1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. בחצרות חסידים

כל ה'טישים' וחגיגות הפורים בחצרות הקודש

בכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר: ערב ימי הפורים, מגיש 'בחדרי חרדים' בשיתוף 'קו הסקופים', מדריך מפורט ומלא מכל זמני קריאת המגילה, טיש משתה היין וה'גילופין טיש', קבלת הקהל בחצרות האדמו"רים • והשנה: טישים של שמונת אדמו"רי ויז'ניץ ושלושת אדמו"רי זוטשקא החדשים

משה ויסברג, י"ג אדר ב תשע"ט 20/03/2019 02:22

מחפשים היכן לחגוג? הצגה בפורים במרכז חסידי ויז'ניץ הצגה בפורים במרכז חסידי ויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

בחצרות האדמו"רים: רביעי-חמישי, פורים דפרזים:

אלכסנדר: קריאת מגילה לאחר מעריב בבית המדרש ברחוב אחיעזר בבני ברק. קבלת קהל אצל האדמו"ר מהשעה 10:15 עד 12:15. לאחר מכן מנחה ועריכת טיש, ובמוצאי פורים טיש 'משתה היין' בשעה 7:30.

אוז'רוב: בבית המדרש ברחוב חזון איש 51 בבני ברק, קריאת המגילה בליל פורים בשעה 6:50, תפילת שחרית וקריאת המגילה בשעה 7:15 בבוקר לאחר מכן טיש פורים, לאחר מכן האדמו"ר מקבל קהל בביתו במשך רוב שעות היום עד מנחה.

אשלג: קריאת המגילה בשעה 18:30. טיש 'משתה היין' בשעה 21:00. שחרית בבוקר בשעה 7.00, קריאת מגילה 7.40 ולאחר התפילה לחיים טיש בבית המדרש עד השעה 10.00 ולאחר מכן קבלת קהל בביתו שבקומת בית המדרש ברחוב שד"ל בבני ברק. מנחה בשעה 5.00 ולאחר מכן עריכת השולחן.

אשלג: בבית המדרש ברחוב אבן עזרא בבני ברק, תפילת מעריב בליל פורים בזמן לאחר מכן קריאת מגילה, טיש ביום הפורים בשעה 17:45. 

אנטניא: קריאת המגילה מיד לאחר תפילת מעריב בבית המדרש 'תפלה למשה' אנטניא ברחוב הושע בבני ברק. קבלת קהל ביום הפורים בבית האדמו"ר ברחוב אהבת שלום. טיש משתה היין ביום חמישי בשעה 8 בערב.

באבוב: קריאת המגילה בשעה 7:00, טיש ליל פורים בשעה 11, שחרית בשעה 8 בבוקר, קבלת קהל אצל האדמו"ר מהשעה 10:45 עד 12:00, טיש משתה היין בשעה 6:00, עריכת הטיש בליל שושן פורים בשעה 10:45, ביום שישי יערך מעמד הרומפלען בהיכל המתיבתא, לאחמ"כ יערוך האדמו"ר טיש לרגל שושן פורים בשעה 11:00 בבוקר בבית המדרש הגדול בשכונת בורו פארק בברוקלין.

הרבי מבאבוב עם ה'פורים רב' בטיש פורים. צילום: באדיבות המצלם

באבוב-45: האדמו"ר מבאבוב-45 יערוך טיש משתה היין ביום חמישי בשעה 6 אחה"צ, בערב ליל שושן פורים יתקיים טיש נוסף במהלך הטיש תיערך הצגה, בבית המדרש באבוב-45 בשכונת בורו פארק בברוקלין. ביום שישי יערוך האדמו"ר מעמד הרומפלען בבית המדרש אפירון של שלמה שבראשות בנו הגדול הרה"צ רבי יוסף אונגר, לאחמ"כ יערך טיש בביהמ"ד הגדול לרגל שושן פורים. במוצ"ש ייערך טיש מלו"מ המשך שמחת פורים.

בוהוש: קריאת המגילה בשעה 7 בערב, תפילת שחרית בשעה 7:30, משלוח מנות לאדמו"ר בביתו בין השעות 11:30 עד 2:30, טיש משתה היין בשעה 8 בערב בבית המדרש בוהוש ברח' חגי 14 בב"ב.

בוטושאן: קריאת המגילה מיד לאחר מעריב, תפילת שחרית בשעה 8:20, קבלת קהל אצל האדמו"ר בין השעות 10:00 ל- 13:00 בצהריים. האדמו''ר יערוך את טיש 'משתה היין' ביום חמישי בשעה 19:00 בהיכל בית מדרשו ברחוב ישעיהו 14 בבני ברק.

ביאלא בני ברק: קריאת המגילה לאחר מעריב בשעה 6:30. ביום חמישי, שחרית בשעה 8:00, קבלת קהל למשלוח מנות אצל האדמו"ר מהשעה 16:00 עד 17.30 בביתו ברחוב ירושלים 17. משתה היין בביהמ"ד הגדול ברחוב ירושלים בשעה 21:30.

ביאלא פשיסחא: האדמו"ר מביאלא פשיסחא יקבל קהל בביתו בבני ברק מהשעה 12:30 עד 16:00 ויערוך טיש 'משתה היין' בשעה 5:30 בערב בבית המדרש ביאלא פשיסחא ברחוב 'אמרי ברוך' בקרית ויז'ניץ בב"ב.

ביאלא רמת אהרן: קבלת קהל ע"י האדמו"ר מביאלא ביום הפורים מהשעה 10:30 עד 1:00 בצהרים בבית המדרש בשכונת רמת אהרן בבני ברק, עריכת השולחן במוצאי פורים בשעה 8:15 בבית המדרש הגדול 'משכן יחיאל' ברחוב רוזנהיים.

ביטשקוב: קריאת המגילה בליל פורים בשעה 18:45, קריאת המגילה בבוקר בשעה 9:30 בבוקר, משתה היין בשעה 17:45 בבית המדרש ביטשקוב ברח' משה הלוי 6 ת"א יפו.

דאראג: קריאת המגילה בזמן, טיש בשעה 23:00, תפילת שחרית בשעה 8:30 בבוקר, קבלת קהל ומשלוח מנות בחדרו של האדמו"ר מאחרי שחרית עד השעה 15:00, בבית המדרש ברחוב יצחק נפחא בבני ברק. עריכת הטיש בשעה 8:00 בערב.

הרבי מדאראג בפורים. צילום: שוקי לרר

דז'יקוב ויז'ניץ: ליל פורים: קריאת המגילה בשעה 6:30 לאחמ"כ יערוך האדמו"ר טיש, ביום חמישי יקבל האדמו"ר קהל מאחר תפילת שחרית עד השעה 12:00 ולאחר מכן בטיש 'משתה היין' בשעה 3 בצהריים, טיש פורים בשעה 20:00 בערב, ביום שישי יערוך האדמו"ר טיש לכבוד שושן פורים בשעה 11 בבוקר בבית המדרש הגדול דז'יקוב ויז'ניץ ברחובות.

דינוב: טיש משתה הייין בשעה 18:30 בבית המדרש ברחוב פחד יצחק בביתר עילית. האדמו"ר יקבל קהל בביתו ברחוב המגיד ממעזריטש מהשעה 12:30 עד 16:00.

דינוב: קריאת המגילה בליל פורים בשעה 8:20, קריאת המגילה ביום בשעה 10:30, קבלת קהל בין השעות 3:30 עד 5:30. טיש 'משתה היין' בשעה 21:30, בער"ש ייערך טיש לכבוד שושן פורים בשעה 12:30 בבית המדרש דרכי תשובה דינוב בשכונת וויליאמסורג בברוקלין.

דעעש: בביהמ''ד ברחוב רבי טרפון, בבני ברק. קריאת המגילה מיד לאחר מעריב בשעה 7:10, תפילת שחרית ביום חמישי בשעה 8:00. קבלת קהל בבית האדמו"ר מהשעה 12:00, מנחה בשעה 15:00, טיש 'משתה היין' בשעה 18:00.

וואסלוי: קריאת המגילה לאחר מעריב. ביום חמישי תפילת שחרית בשעה 7.30 ובשעה 8:30 קריאת המגילה. בשעה 15:00 ייערך טיש בבית המדרש של החסידות.

וויען: האדמו"ר יערוך טיש משתה היין בשעה 9 בערב ביום הפורים בבית המדרש הגדול בשכונת וויליאמסבורג בברוקלין.

ווערצקי: בבית המדרש ברחוב השלושה בבני ברק קריאת המגילה לאחר מעריב. שחרית בשעה 8:30, קבלת קהל מ-12.00 עד 17.00. טיש מוצאי פורים בשעה 19.30. עם הבדחן יוסל'ה אייזנבך ומקהלת 'יחד'.

הרבי מויז'ניץ במנהג עישון הסיגריה בפורים. צילום: שוקי לרר

ויז'ניץ: קריאת המגילה ביום רביעי בשעה 18:15. לאחר מכן קבלת קהל בבית האדמו"ר ברחוב אהבת שלום מהשעה 21:00 ועד 22:00. טיש בבית המדרש הגדול בשעה 22:15 בשילוב הצגת ה'פורים שפיל', תפילת שחרית בשעה 8:30. קריאת המגילה בשעה 10:00 , משתה היין מהשעה 13:00 עד 17:00, עריכת הטיש ליל ב' דפורים בשעה 20:15 בביהמ"ד הגדול. ביום שישי עריכת הטיש לכבוד פורים דמוקפים בשעה -10:30.

ויז'ניץ: תפילת מעריב בזמן ולאחר מכן מיד קריאת מגילה. טיש בליל פורים בשעה 10:30, שחרית בשעה 8:30 בבוקר, טיש משתה היין בשעה 8:30 בערב, ביום שישי ייערך טיש לכבוד שושן פורים בשעה 11 בבוקר בבית המדרש הגדול מרכז חסידי ויז'ניץ ברחוב שלמה המלך בב"ב.

ויז'ניץ בורו פארק: מעריב ליל פורים בשעה 7:43, עריכת השולחן בשעה 11, קריאת המגילה ביום הפורים בשעה 10:15, מנחה בשעה 6:20 ולאחמ"כ סעודת פורים. טיש משתה היין בשעה 9:15, בשושן פורים יערוך האדמו"ר טיש בשעה 11 בבוקר בבית המדרש 'תורת חיים' ויז'ניץ בשכונת בורו פארק בברוקלין.

ויז'ניץ בית שמש: בליל פורים ישהה האדמו"ר בבית מדרשו ברח' מלצר בב"ב. קריאת המגילה לאחר מעריב בשעה 5:45, טיש לרגל פורים ייערך בשעה 10:30. ביום הפורים האדמו"ר ישהה בבית מדרשו אהבת ישראל ברח' רבי יהושע 5 בבית שמש. שחרית בשעה 8:30, קבלת קהל לאחר קריאת המגילה עד השוה"ט. משתה היין טיש בשעה 1 בצהריים, ביום שישי שושן פורים יערוך האדמו"ר טיש בשעה 10:30 בבוקר.

ויז'ניץ ויליאמסבורג: קריאת המגילה בשעה 20:00 בערב, טיש בליל פורים בשעה 11:15, תפילת שחרית בשעה ב9:30, מנחה בשעה 6 בערב לאחמ"כ יערך טיש משתה היין ומשלוח מנות. ביום שישי יערך טיש לרגל שושן פורים בשעה 11:30 בבוקר בבית המדרש הגדול 'תורת חיים' ויז'ניץ בשכונת וויליאמסבורג בברוקלין.

ויז'ניץ ירושלים: קריאת המגילה בלילה פורים בשעה 7:55, שחרית בשעה 10 בבוקר, האדמו"ר יערוך טיש משתה היין בשעה 8:45 בערב בבית המדרש 'אמרי חיים' ויז'ניץ בשכונת בורו פארק בברוקלין.

ויז'ניץ לונדון: קריאת המגילה בליל פורים בשעה 7:25, עריכת הטיש בשעה 11 בערב. טיש משתה היין בשעה 9:30 בערב, בשושן פורים יערוך האדמו"ר טיש בשעה 11 בבוקר בבית המדרש הגדול 'אמרי חיים ויז'ניץ בשכונת סטמפורד היל בלונדון.

ויז'ניץ ממונסי: קריאת המגילה בשעה 7 בערב, טיש בליל פורים יערך בשעה 8 בערב, שחרית בשעה 10:10, משתה היין בבית המדרש אמרי חיים בשעה 2 בצהריים, טיש בשעה 9:30 בערב בהיכל הטישים, ביום שישי יערך טיש לרגל שושן פורים בשעה 11 בבוקר בבית המדרש הגדול 'לבוש מרדכי' בשיכון ויז'ניץ במונסי.

ויז'ניץ מונטריאול: קריאת המגילה ב-8:15 בערב, טיש ליל פורים בשעה 11:30. שחרית בשעה 9:30, טיש משתה היין בשעה 1 בצהריים, לאחמ"כ קבלת קהל עד 4:30, טיש משתה היין בשעה 9:30 בערב. ביום שישי שושן פורים יערוך האדמו"ר טיש בשעה 12 בבית המדרש אהבת ישראל ויז'ניץ במונטריאול שבקנדה.

ויז'ניץ קאיימישע לייק: קריאת המגילה בשעה 8:10, טיש בליל פורים בשעה 11, שחרית בשעה 10 בבוקר, סעודת משתה היין בשעה 2 בצהריים, טיש משתה היין בשעה 9 בערב. טיש בשושן פורים בשעה 11:30 בבוקר בבית המדרש 'תורת חיים' ויז'ניץ בקייאמישע לייק בגיברס.

זוטשקא: בבית המדרש של החסידות ברחוב באר מים חיים 14. קריאת המגילה בליל פורים מיד לאחר מעריב 7:05. אמירת ספר התהילים בשעה 5 לפנות בוקר. תפילת שחרית בשעה 8:00, מנחה בשעה 2, עריכת טיש 'משתה היין' בשעה 7:30.

היכל הטישים שהוקם בחצר זוטשקא לכבוד פורים ולטישים במהלך כל השנה. צילום: באדיבות המצלם

זוטשקא אמסנא: האדמו"ר מזוטשקא אמסנא יערוך טיש משתה היין בשעה 6 אחה"צ בבית מדרשו ברח' יונה הנביא 4 בב"ב. קבלת קהל מהשעה 2 עד 4:15 בבית האדמו"ר ברח' חבקוק 5.

זידיטשוב בבני ברק: האדמו"ר מזידיטשוב יערוך טיש משתה היין ביום חמישי פורים בשעה 17:00 אחה"צ בבית המדרש ברחוב רבינא בבני ברק, קבלת קהל במשך כל היום בבית האדמו"ר ברחוב אברהם בן דוד 42.

חוג חתם סופר: קריאת המגילה בשעה 18:30 בבית המדרש ברחוב אדמו"רי אלכסנדר 18 בב"ב, קבלת קהל ביום פורים בין השעות 11:00 ל-14:00, טיש 'משתה היין' בשעה 19:15.

טאהש: טיש בליל פורים בשעה 9:45, טיש משתה היין בשעה 5:30 אחה"צ, ביום שישי ייערך טיש בשעה 10 בבוקר בהיכל הטישים בקרית טאהש בקנדה.

טאלנא: בליל פורים בשעה 21:00 מתקיים טיש קצר לכבוד ליל פורים. ברכת המזון בשעה 22:30, שחרית בשעה 8:00. קבלת קהל ומשלוח מנות עד השעה 13:00 בצהריים בביהמ"ד 'תפארת יוחנן' מזרח רובע ז'. הטיש בשעה 19:00 עד חצות הליל בליווי תזמורת.

טמשוואר: קריאת המגילה בזמן רבינו תם. האדמו"ר יערוך את שולחנו בליל פורים בביתו ברחוב רד"ק 5, ביום חמישי קריאת המגילה בשעה 7:30 בבוקר, יקבל קהל בביתו במשך כל היום עד לשעת מנחה בשעה 15.30, ובשעה 19:30 טיש 'משתה היין' בבית המדרש ברחוב סוקולוב 7 בבני ברק.

טשערנאביל: שחרית בשעה 9 בוקר, טיש משתה היין בשעה 9:15 בערב, במוצ"ש ייערך טיש בשעה 10:15 בבית המדרש הגדול בשכונת בורו פארק בברוקלין.

טשרנוביל: קריאת המגילה מיד לאחר מעריב בשעה 7, שחרית בשעה 7:45, עריכת טיש 'משתה היין' בשעה 7:30, בהיכל ישיבת טשרנוביל ברחוב חבקוק בב"ב. ביום שישי יערך טיש לרגל שושן פורים בשעה 11:30 בבוקר בבית המדרש טשרנוביל ברח' ראב"ד 10 בב"ב.

טשארנוביל אשדוד: בבית המדרש של החסידות ברחוב ינאי במרכז רובע ז'. קריאת המגילה מיד לאחר מעריב. בבוקר מקבל האדמו"ר קהל לאחר תפילת מנחה. בשעה 20:30 - טיש 'משתה היין'.

לעלוב: קבלת קהל לתושבי בית שמש לאחר שחרית, ומהשעה 6 עד 7:30 לחסידים מחוץ לעיר, ולאחר מכן טיש 'משתה היין' בבית המדרש הגדול לעלוב, ברחוב מנחת יצחק בבית שמש.

הרבי מלעלוב. צילום: יעקב לדרמן - פלאש 90 

לעלוב: המשפיע הגה"צ אלימלך בידרמן יערוך טיש משתה היין בשעה 6:30 ביום הפורים יום חמישי בערב בישיבת מנחת יצחק ברחוב הושע בני ברק.

לענטשנא: האדמו"ר יערוך טיש פורים בשעה 8 בערב בבית מדרשו ברחוב נהר הירדן 30 בבית שמש בשילוב פורים שפיל, קבלת קהל מהשעה 12:00 עד 16:00.

מבקשי השם: האדמו"ר ממבקשי ה' יערוך את שולחנו ביום פורים מיד לאחר תפילת שחרית עד השעה 3:00 אחה"צ בבית מדרשו ברח' קהילות יעקב ב"ב.

מודז'יץ: קריאת המגילה מיד לאחר מעריב בשעה 6:27. תפילת שחרית בשעה 7:40, טיש 'משתה היין' ביום חמישי בשעה 20:30.

מישקולץ: הטיש המרכזי ביום חמישי בערב בשעה 19.00 בהיכל בית המדרש מישקולץ ברחוב סלנט 8 במרכז העיר פתח תקווה.

מעזיבוז': תפילת ערבית ומקרא מגילה בליל פורים בשעה 6 בערב בבית האדמו"ר ברח' רמח"ל 3 פ"ת, בערב ייערך טיש משתה היין על גג בית האדמו"ר. שחרית וקריאת המגילה בנץ בבית המדרש משכן רפאל ברח' האדמו"ר מרוז'ין 10, ביום הפורים תיערך קבלת קהל משעה 10 בבוקר ועד 6 בערב בבית האדמו"ר. בשבת ישבות האדמו"ר בירושלים, בליל שבת יערוך טיש בבית זאבי בנט ברח' אברבנאל 31 בשכונת רחביה.

מעליץ: האדמו"ר יערוך טיש משתה היין אחרי תפילת מנחה בבית מדרשו ברח' הצבעוני ברובע ח' אשדוד.

מכנובקא-בעלזא: מעריב וקריאת המגילה בזמן ר"ת, קבלת קהל למשלוחי מנות מהשעה 13:15 עד 17:15, תפילת מנחה סעודה, ולאחר מכן עריכת טיש משתה היין בהיכל הישיבה ברח' השל"ה בב"ב.

נדבורנה: קריאת המגילה מיד לאחר זמן רבינו תם, תפילת שחרית בשעה 8:00, לאחר המגילה יערוך האדמו"ר טיש משלוח מנות. טיש משתה היין יערוך האדמו"ר במוצאי פורים בשעה 9:00 בערב. ביום שישי בבוקר יערוך האדמו"ר טיש לרגל שושן פורים בשעה 11:00, בהיכל הטישים בקרית נדבורנה בב"ב.

טיש פורים בנדבורנה. צילום: שוקי לרר

נדבורנה אלעד: האדמו"ר מנדבורנה אלעד יערך טיש ביום רביעי ליל פורים בשעה 21:30 בערב, וביום‏ חמישי טיש משתה היין בשעה 20:00 בערב בבית המדרש 'באר יעקב' ברחוב פנחס בן יאיר 27 באלעד.

נדבורנה ביתר: האדמו"ר מנדבורנה ביתר יערוך טיש משתה היין ביום חמישי בשעה 19:30 בערב. בבוקר יקבל קהל מאחרי ה'לחיים טיש' עד השעה 13:30 בצהריים. בבית מדרשו ברח' אש קודש בגבעה א' בביתר.

נדבורנה חיפה: האדמו"ר יערוך טיש משתה היין בשעה 7 בבית המדרש הגדול ברח' מיכאל בחיפה.

סאטמר: האדמו"ר ייכנס לקריאת המגילה בבית המדרש הגדול סאטמר בראדני סט ויליאמסבורג שחרית וקריאת המגילה בשעה 9:30. משעה 15:00 עד 17:00 תתקיים קבלת קהל. בשעה 17:30 ייכנס האדמו"ר לתפלת מנחה בביהמ"ד 'ברך משה', ולאחר מכן יתקיים טיש 'משתה היין' בהיכל בית המדרש הגדול. בשושן פורים בשעה 12:00 בצהריים יערוך האדמו"ר טיש בבית המדרש הגדול בהשתתפות אלפי החסידים.\

טיש משתה היין בסאטמר

סאטמר: בליל פורים ייערך טיש בשעה 11:30 בערב, סעודת משתה היין ביום הפורים בשעה 7 בערב, ובשושן פורים יערך טיש ביום שישי בשעה 1 בצהריים בבית המדרש הגדול בקרית יואל מונרו. קבלת קהל אצל האדמו"ר משעה 4:30 עד 6:30 בבית האדמו"ר. במוצ"ש יגיע האדמו"ר לשכונת וויליאמסבורג לעריכת השולחן שושן פורים בבית המדרש הגדול סאטמר בשילוב מלווה מלכה.

סאסוב: קריאת המגילה בליל פורים בשעה 19:00. קריאת המגילה ביום בשעה 10:30, קבלת קהל בין השעות 13:00 ל-15:00. טיש 'משתה היין' יתקיים השנה ביום רביעי בליל פורים בשעה 21:00 בבית המדרש הגדול בקרית ישמח משה בגני תקוה.

הרבי מסאסוב. צילום: שוקי לרר

סטניסלב: קריאת המגילה בזמן ר"ת, בשעה 9:00 טיש בבית המדרש ברחוב דברי חיים בביתר עילית, קבלת קהל מהשעה 10:00 עד השעה 14:00.

סטריקוב: קריאת המגילה בליל פורים מיד לאחר מעריב, האדמו"ר יערוך את טיש 'משתה היין' ביום חמישי בשעה 20:30 בבית המדרש ברחוב הרב מלצר 30 בבני ברק. במהלך הטיש יסיימו 120 בחורי החסידות מסכת מגילה שהחלו ללמוד בפורים קטן.

סלאנים: בבית המדרש ברחוב ברסלב 7. קריאת המגילה מיד לאחר מעריב שחרית בשעה 7:00. קבלת קהל בין השעות 12:00 ל-13:00. טיש 'משתה היין' עד השעה 15:00. מנחה בשעה 17:00 ומיד לאחר מכן עריכת הטיש. ביום שישי שושן פורים בשעה 14:00 בצהריים בבית המדרש סלאנים ברחוב דורש טוב בירושלים, שם ישבות האדמו"ר

סערט ויז'ניץ: בבית המדרש הגדול ברמת ויז'ניץ בחיפה: קריאת המגילה לאחר מעריב, בשעה 22:00 עריכת הטיש, שחרית בשעה 8:30. קבלת קהל מ-11:30 עד 14:00 ובשעה 20:30 טיש 'משתה היין'. 

טיש פורים בסערט ויז'ניץ. צילום: קול ברמה

ספינקא: עריכת טיש 'משתה היין' ביום חמישי בשעה 19:00, בבית המדרש ברחוב דונולו 11 בבני ברק. ביום שישי יערוך האדמו"ר טיש בשעה 10 בבוקר בבית המדרש ברח' ראשית חכמה 15 בגאולה בירושלים.

ספינקא ב"ב: האדמו"ר מספינקא ב"ב יערוך ביום חמישי מוצאי פורים טיש משתה היין בשעה 8 בערב בבית מדרשו אהל נחמן ספינקא ברח' יהושע 9 בב"ב. קבלת קהל ומשלוח מנות לאחר תפילת שחרית עד 1 בצהריים בבית האדמו"ר.

ספינקא גני גד: בבית המדרש 'היכל יצחק' בבני ברק, טיש ליל פורים בשעה 21:30 בערב, ביום פורים טיש סעודת פורים בשעה 17:00 מנחה. משלוח מנות בבית האדמו"ר בשעה 12:00 עד 13:45 ברחוב גני גד 2 בב"ב בשכונת שיכון ה'.

סקווירא: קריאת המגילה חצי שעה אחרי הזמן, תפילת שחרית בשעה 10, בשעה 3:30 יערוך האדמו"ר טיש הראשון, ובשעה 9:30 יערך טיש משתה היין בבית המדרש הגדול בשיכון סקווירא בניו יורק.

סקווירא מבורו פארק:‏ האדמו"ר מסקווירא מבורו פארק יערוך טיש משתה היין ביום חמישי פורים ב-9:30 בערב בבית מדרש סקווירא, בשכונת בורו פארק בברוקלין.

פאפא: כל התפילות והטישים בבית המדרש הגדול בווילאמסבורג, תפילת מעריב בשעה 18:50, לאחר מכן קריאת המגילה, טיש בליל פורים בשעה 20:30, שחרית בשעה 8:00, במשך היום קבלת קהל בבית האדמו"ר. את הסעודה עורך האדמו"ר בביתו, טיש שושן פורים בשעה 10:30 בבוקר.

פיטסבורג: קריאת המגילה לאחר תפילת מעריב. תפילת שחרית בשעה 8:00, קבלת קהל בבית האדמו"ר מהשעה 12:00 ועד השעה 15:30. טיש 'משתה היין' בשעה 20:00 בבית המדרש הגדול בקרית פיטסבורג באשדוד.

פרמישלאן: טיש 'משתה היין' בשעה 16:00 ביום הפורים בבית המדרש של החסידות, רחוב אברבנאל 2, קרית פרמישלאן בבני ברק.

משתה היין בפרמישלאן. צילום: שוקי לרר

צאנז: קריאת המגילה בהיכל המתיבתא - לאחר מעריב בזמן רבינו תם, האדמו"ר קורא את המגילה. כשעה לאחר מכן, קבלת קהל ולאחריה טיש פורים. ביום הפורים לאחר התפילה, מחלק האדמו"ר משלוח מנות, עוגות ו'לחיים'. לאחר מכן קבלת קהל עד השעה 15:00 בצהריים. בשעה 17:00, תתקיים תפילת מנחה ולאחר מכן עריכת 'גילופין טיש' בהיכל המתיבתא.

הרבי מצאנז בפורים. צילום: שוקי לרר

צאנז ז'מיגראד: סעודת משתה היין יחד עם האדמו"ר בשעה 7:15 בערב בבית מדרשו ברח' מינץ בב"ב.

צאנז קלויזנבורג: האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג יערוך טיש בליל פורים בשעה 10 בערב,  משתה היין גילופין טיש בשעה 7:30 בערב. במוצ"ש יערוך האדמו"ר טיש לרגל שושן פורים בבית המדרש הגדול צאנז קלויזנבורג‏ בשכונת בורו פארק בברוקלין.

קאלוב: האדמו"ר מקאלוב יערוך טיש משתה היין בשעה 9 בערב במוצאי פורים בבית המדרש הגדול קאלוב בשכונת וויליאמסבורג בברוקלין.

קאסוב: האדמו"ר מקאסוב יערוך טיש משתה היין בשעה 9:30 בערב בבית המדרש קאסוב בשכונת בורו פארק בברוקלין.

קאמרנא בני ברק: קריאת המגילה מיד לאחר מעריב. שחרית בשעה 7:30, מנחה בשעה 16:30. האדמו"ר יערוך את טיש 'משתה היין' בביתו ברחוב דבורה הנביאה 14 בשעה 18.30.

קוזמיר: בבית המדרש ברחוב רש"י בבני ברק. ביום רביעי קריאת המגילה בשעה 18:30. מנין תהילים יתקיים לפנות בוקר. תפילת שחרית עם הנץ. קריאת המגילה בשעה 6:15. קבלת משלוחי מנות בבית האדמו"ר ברחוב יצחק מאיר הכהן 1 בכל שעות היום. טיש משתה היין בשעה 7:30 בערב.

קוידינוב: מעריב וקריאת המגילה בשעה 6:15, קבלת קהל ומשלוח מנות אצל האדמו"ר בשעה 12:00 עד השעה 13:30, ומהשעה 15:30 עד 17:00. עריכת טיש 'משתה היין' בשעה 20:00 בבית המדרש ברחוב מהרש"ל 22 בבני ברק.

קוסוב ויז'ניץ: האדמו"ר יערוך טיש בליל פורים בשעה 21:30 באולמי דושינסקיא ברח' האדמו"ר מבעלזא בית שמש. קבלת קהל ביום הפורים בין השעה 12:00 ל 16:00 בבית האדמו"ר ברח' נהר הירדן 22 בבית שמש.

קליוולנד: קריאת המגילה בשעה 7, שחרית 8 בבוקר, טיש משתה היין בשעה 5 אחה"צ בבית המדרש קליוולנד ברח' הר סיני 11 ברעננה.

קראלי: האדמו"ר יערוך טיש משתה היין בשילוב הצגה בשעה 9 בערב בבית המדרש הגדול בשכונת וויליאמסבורג בברוקלין.

קארלסבורג: הגה"צ גאב"ד קארלסבורג יערוך טיש משתה היין בשעה 8 בערב בבית המדרש קארלסבורג בשכונת בורו פארק בברוקלין.

קרעטשניף: קריאת המגילה ביום רביעי מיד לאחר מעריב בשעה 7, טיש 'משתה היין' ביום חמישי בשעה 18:00 בבית האדמו"ר. בשעה 21:00 המשך הטיש בבית המדרש הגדול.

קרעטשניף קרית גת: מיד לאחר מעריב קריאת המגילה. ביום חמישי יתקיים טיש 'משתה היין' בשעה 16:30 בחדרו של האדמו"ר, ולאחר מכן טיש באולם בית המדרש הגדול.

שאץ: האדמו"ר יקבל קהל ביום הפורים מהשעה 11:30 עד השעה 15:00. בשעה 18:30 יערוך טיש 'משתה היין' בבית המדרש ברחוב אדמו"רי שאץ בבני ברק.

שאץ ויז'ניץ: קריאת המגילה מיד לאחר מעריב, טיש 'משתה היין' בשעה 8:30, קבלת קהל בבית האדמו"ר ברחוב מקור ברוך 4 בחיפה מהשעה 11:00 עד 13:30.

שבט הלוי: האדמו"ר משבט הלוי יקבל קהל בביתו ברחוב רש"י 34 בבני ברק, מהשעה 11:00 ועד 13:00 ואחר הצהריים מ-15:45 ועד 16:45. עריכת הטיש בשעה 19:30 בבית המדרש הגדול של ישיבת חכמי לובלין ברחוב הרב דסלר בבני ברק.

שומרי אמונים: בבית המדרש של החסידות ברובע ז' באשדוד קריאת המגילה בשעה 18:40, שחרית בשעה 8:00, קריאת המגילה בשעה 21:30, קבלת קהל ומשלוח מנות אצל האדמו"ר מהשעה 11:45 עד השעה 2:00 בצהריים, משתה היין בשעה 16:45, מנחה בשעה 17:40, לוויתן טיש בשעה 18:30.

שומרי אמונים: האדמו"ר קורא את המגילה בליל פורים בשעה 19:15, וביום הפורים בשעה 9:00, בהיכל בית המדרש הגדול ברחוב שפת אמת 4 בבני ברק. בשעות הצהריים בין השעות 1:00-3:00 תתקיים קבלת קהל אצל האדמו"ר, לפנות ערב בשעה 20:00 יערוך האדמו"ר סעודת לוויתן ומשתה היין. ביום שישי פורים דמוקפין אחר תפילת שחרית יערוך האדמו"ר טיש לכבוד שושן פורים כנהוג.

ראדזין: האדמו"ר יערוך טיש בליל פורים בשעה 9 בערב ברח' חזו"א 45 בב"ב, וביום הפורים בשעה 7:45.

ראזלא: האדמו"ר יערוך טיש ביום חמישי בשעה 18:00, בבית מדרשו ברחוב כנסת יחזקאל 35 בביתר עילית, קבלת קהל מאחר תפילת שחרית ועד 14:00.

ראחוב: משתה היין ושמחת פורים ביום חמישי בשעה 7:30 בערב בביהמ"ד ראחוב רחוב ברקאי 20 רמת גן. במהלך הטיש יקבל האדמו"ר קוויטלאך לישועה ולברכה.

בחצרות האדמו"רים: חמישי-שישי, שושן פורים, ירושלים:

אונגוואר: קריאת המגילה מיד לאחר מעריב בבית המדרש הגדול בקרית אונגוואר בשכונת רמות. טיש פורים והצגה בשעה 21:00.

באיאן: ביום חמישי בבוקר, מיד לאחר שחרית וקריאת המגילה, יתקיים טיש לכל ערי הפרזים בבית המדרש ברחוב המגיד ממעזריטש בביתר בשעה 11 בבוקר, בשעה 6:30 מעריב וקריאת המגילה ב'קלויז' ברחוב מלכי ישראל בירושלים. בשעה 7:00 בבוקר שחרית ומגילה, לאחר מכן טיש לחיים ומשלוח מנות, תפלת מנחה בשעה 17:30 ולאחר מכן טיש 'משתה היין' קבלת שבת מעריב וקידוש. במוצ"ש יערוך האדמו"ר הבדלה לכבוד ההילולא של האדמו"ר הרה"ק בעל ה'פחד יצחק' מבאיאן זיע"א.

ביאלא: קריאת המגילה בשעה 6:30 בערב, תפילת שחרית בשעה 7 בבוקר, משלוח מנות וכניסה אל האדמו"ר עד 9:45, בשעה 1:45 בצהריים יערך טיש משתה היין בבית המדרש הגדול ברח' יעקובזון בירושלים.

בעלזא: קריאת המגילה לאחר מעריב בזמן ר"ת. עריכת הטיש ביום חמישי בלילה, כ'פורים רב' ישמש הגאון רבי יהושע פינק דומ"ץ 'מחזיקי הדת' בבני ברק.

טיש פורים בבבעלזא. צילום: אנשיל בעק

דושינסקיא: קריאת המגילה בשעה 18:30. טיש פורים בשעה 22:00. ביום שישי תפילת שחרית בשעה 7:00, טיש 'משתה היין' בשעה 11 בבוקר בהיכל בית המדרש הגדול ברחוב שמואל הנביא בירושלים.

טיש פורים בדושינסקיא. צילום: שוקי לרר

זוועהיל: ביום חמישי יערוך האדמו"ר טיש בבית מדרשו בגבעה ב' בשעה 11:15 בבוקר. בבית המדרש בשכונת בית ישראל בירושלים, קריאת המגילה בשעה 6:00, תפילת שחרית בשעה 7:00, תפילת מנחה ועריכת טיש 'משתה היין' בשעה 16:45 ולאחר מעריב בליל שבת יתקיים 'שלום עליכם' טיש.

זוועהיל: בבית המדרש זוועהיל ברחוב שמואל הנביא 73 פינת יחזקאל. קריאת המגילה בשעה 6:10 בליל פורים, ביום הפורים תפילת שחרית בשעה 7:15, האדמו"ר יקבל קהל לאחר תפילת שחרית עד השעה 11:00, ובשאר היום בביתו עד השעה 14:00. מיד לאחר מנחה יערוך האדמו"ר את טיש 'משתה היין' עד קבלת שבת.

זוטשקא ירושלים: האדמו"ר יקבל קהל בב"ב ביום הפורים בבית אביו האדמו"ר זצ"ל בין השעות 11 בבוקר ל-5 אחה"צ, ערבית וקריאת המגילה בליל פורים דמוקפין תתקיים בשעה 6:45 בבית האדמו"ר זצ"ל, שחרית בער"ש בשעה 9:10, סעודת פורים ומשתה היין אחר התפילה בהיכל הטישים בבית המדרש ברחוב כי טוב 7 בירושלים. קבלת קהל עד השעה 12:45.

לוצק: מעריב וקריאת המגילה בשעה 6:40, תפילת שחרית בשעה 7:00 בבוקר. לאחמ"כ יעברו החסידים למשלוח מנות אצל האדמו"ר, סעודת פורים ומשתה היין בין השעות 10:30 עד 1:30. לחיים ופמ"ש לאחר הסעודה בשעה 5:15, תפילת מנחה עם טלית בשעה 5:40, לאחמ"כ המשך עריכת הטיש בבית המדרש לוצק ברח' שמואל הנביא 85 בירושלים.

לעלוב: בבית המדרש ברחוב צפניה בירושלים, קריאת המגילה בליל פורים בשעה 7:00, תפילת שחרית בשעה 7:00, לאחר התפילה יגישו החסידים משלוח מנות לאדמו"ר, בשעה 15:00 טיש 'משתה היין', ולאחר מכן הדלקת נרות - פורס מפה ומקדש. בסעודה שלישית ייערך טיש בשילוב יומא דהילולא של האדמו"ר מוהראמ"מ זצ"ל.

לעלוב-ירושלים: קריאת המגילה בשעה 8:00 בבית המדרש בשכונת בית ישראל בירושלים, וקבלת קהל בבית האדמו"ר בביתו ברחוב גרוסברג בירושלים בין השעות: 12:30 ל-15:00 בצהריים. טיש משתה היין בשעה 4:00 פורס מפה ומקדש.

לעלוב ניקלשבורג: האדמו"ר יקבל קהל בביתו בין השעות 11:30 ל-13:30, את טיש 'משתה היין' יערוך בבית מדרשו ברחוב כפר נחום ביום שישי בשעה 14:00.

מהרי"ד מלעלוב: בבית המדרש ברחוב בר אילן בירושלים, מעריב וקריאת המגילה בשעה 19:00, עריכת הטיש לאחר קריאת המגילה, שחרית בשעה 9:45, מנחה בשעה 1:00 סעודת פורים ועריכת הטיש לאחר מנחה, קבלת שבת בתוך הסעודה בזמן כניסת שבת.

משכנות הרועים: ליל שושן פורים בשעה 6:30 מעריב ולאחר מכן קריאת המגילה. תפילת שחרית בשעה 6:45 וקריאת מגילה. לאחר מכן החסידים יעברו במשך כשעה למשלוח מנות בחדרו של האדמו"ר, תפילת מנחה 15 דקות אחרי זמן הדלקת נרות, וטיש נעילת חג הפורים אל תוך השבת.

נדבורנה ירושלים: האדמו"ר מנדבורנה ירושלים יערוך טיש משתה היין ביום חמישי ליל שושן פורים ב-9 בערב, ביום שישי שושן פורים יערוך האדמו"ר לאחר קריאת המגילה טיש לרגל שושן פורים, בבית המדרש נדבורנה ירושלים ברח' עזרא 26 בירושלים.

סטראפקוב: האדמו"ר יערוך טיש משתה היין ביום חמישי ליל שושן פורים בבית מדרשו בשערי ירושלים בשעה 9 בערב.

סטריקוב: האדמו"ר יערוך טיש בליל פורים בשעה 9 בערב בבית-מדרשו ברחוב צפניה 24 בירושלים.

סלונים: קריאת המגילה בליל פורים בשעה 6:30 בערב, תפילת שחרית בשעה 6:10 בבוקר. האדמו"ר יערוך בשעה 12:00 בצהריים טיש בבית המדרש הגדול סלונים ברח' סלנט בירושלים.

ערלוי: עריכת הטיש משתה היין בשעה 9 בערב בליל פורים, שחרית בשעה 7:30 ולאחמ"כ תיערך קבלת קהל אצל האדמו"ר בבית המדרש הגדול בשכונת קטמון בירושלים.

פינסק קרלין: בבית המדרש הגדול בשכונת בית ישראל בירושלים, קריאת המגילה לאחר מעריב, מיד לאחר מכן סדר לימוד לכל החסידים במשך שעה וחצי, בבוקר חצי שעה לאחר המגילה טיש סעודת פורים בחצר התלמוד תורה ולאחר מכן קבלת קהל.

קאליב: מעריב וקריאת המגילה בשעה 6:20, שחרית ביום הפורים בשעה 8:30 בבוקר, לאחר שחרית תיערך קבלת קהל אצל האדמו"ר למסירת משלוח מנות בביתו ברח' חנה 23 ירושלים.

קאמרנא: תפילת ערבית ליל פורים בשעה 6:25 ולאחריה קראת המגילה, תפילת שחרית וקריאת המגילה ביום הפורים בשעה 7:30, קבלת קהל ומשלוח מנות ושמחת החג תיערך בביתו של האדמו"ר ברחוב ארזי הבירה 45 בירושלים.

קופיטשניץ: קריאת המגילה מיד לאחר מעריב בשעה 6:40 בבית המדרש 'אביר יעקב' ברחוב עזרת תורה 33 בירושלים. ביום שישי יקבל האדמו"ר קהל בביתו מהשעה 10:30 ועד 13:00, לאחר מנחה יערוך האדמו"ר את שולחנו ובכניסת השבת יפרוס המפה ויתפלל מעריב ולאחר מכן יקדש על היין.

קרלין סטולין: קריאת המגילה בליל י"ד בזמן. טיש 'משתה היין' קצר בשעה 22:00 בבית המדרש בגבעת זאב. תפילת שחרית בשעה 7:00. לאחר מכן ריקודים עד השעה 4:00 אחר הצהריים, בשעה 9:00 טיש עד השעה 12:00, ביום שישי האדמו"ר יגיע בשעה 9:00 לבית המדרש היכל דרבינו יוחנן ברחוב אבינועם ילין, שם יתקיימו ריקודים ושתיית לחיים עד השעה 2:00.

קרעטשניף ירושלים: בשעה 7 בערב קריאת המגילה, האדמו"ר יערוך טיש משלוח מנות מיד לאחר המגילה בשעה 9:30 בבוקר, ובשעה 2 בצהריים טיש משתה היין בבית המדרש הגדול ברח' אבינועם ילין בירושלים.

קרעטשניף סיגעט: האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט השוהה בארץ יערוך טיש משתה היין ביום חמישי ליל שושן פורים בשעה 8:00 בערב בבית המדרש קרעטשניף ברחוב רפפורט בשכונת בית ישראל בירושלים.‏

רחמסטריווקא: קריאת המגילה לאחר ערבית, לאחר מכן האדמו"ר נכנס לחדרו לשמוע את הקריאה עוד פעם, ולאחר מכן מתחיל הטיש המסתיים לפנות בוקר. שחרית, קריאת מגילה, אחר כך משלוח מנות, מנחה, משתה היין לפני השקיעה.

שומרי אמונים: קריאת מגילה בשעה 19:30, תפילת שחרית בשעה 8:00, לאחר המגילה משלוח מנות, בשעה 14:00 בצהריים יערוך טיש משתה היין ו'לויתן טיש', בבית המדרש שומרי אמונים ברחוב מאה שערים בירושלים. במוצאי שבת בזמן רבינו תם יערוך האדמו"ר טיש נוסף בליווי תזמורת.

תולדות אברהם יצחק: קריאת המגילה מיד לאחר מעריב בשעה 6:15. טיש ליל פורים בשעה 22:30. בבוקר ייערך מעמד הנחת תפילין לנכד האדמו"ר, בן לבנו הרה"צ רבי דוד צבי קאהן אב"ד תוא"י בבי"ש, שחרית בשעה 8:00, טיש 'משתה היין' בשעה 12:30 בהיכל בית המדרש הגדול בשכונת מאה שערים בירושלים, במוצאי שבת בזמן רבינו תם יערוך האדמו"ר טיש נוסף בליווי תזמורת.

תולדות אהרן: קריאת המגילה בהיכל בית המדרש הגדול ברחוב שבטי ישראל בשכונת מאה שערים לאחר מעריב בשעה 7:00, שחרית בשעה 7:30. לאחר התפילה עריכת 'לויתן טיש'. ולאחר מכן טיש 'משתה היין' בשעה 4:00, בזמן הדלקת נרות הפסקה לתפילת מנחה והמשך הטיש מלאחר מעריב עד השעות הקטנות של הלילה. במוצאי שבת המשך טיש פורים בליווי תזמורת וההצגה המסורתית.

טיש פורים בתולדות אהרן. צילום: שוקי לרר

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
  1. למה הפסיקו לדווח מה מצבו של הרבי מסקולען  (ל”ת)

    יהודי

  2. מישהו יודע היכן יש עזרת נשים פתוחה?  (ל”ת)


  3. באיזה שעה הטיש בבעלזא הלילה?  (ל”ת)

    בני

;