י"ג אייר התשפ"ד
21.05.2024

תשעה באב שחל בשבת

מנהגי הספרדים: ענייני תשעה באב שחל במוצאי שבת

סעודה שלישית בערב תשעה באב | תחילת הצום ומנהגי אבילות במוצאי שבת זו | הבדלה במוצאי שבת | מעוברות ומיניקות בתענית דחויה | מנהגי יום עשירי באב | אמירת 'צדקתך' ותחנון בערב תשעה באב • מתוך השיעור השבועי של הגאון הרב דוד יוסף

בחדרי חרדים 09.08.19
6

מנהגי האשכנזים: ההלכות הנוגעות לט' באב שחל בשבת

סעודה המפסקת בערב תשעה באב שחל בשבת, הבדלה לחולה האוכל בתשעה באב שחל ביום ראשון, ילד שנעשה בר מצווה בצום 'נדחה' – האם חייב לצום? ועוד הלכות הנוגעות למעשה לתשעה באב שחל בשבת מתוך ביאורים ומוספים במשנה ברורה הוצאת 'דרשו'

דרשו 09.08.19
3