1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. אבא הלפרין

אבא הלפרין

הישיש ר' אבא הלפרין ז"ל

הלך לעולמו הישיש שראה במו עיניו את 'נס המים' בשואה

עיר התורה והחסידות תיפרד הערב מאחת מדמויות ההוד שלה - ניצול השואה ר' אבא הלפרין, שהלך לעולמו בגיל 96 | העיד פעמים רבות כיצד חזה ב'נס המים' שאירע עם הרבי מצאנז קלויזנבורג זי"ע בשואה

;