1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. הרב שמעון מלכה

הרב שמעון מלכה

הגר"י יוסף בשיחת חיזוק בקהילת היכל מרן בב"ב

הראשון לציון חיזק את קהילת היכל מרן בבני ברק

לקראת יום הדין הגיע הראשון לציון הגר"י יוסף למעמד חיזוק בקהילת 'היכל מרן' בבני ברק. הראשון לציון עורר בדבריו את הציבור וכן העלה את זכרו של המרא דאתרא, מייסד הקהילה הגה"צ רבי שמעון מלכה זצ"ל. בסיום דבריו בירך הראש"ל את בנו וממשיך דרכו של הרב זצ"ל, הגאון רבי ניסים, שימשיך ביתר שאת את הנהגת הקהילה בדרכו של אביו, והוסיף כי זהו רצונו של הנפטר ובשמים יש לו נחת רוח לראות את בניו ממשיכים בדרכו. לאחמ"כ ערך הראשון לציון את מעמד ההכתרה. המעמד התקיים עפ"י כללי משרד הבריאות ושמירת כל ההנחיות.

הגר"נ מלכה בביקור אצל גדולי ישראל

הממשיך של הגר"ש הגיע לבתי גדולי ישראל

לאחר הגל הראשון של הקורונה, הגיע הגאון רבי ניסים מלכה, רב קהילת 'רבנו יוסף קארו' בבני ברק, להתברך אצל גדולי ישראל לאחר שמונה לממשיכו של אביו, הגאון רבי שמעון מלכה זצ"ל

הספד לזכרו של הגה"צ רבי שמעון מלכה זצ"ל אב"ד ת"א

תיעוד: הרבנים ספדו לאב"ד תל אביב ככלות השלושים

ככלות השלושים להסתלקותו של אב"ד ת"א ורב ק"ק 'רבינו יוסף קארו' בב"ב, הגה"צ רבי שמעון מלכה זצ"ל, נערכה עצרת הספד לזכרו. בשל המצב העצרת התקיימה ברחבת בית מדרשו כפי ההוראות. הרבנים העלו בדבריהם את זכרו של המנוח ועמדו על גדלותו ומעלותיו הרבות • צילום: יעקב כהן

הלווית הגר"ש מלכה זצ"ל

הגר"ש הובא למנוחות: בנו מונה לממלא מקומו

במעמד הקבורה בהשתתפות בני המשפחה בלבד הוכרז כי הגאון רבי ניסים מלכה ימלא את מקום אביו הגאון רבי שמעון מלכה זצ"ל ברבנות קהילת רבנו יוסף קארו בבני ברק • צפו 

הגאון רבי שמעון מלכה זצ"ל

אבל: הגאון רבי שמעון מלכה זצ"ל אב"ד ת"א

הגאון רבי שמעון מלכה זצ"ל, מגדולי הדיינים ביהדות המזרח שדן דין אמת והרביץ תורה - היה ואיננו • זכה והותיר אחריו בנים רבנים, דיינים וראשי כוללים

;