1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. הרב יפת טיירי

הרב יפת טיירי

הגאון רבי יפת טיירי

הגר"י טיירי מגדולי רבני תימן עבר אירוע מוחי

הציבור נקרא להרבות בתפילות ובתחנונים ולהתחזק בלימוד התורה לרפואתו השלימה והמהירה של הגאון רבי יפת ב"ר יחיא וחנה טיירי מגדולי וחשובי רבני תימן בדור האחרון ראש ישיבת נחלת יהודה ורב ומו"ץ קהילת המבי"ט רמת השרון • והן א-ל כביר לא ימאס תפילת רבים

;