1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. בחצרות חסידים

הרבי מבעלזא ספד לזקן האדמו"רים • האזינו

באורח יוצא דופן נשא האדמו"ר מבעלזא, דברי הספד לזכרו של הרבי מקאליב במסע הלוויה וזאת על פי צוואתו של המנוח זצ"ל • האזינו לדברים 

משה ויסברגכ"ד ניסן תשע"ט 29/04/2019 07:11

כפי שביקש בצוואתו הרבי מבעלזא סופד לרבי מקאליב במסע הלוויה הרבי מבעלזא סופד לרבי מקאליב במסע הלוויה צילום: אנשיל בעק

קשר עז היה לאדמו"ר מקאליב זי"ע לבית בעלזא במשך כל השנים, בהיותו נין למהר"ש מבעלזא זי"ע, הקשר החל עת הסתופף בצל הקודש אצל האדמו"ר מהר"א מבעלזא זי"ע בעלותו לארה"ק לאחר השואה, כל השנים החזיק תפוח שקיבל משיירי נוי סוכה, והמשיך אצל להבלחט"א האדמו"ר מבעלזא הנוכחי.

הרבי המנוח זצ"ל, היה משתתף בכל השמחות והאירועים בחצר הקודש בעלזא, כמים פנים אל פנים, הקשר של האדמו"ר מבעלזא אליו במשך כל השנים, ניכר היה לעין כל כאשר כיבדו ביותר כראוי וכנכון בכל עת ועידן ששהה במחיצתו, הרבי יבדלח"ט היה מכבדו בכל לשיר ולשורר מניגוניו הטהורים שהלחין ולשאת מדברות קדשו, כן עודד האדמו"ר את מפעליו הכבירים של הרבי זצ"ל ובראשם פעילות הקירוב של האדמו"ר זצ"ל בקרב אחינו בית ישראל לקרבם לאביהם שבשמים והנצחת אמירת 'שמע ישראל' לזכר קדושי השואה.

במסע הלווייתו שעברה אתמול בכיכר בעלזא, בהשתתפות המוני חסידי בעלזא ותלמידי הישיבות של החסידות, שליווהו בדרכו האחרונה ובראשם האדמו"ר מבעלזא, הוא נשא באורח יוצא דופן דברי הספד קצרים לבקשת הרבי מקאליב המנוח שכתב בצוואה שיאמר כמה מילים.

ל'בחדרי חרדים' הגיעה הקלטה עם הספדו המלא של הרבי וכה אמר במסע הלוויה: "הנביא אומר בירמי' (כב) 'אל תבכו למת ואל תנדו לו, בכו בכו להלך, כי לא ישוב עוד וראה את ארץ מולדתו', 'אל תבכו למת ואל תנדו לו', הרי יש מצווה של שלשה ימים לבכי ושבעה ימים להספד, אלא צריכים לומר שלא יבכו מדי הרבה, בגלל שצריכים להאמין שהולכים מהעולם הזה ועולים לעולם הבא. 'אל תבכו למת ואל תנדו לו בכו בכו להולך', ומבאר הרד"ק 'בכו בכו להולך', הכוונה להולך בלא בנים, 'כי לא ישוב עוד וראה את ארץ מולדתו', אם מישהו משאיר צאצאים, הצאצאים אומרים בשם אביהם או זקנם ומחיים אותם ובדרך זה יורד שוב לעולם הזה, מי שלא משאיר אחריו צאצאים, 'בכו בכו להלך'. הרבי מקאליב היה בבחינת הולך, אבל חיבר ספרים, באם תעיינו בספריו נוכל להתעורר, וע"י זה נחיה אותו ונחזיר אותו לעלמא הדין", אמר הרבי מבעלזא בכאב.האלפים במסע הלוויה בכיכר בעלזא. צילום: אנשיל בעק

הרבי המשיך בהספדו, "כתוב בפר' השבוע 'קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלקיכם', ובמדרש 'יכול כמוני ת"ל כי קדוש אני ה"א', איך יכול בן אדם בשר ודם, להתקדש באפס מעט 'כי קדוש אני ה"א', אומר הרבי מקאליב שבאם יהודים מתאספים ולומדים דברי תורה ודברי מוסר ומתחזקים באידישקייט, 'קדושים תהיו' ע"י זה יכולים לזכות לקדושה, 'כי קדוש אני ה"א' איפה שרבים מתאספים שם השכינה שורה".

"אפשר לפרש בעוד דרך", אמר הרבי, "'קדושים תהיו' איך אפשר להתקדש, 'כי קדוש אני ה"א', איתא בגמ' יומא (לט) 'אדם מקדש עצמו מעט מקדשין אותו הרבה, מלמטה מקדשין אותו מלמעלה, בעולם הזה מקדשין אותו לעולם הבא'. הבה כולנו נלמד מהרבי מקאליב שבכל שנות חייו התעסק במצוות ומעש"ט, היה משפיל את עצמו ליהודים חלשים לקרבם לבורא עולם, הבה כולנו נלמד מהרבי מקאליב, שנפעל הרבה לקרב יהודים לאביהם שבשמים, ובזכות זה הרבי מקאליב ושאר הצדיקים בגן עדן, יתפללו בשבילנו שנזכה לגאולה השלימה במהרה. אמן", כך האדמו"ר מבעלזא בדבריו.

לאחר מכן המשיך מסע הלוויה לעבר הר המנוחות, שם נטמן למנוחת עולמים.

הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע צילום: ארכיון; 'בחצרות קדשנו', אנשיל בעק וא.מ.ש.

הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע צילום: ארכיון; 'בחצרות קדשנו', אנשיל בעק וא.מ.ש.

הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע צילום: ארכיון; 'בחצרות קדשנו', אנשיל בעק וא.מ.ש.

הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע צילום: ארכיון; 'בחצרות קדשנו', אנשיל בעק וא.מ.ש.

הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע צילום: ארכיון; 'בחצרות קדשנו', אנשיל בעק וא.מ.ש.

הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע צילום: ארכיון; 'בחצרות קדשנו', אנשיל בעק וא.מ.ש.

הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע צילום: ארכיון; 'בחצרות קדשנו', אנשיל בעק וא.מ.ש.

הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע צילום: ארכיון; 'בחצרות קדשנו', אנשיל בעק וא.מ.ש.

הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע צילום: ארכיון; 'בחצרות קדשנו', אנשיל בעק וא.מ.ש.

הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע צילום: ארכיון; 'בחצרות קדשנו', אנשיל בעק וא.מ.ש.

הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע צילום: ארכיון; 'בחצרות קדשנו', אנשיל בעק וא.מ.ש.

הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע צילום: ארכיון; 'בחצרות קדשנו', אנשיל בעק וא.מ.ש.

הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע צילום: ארכיון; 'בחצרות קדשנו', אנשיל בעק וא.מ.ש.

הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע צילום: ארכיון; 'בחצרות קדשנו', אנשיל בעק וא.מ.ש.

הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע צילום: ארכיון; 'בחצרות קדשנו', אנשיל בעק וא.מ.ש.

הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע צילום: ארכיון; 'בחצרות קדשנו', אנשיל בעק וא.מ.ש.

הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע צילום: ארכיון; 'בחצרות קדשנו', אנשיל בעק וא.מ.ש.

הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע צילום: ארכיון; 'בחצרות קדשנו', אנשיל בעק וא.מ.ש.

הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע צילום: ארכיון; 'בחצרות קדשנו', אנשיל בעק וא.מ.ש.

הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע צילום: ארכיון; 'בחצרות קדשנו', אנשיל בעק וא.מ.ש.

הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע צילום: ארכיון; 'בחצרות קדשנו', אנשיל בעק וא.מ.ש.

הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע צילום: ארכיון; 'בחצרות קדשנו', אנשיל בעק וא.מ.ש.

הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע צילום: ארכיון; 'בחצרות קדשנו', אנשיל בעק וא.מ.ש.

הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע צילום: ארכיון; 'בחצרות קדשנו', אנשיל בעק וא.מ.ש.

הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע צילום: ארכיון; 'בחצרות קדשנו', אנשיל בעק וא.מ.ש.

הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע צילום: ארכיון; 'בחצרות קדשנו', אנשיל בעק וא.מ.ש.

הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע צילום: ארכיון; 'בחצרות קדשנו', אנשיל בעק וא.מ.ש.

הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע צילום: ארכיון; 'בחצרות קדשנו', אנשיל בעק וא.מ.ש.

הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע צילום: ארכיון; 'בחצרות קדשנו', אנשיל בעק וא.מ.ש.

הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע צילום: ארכיון; 'בחצרות קדשנו', אנשיל בעק וא.מ.ש.

הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע צילום: ארכיון; 'בחצרות קדשנו', אנשיל בעק וא.מ.ש.

הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע צילום: ארכיון; 'בחצרות קדשנו', אנשיל בעק וא.מ.ש.

הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע צילום: ארכיון; 'בחצרות קדשנו', אנשיל בעק וא.מ.ש.

הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע צילום: ארכיון; 'בחצרות קדשנו', אנשיל בעק וא.מ.ש.

הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע צילום: ארכיון; 'בחצרות קדשנו', אנשיל בעק וא.מ.ש.

הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע צילום: ארכיון; 'בחצרות קדשנו', אנשיל בעק וא.מ.ש.

הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע צילום: ארכיון; 'בחצרות קדשנו', אנשיל בעק וא.מ.ש.

הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע צילום: ארכיון; 'בחצרות קדשנו', אנשיל בעק וא.מ.ש.

הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע צילום: ארכיון; 'בחצרות קדשנו', אנשיל בעק וא.מ.ש.

הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע צילום: ארכיון; 'בחצרות קדשנו', אנשיל בעק וא.מ.ש.

הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע צילום: ארכיון; 'בחצרות קדשנו', אנשיל בעק וא.מ.ש.

הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע צילום: ארכיון; 'בחצרות קדשנו', אנשיל בעק וא.מ.ש.

הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע צילום: ארכיון; 'בחצרות קדשנו', אנשיל בעק וא.מ.ש.

הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע הרבי מבעלזא יבדל"ח עם הרבי מקאליב זי"ע צילום: ארכיון; 'בחצרות קדשנו', אנשיל בעק וא.מ.ש.עוד בנושא:

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
  1. הרבי מבעלזא ידע לכבדו  

    נתי

;