י"ט תמוז התשפ"ד
25.07.2024

ועדת רבני דגל

חדש בירושלים: הוקמה ועדת רבני 'דגל התורה' לענייני העיר

העיר שחוברה לה: בעקבות ריבוי הסוגיות המוניציפליות - 'דגל התורה' מודיעה על הקמת ועדת רבנים מיוחדת לענייני העיר • בועדה יהיו חברים הגר"ד כהן, הגר"י אפרתי והגר"ב סולובייצ'יק • בבנק המטרות - "ביצור חומות שבת קודש"

אלי יעקובי 13.05.16
14