1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. front

front

צבא ארה"ב, פיקוד העורף, זקא, אימון, צהל, חייל, אסון

Home Front Command Ministry will practice an earthquake drill

The exercise will simulate a scenario earthquake in the Arava region and Upper Galilee, causing a tsunami on the beaches of Tel Aviv and bringing to 7,000 'dead', 70 thousand injured and 170 thousand casualties being evacuated from their homes.

;