1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. Channel

Channel

מנהיג לב טהור, הרב  שלמה הלברנץ

'Cult Halbernetz': "haredim suffer from superstition"

B'Chadrei Charedim reveals the full response of the cult 'Lev Tahor', headed by Rabbi Shlomo Halbernetz, in an interview to Channel 10

;