1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. עמרם דוד אביטבול

עמרם דוד אביטבול

 רבי עמרם דוד אביטבול זצ"ל 

הרב עמרם דוד אביטבול ז"ל נפטר מקורונה

הרב עמרם דוד אביטבול ז"ל מגבאי בית הכנסת נזר אהרן בשכונת בית וגן וממקורבי הראשון לציון הגאון רבי אליהו בקשי דורון זצ"ל נפטר מנגיף הקורונה והוא בן 60 

;