1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. האתרוג

האתרוג

dffgRR

ביתר: בת"תים סיימו ללמוד עם הרב זמיר כהן

רבה של שכונת האתרוג בביתר ערך סבב שיחות בתלמודי התורה המקומיים, כדי להקנות כלים ילדים לפני החופשה • תיעוד

;