ומגוונים.

בסיום האציל ראש הישיבה את ברכתו לראש הישיבה הגאון רבי ברוך מרדכי אטינגר ולכל בני הישיבה שיזכו להמשיך את עלייתם בתורה ויראת שמים, ולהוות סמל ודוגמא לכלל עולם הישיבות.

הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל צילום: שוקי לרר

הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל צילום: שוקי לרר

הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל צילום: שוקי לרר

הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל צילום: שוקי לרר

הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל צילום: שוקי לרר

הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל צילום: שוקי לרר

הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל צילום: שוקי לרר

הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל צילום: שוקי לרר

הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל צילום: שוקי לרר

בחורי ישיבת אטינגר באלעד הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל צילום: שוקי לרר

הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל צילום: שוקי לרר

הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל צילום: שוקי לרר

הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל צילום: שוקי לרר

הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל צילום: שוקי לרר

הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל צילום: שוקי לרר

הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל צילום: שוקי לרר

הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל צילום: שוקי לרר

הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל צילום: שוקי לרר

הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל צילום: שוקי לרר

הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל צילום: שוקי לרר

הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל צילום: שוקי לרר

הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל צילום: שוקי לרר

הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל צילום: שוקי לרר

הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל צילום: שוקי לרר

הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל צילום: שוקי לרר

הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל צילום: שוקי לרר

הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל צילום: שוקי לרר

הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל צילום: שוקי לרר

הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל צילום: שוקי לרר

הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל צילום: שוקי לרר

הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל צילום: שוקי לרר

הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל צילום: שוקי לרר

הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל צילום: שוקי לרר

הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק בישיבת כנסת יחזקאל צילום: שוקי לרר

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
 1. עכשיו יצייתו לו להצביע ג  (ל”ת)

  אפשטיין חרדק

 2. זה לא ישבה של עציניקים ??? ונהפוך הוא לכבוד פורים ???  (ל”ת)

  מושה

  • הישיבה לא עצניקית 

   אנשי הישיבה

 3. האם המשגיח פולק מהפלג הירושלמי נכח שם?  

  מוישה

  • לא קוראים לו פולאק קוראים לו הסבא קצבורג (ל”ת)

   אנשי הישיבה

 4. האם המשגיח פולק מהפלג הירושלמי נכח שם?  

  מוישה

  • המשגיח ישב בצד ימין (ל”ת)

   אנשי הישיבה

 5. ר' משה הילל חיזק את אטינגר  

  יהודי פשוט

;