ט' תמוז התשפ"ד
15.07.2024

רבי משה מרדכי

בת הרבי ואחות האדמו"רים - הלכה לעולמה

אבל בחצרות לעלוב: הלילה הלכה לעולמה הרבנית הצדקנית מרת שרה חנה בלומה קאפ ע"ה  - בתו הבכורה של הרבי רבי משה מרדכי מלעלוב זצ"ל ואחות האדמו"רים 

משה ויסברג 06.08.18
3