1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. רבי ישראל דוב (בערל) בידרמן זצ"ל

רבי ישראל דוב (בערל) בידרמן זצ"ל

הגאון רבי בערל בידרמן זצ"ל

בד"ה: ראש הישיבה מבתי ורשא הלך לעולמו

הגאון החסיד רבי בערל בידרמן זצ"ל, ראש ישיבת 'דברי אמת' בבית ורשא בירושלים ובנו של הרבי מלעלוב ירושלים, הלך לעולמו בגיל 74

;