1. עמוד הבית
 2. בחצרות
 3. היכלי הישיבות

הראשון לציון עטף את הרב החדש בטלית

במעמד הראשון לציון הגר"י יוסף, הוכתר הגאון רבי מנחם ביטון לכהן כרב קהילת 'תפארת פנחס' בנתניה • סיקור וגלריה מהמעמד

משה ויסברג, י"ט ניסן תשע"ט 24/04/2019 23:58

הכתרה בחול המועד הכתרת הגרמ"א ביטון לרב קהילה בנתניה הכתרת הגרמ"א ביטון לרב קהילה בנתניה צילום: רזיאל רובין

מעמד מרומם ומרגש חוותה העיר נתניה ביום שלישי של חוה"מ פסח כאשר הגאון רבי מנחם אליהו ביטון מנהלה הרוחני של ישיבת 'אור יוסף', הוכתר לכהן פאר כרבה של שכונת שפירא ורבה של קהילת 'תפארת פנחס' המעטירה בנתניה. באירוע הרם השתתף הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף הרב הראשי לישראל, אשר טרח במיוחד להגיע לעיר נתניה על מנת להעריף טללי ברכה ולחזק את ידי רב הקהילה החדש, בזיכוי הרבים והרבצת התורה בעיר.

באירוע נטלו חלק למעלה מ-500 מתושבי העיר, אשר נדחקו לקבל את ברכת הראשון לציון ולקיים מצוות הקבלת פני רבו ברגל.

עשרות מרבני העיר והאזור באו לחזק את הקהילה אשר עושה גדולות ונצורות בעיר נתניה. רק לפני זמן קצר הם סיימו חודש שלם של לימוד תורה בקהילה, בקיום הרצאות וכנסי חיזוק מגדולי הרבנים בארץ, כשהם באים למסור שיעורי תורה ולחזק את ידי העושים במלאכה הגדולה של הרבצת התורה בעיר.

בין הרבנים השתתפו באירוע ונשאו דברים היו הגאון רבי שמעון ביטון הרב הראשי לחדרה ואביו של הרב החדש, הרה"ג רבי קלמן בר הרב הראשי לנתניה, הרה"ג רבי יוסף חיים גבאי ראש ישיבת ׳תפארת למשה׳, הרה"ג רבי משה בן משה ראש מוסדות 'נר רחמים', הרה"ג רבי משה תורג'מן הבנש"ק ראש מוסדות 'זרחה השמש ליעקב', הרה"ג רבי ישראל מאיר ביטון ראש בית מדרש 'אדרת אליהו' בחדרה, הרה"ג רבי אברהם שינדלר  דיין וחבר בית הדין הגדול בירושלים, הרה"ג אבשלום בן שבת רב שכונת שיכון עובדים וקהילת עץ חיים בחדרה, הרב שלמה יהודה ביטון ראש מוסדות נטיעים בפתח תקוה, ועוד רבנים רבים ידועי שם.

את המשא המרכזי באירוע נשא הראשל"צ, אשר סיפר סיפורים מופלאים על הסייעתא דשמיא שליוותה את אביו מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, בשבתו על כס הרבנות הראשית לישראל, כאשר התיר 950 העגונות במלחמת יום הכיפורים, ורק עגונה אחת הוא לא הצליח להתיר, וכל יום חשש שמא הוא בין השבויים אף שדבר זה היה רחוק מאוד.

מידי יום ביומו הוא שלח את הרב שרמן שהיה אז רב צבאי, לבדוק שמא בעלה הגיע עם השבויים. מצד הסבירות, לא היה סבירות שהוא יגיע ובסוף התברר שאכן מר רוזנטל היה שבוי והקב"ה הציל את מרן לא להתיר את אשתו.

עוד דיבר מרן הראשון לציון בשבח הרב החדש אשר זכה להיות בנו של גדולים וראה איך ראוי להיות רב בישראל בהרבצת התורה בהתמדה ובזיכוי הרבים. "זכור יש פעמים שצריך לעשות מלחמה בתחבולות, רק לפני זמן מה, היה לנו בג"ץ קשה בנושא חמץ בפסח בבתי חולים. הם ביקשו כדרכם לקעקע את חומת היהדות ולהתיר להכניס חמץ בפסח. בא אלי מנדלבליט היועמ"ש במקום להתחיל לדבר איתו הלכה, דיברתי איתו מהלב".

"תבין יש אנשים שבגלל זה לא יבואו לבית חולים ויסכנו את עצמם אתה מוכן לקחת אחריות כזאת?. ואכן דברי נפלו על אוזניו הקשובות. והתברר לי שבג"ץ קיבל את הטענה הזאת".

לאחר הדברים הנלהבים התקיים טקס ההכתרה בו בירך הרב ברכת שהחיינו על טלית חדשה, בה עטפו אותו הראשון לציון והרב הראשי לנתניה ובו חתמו עשרות רבות מהרבנים על כתב ההכתרה.

האירוע נחתם בדברים קצרים של רב הקהילה החדש, אשר הודה לראש"ל על טרחתו הרבה. במעמד האירוע העלו על נס את פועלם הרב של ראשי הקהילה ובראשם רבי יעקב לוגסי, רבי אשר מנחם ונוספים, אשר פועלים ללא לאות למען בני הקהילה הקדושה.

עוד הודו לרבי דוד חלפון אשר אכסנייתו משמשת בית ועד של לומדי תורה ותפילה. את האירוע הנחה בטוב טעם ודעת הרב יוסף עמר.

הכתרת הגרמ"א ביטון לרב קהילה בנתניה הכתרת הגרמ"א ביטון לרב קהילה בנתניה צילום: רזיאל רובין

הכתרת הגרמ"א ביטון לרב קהילה בנתניה הכתרת הגרמ"א ביטון לרב קהילה בנתניה צילום: רזיאל רובין

הכתרת הגרמ"א ביטון לרב קהילה בנתניה הכתרת הגרמ"א ביטון לרב קהילה בנתניה צילום: רזיאל רובין

הכתרת הגרמ"א ביטון לרב קהילה בנתניה הכתרת הגרמ"א ביטון לרב קהילה בנתניה צילום: רזיאל רובין

הכתרת הגרמ"א ביטון לרב קהילה בנתניה הכתרת הגרמ"א ביטון לרב קהילה בנתניה צילום: רזיאל רובין

הכתרת הגרמ"א ביטון לרב קהילה בנתניה הכתרת הגרמ"א ביטון לרב קהילה בנתניה צילום: רזיאל רובין

הכתרת הגרמ"א ביטון לרב קהילה בנתניה הכתרת הגרמ"א ביטון לרב קהילה בנתניה צילום: רזיאל רובין

הכתרת הגרמ"א ביטון לרב קהילה בנתניה הכתרת הגרמ"א ביטון לרב קהילה בנתניה צילום: רזיאל רובין

הכתרת הגרמ"א ביטון לרב קהילה בנתניה הכתרת הגרמ"א ביטון לרב קהילה בנתניה צילום: רזיאל רובין

הכתרת הגרמ"א ביטון לרב קהילה בנתניה הכתרת הגרמ"א ביטון לרב קהילה בנתניה צילום: רזיאל רובין

הכתרת הגרמ"א ביטון לרב קהילה בנתניה הכתרת הגרמ"א ביטון לרב קהילה בנתניה צילום: רזיאל רובין

הכתרת הגרמ"א ביטון לרב קהילה בנתניה הכתרת הגרמ"א ביטון לרב קהילה בנתניה צילום: רזיאל רובין

הכתרת הגרמ"א ביטון לרב קהילה בנתניה הכתרת הגרמ"א ביטון לרב קהילה בנתניה צילום: רזיאל רובין

הכתרת הגרמ"א ביטון לרב קהילה בנתניה הכתרת הגרמ"א ביטון לרב קהילה בנתניה צילום: רזיאל רובין

הכתרת הגרמ"א ביטון לרב קהילה בנתניה הכתרת הגרמ"א ביטון לרב קהילה בנתניה צילום: רזיאל רובין

הכתרת הגרמ"א ביטון לרב קהילה בנתניה הכתרת הגרמ"א ביטון לרב קהילה בנתניה צילום: רזיאל רובין

הכתרת הגרמ"א ביטון לרב קהילה בנתניה הכתרת הגרמ"א ביטון לרב קהילה בנתניה צילום: רזיאל רובין

הכתרת הגרמ"א ביטון לרב קהילה בנתניה הכתרת הגרמ"א ביטון לרב קהילה בנתניה צילום: רזיאל רובין

הכתרת הגרמ"א ביטון לרב קהילה בנתניה הכתרת הגרמ"א ביטון לרב קהילה בנתניה צילום: רזיאל רובין

הכתרת הגרמ"א ביטון לרב קהילה בנתניה הכתרת הגרמ"א ביטון לרב קהילה בנתניה צילום: רזיאל רובין

הכתרת הגרמ"א ביטון לרב קהילה בנתניה הכתרת הגרמ"א ביטון לרב קהילה בנתניה צילום: רזיאל רובין

הכתרת הגרמ"א ביטון לרב קהילה בנתניה הכתרת הגרמ"א ביטון לרב קהילה בנתניה צילום: רזיאל רובין

הכתרת הגרמ"א ביטון לרב קהילה בנתניה הכתרת הגרמ"א ביטון לרב קהילה בנתניה צילום: רזיאל רובין

הכתרת הגרמ"א ביטון לרב קהילה בנתניה הכתרת הגרמ"א ביטון לרב קהילה בנתניה צילום: רזיאל רובין

הכתרת הגרמ"א ביטון לרב קהילה בנתניה הכתרת הגרמ"א ביטון לרב קהילה בנתניה צילום: רזיאל רובין

הכתרת הגרמ"א ביטון לרב קהילה בנתניה הכתרת הגרמ"א ביטון לרב קהילה בנתניה צילום: רזיאל רובין

הכתרת הגרמ"א ביטון לרב קהילה בנתניה הכתרת הגרמ"א ביטון לרב קהילה בנתניה צילום: רזיאל רובין

הכתרת הגרמ"א ביטון לרב קהילה בנתניה הכתרת הגרמ"א ביטון לרב קהילה בנתניה צילום: רזיאל רובין

 

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
 1. בג"ץ לא קיבל שום טענה של הראשל"צ  

  אוביקטיבי

 2. מארוקאקים סרטן. רק סכינים ומחות המארוחארות הביאו איתם ממרוקו. גרועים מנחשים.  (ל”ת)


  • רפואה שלמה בתוך שאר כל חולי ישראל. אמן (ל”ת)

   צביקי

 3. מרגש לראות את נתניה בתפארתה  

  נהניתי לשעבר

;