י"ד אייר התשפ"ד
22.05.2024

אמדן רווחים

בעל עסק – איך תתבע מהביטוח אובדן רווחים?

"אנו לא משלמים נזק תוצאתי". זהו משפט נפוץ בפי שמאי ביטוח וחברת ביטוח. לכאורה כל נזק שאינו נזק ישיר הינו נזק תוצאתי. מהו הקו שמפריד בין נזק ישיר לבין נזק תוצאתי? היכן הגבול ביניהם? וחשוב מכל – האם אפשר לתבוע גם את הנזק התוצאתי מחברות הביטוח או מהאחראי לנזק?

כתבה אינפורמטיבית 21.02.17