1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. יעקב צבי חנון

יעקב צבי חנון

הרב יעקב צבי חנון מספיד בלוויה. צילום: קובי הר צבי

השווער של הקדוש וואלעס הותקף: "לך לעזה"

הרב יעקב צבי חנון, חמיו של ההרוג בפיגוע, הגיע להתפלל בשטיבלאך מאה שערים, תגרה פרצה עם אחד המתפללים במקום

;