1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. זדים הליצוני

זדים הליצוני

'זדים הליצוני' שרו האלפים בסקולען

אלפים במעמד ההדלקה אצל הרב הישיש מסקולען • צפו בנאספים שרים לאחר ההדלקה בדבקות, מניגוני הרבי

;