1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. קידוש

קידוש

הרבי מויז'ניץ

מדוע ביקש הרבי מהחסידים לקדש בין 6 ל-7

באופן חריג ביקש האדמו"ר מויז'ניץ מחסידיו שבשבת הבאה לא יחמירו לא לקדש בין השעה 18:00 ל-19:00 בליל שבת קודש כפי המנהג הקדום בחצרות חסידים רבות

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: קידוש במקום סעודה - האם יש קצבת זמן בין הקידוש לטעימה?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • קידוש במקום סעודה - האם יש קצבת זמן בין הקידוש לטעימה? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: לאחר שקידש, האם חייב לאכול אע''פ שאינו רוצה?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • לאחר שקידש, האם חייב לאכול אע''פ שאינו רוצה? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: אימתי ברכת הקידוש לא פוטרת את היין הבא בתוך הסעודה?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: אימתי ברכת הקידוש לא פוטרת את היין הבא בתוך הסעודה? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: האם ברכת הגפן של הקידוש, פוטרת את כל היין שבא בתוך הסעודה?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: האם ברכת הגפן של הקידוש, פוטרת את כל היין שבא בתוך הסעודה? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: בעה''ב שקידש וטרם שטעם הפסיק בדיבור, מה דינו?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: בעה''ב שקידש וטרם שטעם הפסיק בדיבור, מה דינו? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: חובת שתיית רביעית יין מכוס קידוש, האם חלה על אדם אחד או שניתן לצרף כמה ביחד?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: חובת שתיית רביעית יין מכוס קידוש, האם חלה על אדם אחד או שניתן לצרף כמה ביחד? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: אחר שקידש בעל הבית - האם יכול לתת לאחרים לשתות?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: אחר שקידש בעל הבית - האם יכול לתת לאחרים לשתות? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: בתקופת הקורונה - האם חייב המקדש לשתות ישירות מתוך כוס הקידוש?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: בתקופת הקורונה - האם חייב המקדש לשתות ישירות מתוך כוס הקידוש • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

?הלכה יומית: בקידוש - עד כמה צריכה להיות הכוס מלאה

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: בקידוש - עד כמה צריכה להיות הכוס מלאה? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: מהי כוס יין פגומה לקידוש וכיצד מכשירים אותה?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: מהי כוס יין פגומה לקידוש וכיצד מכשירים אותה? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: קידוש - ''ברוב עם הדרת מלך''

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: קידוש - ''ברוב עם הדרת מלך'' • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: האם יש צורך בכיסוי של כל הלחם בשעת הקידוש?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: האם יש צורך בכיסוי של כל הלחם בשעת הקידוש או די בהיכר בחלק מהלחם? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: המקדש באיחור לאחר שכל המסובים כבר אוכלים, כיצד ינהג עם כיסוי הפת שלהם?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: המקדש באיחור לאחר שכל המסובים כבר אוכלים, כיצד ינהג עם כיסוי הפת שלהם? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: האם האורחים בשבת חתן חייבים לכסות את הלחם הנמצא סמוך להם בשעת הקידוש?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: האם האורחים בשבת חתן חייבים לכסות את הלחם הנמצא סמוך להם בשעת הקידוש? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: האם ניתן לכסות הלחם בכיסוי שקוף, בזמן אמירת הקידוש בשבת?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: האם ניתן לכסות הלחם בכיסוי שקוף, בזמן אמירת הקידוש בשבת? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: האם צריך לכסות מיני מזונות בשעת הקידוש?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: האם צריך לכסות מיני מזונות בשעת הקידוש? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: איזה לחם מתחייב בכיסוי בשעת הקידוש?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: איזה לחם מתחייב בכיסוי בשעת הקידוש? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: האם יש טעם בכיסוי הלחמנייה הנמצאת בצלחת של האורח בשעת הקידוש?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: האם יש טעם בכיסוי הלחמנייה הנמצאת בצלחת של האורח בשעת הקידוש?  • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: מה הטעם לעמידה בקידוש בליל שבת ואילו ביום שבת דווקא בישיבה

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: מה הטעם לעמידה בקידוש בליל שבת ואילו ביום שבת דווקא בישיבה • צפו בשיעור היומי

;