1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. אשכנז

אשכנז

ערב ראש חודש אלול במערת המכפלה

פרשת העקידה // נוסח אשכנז

פרשת העקידה // נוסח אשכנז

הפרנס של יהודי אשכנז • לדמותו של ר' שמשון וורטהיימר

מגדולי הפרנסים שעמדו לישראל בכל דור ודור היה רבי שמשון וורטהיימר, פרנס יהדות אשכנז לפני כשלוש מאות שנים • ממקום מושבו בעיר הבירה ווינה הרבה חסד עם אחיו בני ישראל מכל רחבי הממלכה וזכה ששמו מתנוסס בפי כל עד עצם היום הזה • כתבה לרגל יום היארצייט י"ז אב

קבר רחל בשנה שעברה. צילום: מנחם הלוי

מחשובי רבני פתח תקוה • הגר"א בייפוס זצ"ל

בבית החולים 'מעיני הישועה' בבני-ברק נפטר, בגיל 89, הגאון רבי אהרון הכהן בייפוס זצ"ל, רבה של קהילת 'מקור חיים' • תלמיד-חכם עצום שהאיר פנים לכל אדם

;