<--red alert-->
  1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. יצחק פלר

יצחק פלר

המנוח הרה"ח רבי מנחם מנדל איבנבוים ז"ל

באמצע דרשה בשבע ברכות • ר' מנחם איבנבוים ז"ל

לעיני בני המשפחה שהאזינו לדרשתו בשבע ברכות לנכדו, התמוטט הרה"ח מנחם איבנבוים ז"ל - מחשובי חסידי גור • הטרגדיה כפולה: לאחר החתונה, נפטר סבו השני של החתן

;

התראות צבע אדום

<--red alert-->