1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. הלכות מוקצה

הלכות מוקצה

בחורי ישיבת נדבורנה

בחורי הקיבוץ של נדבורנה נבחנו על הלכות מוקצה

בשבוע שעבר נכנסו בחורי הקיבוץ של ישיבת 'קדושת מרדכי' נדבורנה להיבחן אצל ראב"ד ירושלים הגר"מ שטרנבוך ואצל מרא דאתרא בני ברק הגרחי"א לנדא, לרגל סיום לימוד כל הלכות מוקצה בטוש"ע בעיון רב • תיעוד

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: בביאור "דין מוקצה שדחאו בידיים" • צפו

בחדרי חרדים מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הושא השיעור: בביאור "דין מוקצה שדחאו בידיים" • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: גלידה המונחת במקפיא בשבת ממה יזהר כשמוציאה בשבת • צפו

בחדרי חרדים מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הושא השיעור: גלידה המונחת במקפיא בשבת ממה יזהר כשמוציאה בשבת • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: תפו''א חי האם הוא מוקצה בשבת אע''פ שראוי למאכל בהמה • צפו

בחדרי חרדים מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הושא השיעור: תפו''א חי האם הוא מוקצה בשבת אע''פ שראוי למאכל בהמה • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: מאכל בהמה הראוי לאדם האם שייך בו דיני מוקצה בשבת • צפו

בחדרי חרדים מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הושא השיעור: מאכל בהמה הראוי לאדם האם שייך בו דיני מוקצה בשבת • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: האם מוצרי מזון הנמצאים בחנויות נחשבים למוקצה ואסורים בשבת • צפו

בחדרי חרדים מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הושא השיעור: האם מוצרי מזון הנמצאים בחנויות נחשבים למוקצה ואסורים בשבת • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: הקצה מאכל משימוש בשבת האם נהפך האוכל למוקצה • צפו

בחדרי חרדים מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הושא השיעור: הקצה מאכל משימוש בשבת האם נהפך האוכל למוקצה • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: הניחו פסולת בתוך כלי ח"פ האם עבר איסור של ביטול כלי מהיכנו

בחדרי חרדים מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הושא השיעור: הניחו פסולת בתוך כלי ח''פ האם עבר איסור של ביטול כלי מהיכנו • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: נר המוציא גיצים בשבת וחושש על השולחן שישרף כיצד יעשה? • צפו

בחדרי חרדים מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הושא השיעור: נר המוציא גיצים בשבת וחושש על השולחן שישרף כיצד יעשה? • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: בדין הנחת כלי בשבת תחת הנר כדי לקבל טפטופי השעווה • צפו

בחדרי חרדים מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הושא השיעור: בדין הנחת כלי בשבת תחת הנר כדי לקבל טפטופי השעווה • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: בגד מלוכלך בדרכו לכביסה, אם רוצה לנקות עוד לכלוך, מה איסור יש בו?

בחדרי חרדים מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הושא השיעור: בגד שכבר מלוכלך ובדרכו לכביסה רוצה לנקות עוד לכלוך מה איסור יש בו • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: לכלוך ע''ג הרצפה בדין לקיחת מגבת פנים ולנקות בה את לכלוך הרצפה - על איזה איסור עבר? • צפו

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הושא השיעור: לכלוך ע''ג הרצפה בדין לקיחת מגבת פנים ולנקות בה את לכלוך הרצפה על איזה איסור עבר? • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: האם ע"י שלכלך הבגד בשבת עבר איסור של ביטול כלי מהיכונו • צפו

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הושא השיעור: האם ע"י שלכלך הבגד בשבת עבר איסור של ביטול כלי מהיכונו • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: פח אשפה שבבית - האם שייך לאסור לזרוק אשפה בתוכו מדין ביטול כלי מהיכנו • צפו

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: פח אשפה שבבית האם שייך לאסור לזרוק אשפה בתוכו מדין ביטול כלי מהיכנו • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: דין נתינת כלי בכדי שיעלו עליו האפרוחים • צפו

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: דין נתינת כלי בכדי שיעלו עליו האפרוחים • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: בטעם איסור נתינת כלי תחת צינור המים של המזגן בשבת • צפו

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: בטעם איסור נתינת כלי תחת צינור המים של המזגן בשבת • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: שכח כסף בכיס, ונזכר בשבת מה יעשה? • צפו

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: שכח כסף בכיס, ונזכר בשבת מה יעשה? • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: ביאור דין איסור ביטול כלי מהיכנו בשבת • צפו

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: ביאור דין איסור ביטול כלי מהיכנו בשבת • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: נרות שבת שעל השולחן בשבת האם אפשר לטלטל השולחן לאחר שכבה הנר? • צפו

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: נרות שבת שעל השולחן בשבת האם אפשר לטלטל השולחן לאחר שכבה הנר? • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: מה יעשה המוהל לאחר המילה בשבת עם כלי המילה? • צפו

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: מה יעשה המוהל לאחר המילה בשבת עם כלי המילה? • צפו בשיעור היומי.

;