1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. הלכות שבת

הלכות שבת

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: תנור חימום, האם מותר בטלטול בשבת?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • תנור חימום, האם מותר בטלטול בשבת? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: האם יועיל תנאי בכדי לטלטל את נרות השבת אחר שכבו?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • האם יועיל תנאי בכדי לטלטל את נרות השבת אחר שכבו? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: ביאור דין שנרות השבת אשר כבו מוקדם מחמת איסור

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • ביאור דין שנרות השבת אשר כבו מוקדם מחמת איסור • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: בדין טלטול נרות השבת לאחר שכבו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • בדין טלטול נרות השבת לאחר שכבו • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: הדלקת נרות שבת ביו''ט בדין תוספת נר לבטלה

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הדלקת נרות שבת ביו''ט בדין תוספת נר לבטלה • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: דין בהדלקת נרות שבת - עד שיבעיר ממש את הפתילה והלהבה עולה

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • דין בהדלקת נרות שבת - עד שיבעיר ממש את הפתילה והלהבה עולה • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: האם יש טעם בכיבוי המנורות בבית בעת הדלקת נרות שבת?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • האם יש טעם בכיבוי המנורות בבית בעת הדלקת נרות שבת? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: אימתי שייך השתתפות בפרוטה בהדלקת נרות שבת?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • אימתי שייך השתתפות בפרוטה בהדלקת נרות שבת? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: ילד המתארח בשבת כיצד נפטר בהדלקת נרות שבת?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • ילד המתארח בשבת כיצד נפטר בהדלקת נרות שבת? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: באיזה מקרה גם הבעל וגם האישה ידליקו נרות שבת?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • באיזה מקרה גם הבעל וגם האישה ידליקו נרות שבת? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: קידוש במקום סעודה - האם יש קצבת זמן בין הקידוש לטעימה?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • קידוש במקום סעודה - האם יש קצבת זמן בין הקידוש לטעימה? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: לאחר שקידש, האם חייב לאכול אע''פ שאינו רוצה?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • לאחר שקידש, האם חייב לאכול אע''פ שאינו רוצה? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: קידוש במקום סעודה, מה הדין בשני חדרים?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • קידוש במקום סעודה, מה הדין בשני חדרים? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: אימתי ברכת הקידוש לא פוטרת את היין הבא בתוך הסעודה?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: אימתי ברכת הקידוש לא פוטרת את היין הבא בתוך הסעודה? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: האם ברכת הגפן של הקידוש, פוטרת את כל היין שבא בתוך הסעודה?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: האם ברכת הגפן של הקידוש, פוטרת את כל היין שבא בתוך הסעודה? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: בעה''ב שקידש וטרם שטעם הפסיק בדיבור, מה דינו?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: בעה''ב שקידש וטרם שטעם הפסיק בדיבור, מה דינו? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: חובת שתיית רביעית יין מכוס קידוש, האם חלה על אדם אחד או שניתן לצרף כמה ביחד?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: חובת שתיית רביעית יין מכוס קידוש, האם חלה על אדם אחד או שניתן לצרף כמה ביחד? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: אחר שקידש בעל הבית - האם יכול לתת לאחרים לשתות?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: אחר שקידש בעל הבית - האם יכול לתת לאחרים לשתות? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: בתקופת הקורונה - האם חייב המקדש לשתות ישירות מתוך כוס הקידוש?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: בתקופת הקורונה - האם חייב המקדש לשתות ישירות מתוך כוס הקידוש • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

?הלכה יומית: בקידוש - עד כמה צריכה להיות הכוס מלאה

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: בקידוש - עד כמה צריכה להיות הכוס מלאה? • צפו בשיעור היומי

;