1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. נימולים

נימולים

בשנה החולפת: שלושה מקרי הרפס בקרב נימולים בישראל

בעקבות הפולמוס על מנהגי ברית המילה, מבהירה הרבנות הראשית: בישראל נרשמו בשנת 2012 רק 3 מקרי הרפס אצל נימולים • עם זאת: מותר ורצוי להשתמש בשפופרת

;