י"ח אייר התשפ"ד
26.05.2024

זמני כניסת ויציאת הצום

יום כיפור תשפ"ד (2023): זמני כניסת ויציאת הצום

מתי נכנס הצום? מתי יוצא הצום? לקראת היום הקדוש ביותר - יום החתימה, מגיש 'בחדרי חרדים' את זמני כניסת ויציאת צום יום כיפור תשפ"ד (24.09.2023), זמני הדלקת הנרות בארץ ובעולם, צאת יום כיפור גם לפי רבינו תם והלכות חשובות - גמר חתימה טובה לכל בית ישראל וצום קל

אברמי פרלשטיין 23.09.23

צום תענית אסתר תשפ"ג: מתי נכנס הצום ומתי יוצא

זמני כניסת ויציאת צום תענית אסתר תשפ"ג (06.03.2023) בערים השונות ברחבי הארץ. 'בחדרי חרדים' עם הרשימה המלאה של הערים • צום תענית אסתר הוא הצום שבו צמים בערב פורים • צום קל

אברמי פרלשטיין 05.03.23

צום עשרה בטבת תשפ"ג: מתי יוצא הצום?

זמני כניסת ויציאת צום עשרה בטבת תשפ"ג (03.01.2023) בערים השונות ברחבי הארץ. 'בחדרי חרדים' עם הרשימה המלאה של הערים • צום עשרה בטבת הוא היום בו אנו צמים כאבל על המצור על ירושלים • צום קל

אברמי פרלשטיין 02.01.23
1

יום כיפור תשפ"ג (2022): זמני כניסת ויציאת הצום

מתי נכנס הצום? מתי יוצא הצום? לקראת היום הקדוש ביותר - יום החתימה, מגיש 'בחדרי חרדים' את זמני כניסת ויציאת צום יום כיפור תשפ"ג (04.10.2022), זמני הדלקת הנרות בארץ ובעולם, צאת יום כיפור גם לפי רבינו תם והלכות חשובות - גמר חתימה טובה לכל בית ישראל וצום קל

אברמי פרלשטיין 03.10.22

צום תענית אסתר תשפ"ב: מתי נכנס הצום ומתי יוצא

זמני כניסת ויציאת צום תענית אסתר תשפ"ב (16.03.2022) בערים השונות ברחבי הארץ. 'בחדרי חרדים' עם הרשימה המלאה של הערים • צום תענית אסתר הוא הצום שבו צמים בערב פורים • צום קל

אברמי פרלשטיין 15.03.22
1

צום עשרה בטבת תשפ"ב: מתי יוצא הצום?

זמני כניסת ויציאת צום עשרה בטבת תשפ"ב (14.12.2021) בערים השונות ברחבי הארץ. 'בחדרי חרדים' עם הרשימה המלאה של הערים • צום עשרה בטבת הוא היום בו אנו צמים כאבל על המצור על ירושלים • צום קל

אברמי פרלשטיין 13.12.21
1

יום כיפור תשפ"ב (2021): זמני כניסת ויציאת הצום

מתי נכנס הצום? מתי יוצא הצום? לקראת היום הקדוש ביותר - יום החתימה, מגיש 'בחדרי חרדים' את זמני כניסת ויציאת צום יום כיפור תשפ"ב (15.09.2021), זמני הדלקת הנרות בארץ ובעולם, צאת יום כיפור גם לפי רבינו תם והלכות חשובות - גמר חתימה טובה לכל בית ישראל וצום קל

אברמי פרלשטיין 14.09.21

יום כיפור תשפ"א (2020): זמני כניסת ויציאת הצום

מתי נכנס הצום? מתי יוצא הצום? לקראת היום הקדוש ביותר - יום החתימה, מגיש 'בחדרי חרדים' את זמני כניסת ויציאת צום יום כיפור תשפ"א (27.09.2020), זמני הדלקת הנרות בארץ ובעולם, צאת יום כיפור גם לפי רבינו תם והלכות חשובות - גמר חתימה טובה לכל בית ישראל וצום קל

בחדרי חרדים 26.09.20
1

יום כיפור תש"פ (2019): זמני כניסת ויציאת הצום

מתי נכנס הצום? מתי יוצא הצום? לקראת היום הקדוש ביותר - יום החתימה, מגיש 'בחדרי חרדים' את זמני כניסת ויציאת צום יום כיפור תש"פ (9.10.2019), זמני הדלקת הנרות בארץ ובעולם ,צאת יום כיפור גם לפי רבינו תם והלכות חשובות - גמר חתימה טובה לכל בית ישראל וצום קל

שירות בחדרי חרדים 07.10.19
   1 2 אחרון