1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. רבינו חיים עוזר

רבינו חיים עוזר

שוקי לרר

רבי אביעזר הספיד את רבי חיים עוזר • תיעוד

לרגל יום היארצייט של הגאון רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי זצ"ל, בעל ה'אחיעזר', נערכה עצרת זיכרון ומספד בהיכל ישיבת 'רבינו חיים עוזר' בבני ברק שנקראה על שמו. בעצרת נשא דברים הגאון רבי אביעזר פילץ, ראש ישיבת תפרח • תיעוד

אדלשטיין

שמחת פוניבז' - חברון - רבינו חיים עוזר • גלריה

אלפי בני ישיבות השתתפו בחתונת בנו של הגר"א לויסון ר"מ ישיבת חברון, עם נינת ראש ישיבת פוניבז' הגרי"ג אדלשטיין, בת לחתנו הגר"ד לוי ראש ישיבת 'רבנו חיים עוזר'

;