<--red alert-->
  1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. מיטה ופלאזמה

מיטה ופלאזמה

k

תלמידי המשגיח בהלם: "זה קרה אצלינו בישיבה ולא ראינו כלום"

תלמידיו של המשגיח התוקף המומים, חווים משבר קשה ומציגים תמונת מצב שאולי יכולה הייתה לספק נורות אדומות בזמן • בשיחה ל'בחדרי' הם מספרים על חדרו של המשגיח, ומתקשים להאמין למה שהתחולל מטרים ספורים מהיכל הישיבה

;

התראות צבע אדום

<--red alert-->