1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. םפיגוע דריסה במלכי ישראל

םפיגוע דריסה במלכי ישראל

'בזק' באים לנחם את משפחת הרב קרישבסקי

מגיעים לבית - ראשי חברת 'בזק' והסמנכ"ל באו להתנצל ולנחם את משפחת הקדוש שנרצח בידי עובד החברה

;