1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. רבי אריה לייב איברהמס

רבי אריה לייב איברהמס

הלווית הגאון רבי  אריה לייב איברהמס זצ"ל

המונים ליוו את התלמיד של החזון איש. תיעוד דומע

בבית המדרש הגדול ברחוב חידושי הרי"ם בבני ברק, התאספו המונים הממשיכים את דרך ה'חזון איש' זצ"ל בכדי ללוות את תלמידו הגדול הגאון רבי אריה לייב איברהמס זצ"ל שנפטר לפנות בוקר • שוקי לרר תיעד את מסע הלוויה בבני ברק • רבי אריה ייטמן בסגולה בפתח תקווה כפי שביקש בחייו סמוך למגיד מישרים הגאון רבי ראובן קרלנשטיין זצ"ל

הגאון רבי אריה לייב איברהמס זצ"ל

מגדולי תלמידי החזו"א: הגר"א איברהמס זצ"ל הלך לעולמו

ברוך דיין האמת: מבני ברק מגיעה הבשורה הקשה על פטירתו של הגאון רבי  אריה לייב איברהמס זצ"ל - מאחרוני תלמידי מרן בעל ה'חזון איש' זצ"ל • בן 86 בפטירתו • מסע הלוויה יתקיים היום בצהריים בבני ברק

;