1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. ווינה

ווינה

הפרנס של יהודי אשכנז • לדמותו של ר' שמשון וורטהיימר

מגדולי הפרנסים שעמדו לישראל בכל דור ודור היה רבי שמשון וורטהיימר, פרנס יהדות אשכנז לפני כשלוש מאות שנים • ממקום מושבו בעיר הבירה ווינה הרבה חסד עם אחיו בני ישראל מכל רחבי הממלכה וזכה ששמו מתנוסס בפי כל עד עצם היום הזה • כתבה לרגל יום היארצייט י"ז אב

;