1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. מועצה להשכלה גבוהה

מועצה להשכלה גבוהה

המכללה החרדית בירושלים

94 אחוזי השמה בקרב בוגרי המכללה החרדית

המכללה החרדית ירושלים חושפת: 94 אחוזי השמה בקרב הבוגרים - מהגבוהים בקרב המוסדות להשכלה גבוהה

;