1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. משה יצחק לאווינגער

משה יצחק לאווינגער

ר' משה יצחק לאווינגער זצ"ל

אבידה: זקן חסידי סאטמר בארץ נפטר ביום שישי

חסידי סאטמר נפרדו בערב שבת מאחד החסידים המיוחדים בחצר החסידות מעתיק שמועתו של רבי יואליש מסאטמר זצ"ל שהיה מקור לכל הנהגותיו של הרבי זצ"ל ולא הפסיד אף סעודת הילולא משך ארבעים שנה 

;