1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. יצחק ברפי

יצחק ברפי

נר נשמה

מת מצווה: ר' יצחק גרפי ז"ל נפטר ונטמן באישון לילה

בעיר בני ברק נפטר ר' יצחק גרפי ז"ל בגיל 74 ללא שהותיר אחריו זרע של קיימא. הציבור נקרא ללמוד ולומר תהלים לעילוי נשמת ר' יצחק בן אגאגן ז"ל

;