1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. Miriam

Miriam

קבר רחל בשנה שעברה. צילום: מנחם הלוי

Hospitality in Williamsburg – The Galanter Rebbetzin a"h

Baruch Dayan Haemes: In Williamsburg, Brooklyn, following a malignant disease, Rebbetzin Esther Miriam Eichenshtein a"h, wife of the Galanter Rebbe, passed away at the age of 63

;